Olvasói levél – Köszönöm, Torda!

Köszönöm, Torda!   Édesanyám nyolcvan éves elmúlt, „szokásos” betegségekkel. Hol itt fáj, hol ott, mindig valamire panaszkodik. Rábeszéltem, hogy próbálja ki a Torda szelet C-vitaminos változatát. Két doboz után mintha kevesebbszer hasogatna a lába, a háta sem fáj annyira, s mikor a negyedik dobozzal is elfogyasztotta, a szokásos orvosi felülvizsgálaton a körzeti orvosa meg is […]

KACSKARINGÓK

KACSKARINGÓK Kellemes időtöltés egy nagyszülőnek hosszú élete kacskaringóiról mesélni a múlt iránt érdeklődő unokáknak. Ilyenkor megesik, hogy maga is felfedez múltjában olyan baljós kanyarokat, kitérőket, elágazásokat, melyeket a történések idején észre sem vett. Így jártam én is az alábbi emlékfüzérrel. Felső tagozatos diákokként Kutasi Imivel és Gajdi Tibivel hárman alkottuk a suli tornász csapatát, és […]

A vörös terror – 98. Nem Nagy-Magyarországot…

A vörös terror Nem Nagy-Magyarországot…   A hadszíntér frontjain vívott elkeseredett harcok egyértelműsítették, micsoda történelmi méretű árulást követett el Károlyi Mihály és balos kormánya, amikor a magyar hadsereget lezüllesztve, védtelenné tette Hazánkat. A területrabló kis-antant államok mellett az antantot is kíméletlen beavatkozásra késztette, azáltal, hogy félreérthetetlenül utat nyitott a Szovjet-Oroszországból importálandó bolsevik rettenet előtt. Márpedig […]

A halálos kór neve: Amerika

A halálos kór neve: Amerika   Önmagából kifordult, korcs világunkban nem sok mindenben lehet biztos a magamfajta kisember, de abban mindenképpen, hogy ha egyszer elpusztul a Föld, akkor a halál okaként egyetlen markáns mondat lesz a kórlapjára írva: Amerikai Cionista Egyesült Államok! És bizony nemcsak az egész emberi civilizáció fog eltűnni nyomtalanul (ki tudja hányadszor), […]

MOLNÁR MIKLÓS: Ne árts!

MOLNÁR MIKLÓS: Ne árts!     A világ, amelyben élünk, napról napra egyre kevésbé látszik vendégszeretőnek. Ha tüzetesen megvizsgáljuk az emberi faj vállalkozásait, látnunk kell, hogy nem vagyunk tudatában az általunk okozott károknak és ártalmaknak, nem veszünk tudomást róluk, sőt ha hasznot meríthetünk belőle, szándékosan is ártunk, sajnálatosképpen olykor kedvtelésből és szórakozásból is. Senki sem […]

Botos Eszter – Kópé, aki dekódol

Botos Eszter – Kópé, aki dekódol   Sportszerető Nemzettestvéreim! Végre egy női sportolóval, nem mellesleg pedig lapunkban már két éve publikáló íróval beszélgethetünk. Botos Eszterrel amikor leültünk egy kávéra, szebbnél-szebb sporttörténeteket hallgattam, melyekről az alábbiakban ő maga mesél. Az ismeretségünkben az is megfogott például, hogy vele most már egész kis csapattá gyűlt a triatlonosok tábora, […]

Harmóniában 50. – Óriások és törpék

Harmóniában 50. Óriások és törpék   Kedves Olvasóink bizonyára megszokták már tőlünk, hogy általában megszokott dolgokról, jelenségekről, történésekről írunk, ám nem megszokott módon. Igen, ez jellemzi minden töprengésünket, kutakodásunkat, véleményalkotásunkat – kicsit nagy ívű fogalommal élve – egész filozófiánkat. Úgy gondoljuk, – szemben az X-akták szlogenjével – hogy az igazság ideát van. Csak a gyakran […]

Bálint Miklós Bendegúz: 1946. március 12.

Bálint Miklós Bendegúz: március 12. Az öröklét kapujában áll a szellemóriás. Test és lélek válni készül, dicsfény lebeg, glóriás. Fentről rászáll égi erő, s ima röppen ajkáról. Kicsúszik a föld alóla, s leesik a lábáról. S mint a gránit zuhan teste, hite gyémántként ragyog. S a mennyország kapujában, fogadják az angyalok. Az igazság mártírjai száma […]

Kecskére káposztát /Kormányzati alkalmatlanság/

Kecskére káposztát /Kormányzati alkalmatlanság/   Farkas F. elvi hozzáállása, hogy „mind bolond, aki szeret dolgozni”. Ma sem tudja, de a kormány sem érti, mit jelent dolgozni, munkát végezni. A kormány primitívségén nem lovagolnék, mert farkasra bízni a kecskét nem magyarázható. Magasabb szinten is hasonló a helyzet. Az EU tárgyal a törökkel is. A török bármiben […]

Erőt! Tisztességet!

Erőt! Tisztességet!   A székely huszárok az 1848-as ősök mély gondolatiságát kifejező köszöntését hozták magukkal az idei nemzeti ünnepünkre Erdélybe, amikor e lassan már a közgondolkodásból kitiltandó szavakkal köszöntötték egymást és a jelen lévőket: Erőt! Tisztességet! Hiszen hát mi kell a honvédnek? Erő és tisztesség. Erő a küzdelemhez, hogy meg tudja védeni Hazáját, családját, szülőföldjét. […]