A vörös terror – 110. Kun és Kunfi

A vörös terror Kun és Kunfi   „Munkások! Elvtársak! A Magyarországi Szocialista Párt kongresszusát június 12. és 13. napjára hívjuk össze. A pártgyűlés ideiglenes napirendje: A különböző bizottságok megválasztása. Jelentések. A pártprogram módosítása. A ‘pártszervezeti szabályzat módosítása. Az ország gazdasági és politikai helyzete. A pártvezetőség és ellenőrző bizottság választása. A vidéki küldöttek elszállásolásáról a párt-titkárság […]

Harmóniában 62. – Jelenések Könyve VIII.

Harmóniában 62. Jelenések Könyve VIII.   A fenevad valós tartalmának, megjelenési formájának értelmezésében a sorozat eddigi részeiben két, látszólag különböző megfejtésre jutottunk mostanáig. A „volt, de nincs és mégis van” meghatározásból arra következtettünk, hogy a fenevad maga az idő, mely fogságában tart minket. Látszólag a jelenbe ragaszt – valójában a többé-kevésbé elmúlt idő fejleményeire adott, […]

Nem, nem, soha! – És mégis élünk!

„Nem, nem, soha! – És mégis élünk!”   József Attila és Bartis Ferenc gondolatainak megszületése között bár egy emberöltő telt el, mégis mindkettő ugyanarról szól, amely gondolatokat őket megelőzve évszázadokkal már a hozzájuk hasonló halhatatlan költőink papírra vetettek. Jöhet bármilyen vész, történhet bármi, magyar hittel, magyar reménnyel „mégis élünk”, ahogy Vörösmarty Mihály Szózatában is megfogalmazta: […]

Gárdonyi Géza – Égre néző lélek

Gárdonyi Géza: Égre néző lélek   Aki Istenről gondolkodik, imádkozik. Aki alkotásait csodálja, imádkozik. Aki bizalommal néz az égre, imádkozik. És legjobban imádkozunk akkor, mikor Istenre való gondolással segítünk embertársainkon. * Az is elhibázása az életnek, ha minden munkánk és gondolatunk a vagyonszerzés. Gyűjtünk először azért, hogy a hét sovány esztendőre meglegyünk. Gyűjtünk aztán, hogy […]

Kérni nékem nem szégyen…

Kérni nékem nem szégyen…   Nagy László gondolatát egy kicsikét átformálva írom soraimat. Tizennégy esztendő során négy év alatt tíz helyen volt a szerkesztőségünk. Legtöbbször mire rendbe hoztuk, kicsit renováltuk, kifestettük, kitakarítottuk a kapott helyiségeket, akkor kellett tovább költöznünk, mert a tulajdonos eladta vagy sokkal több pénzért kiadta az ingatlant. (Szinte természetes volt már, hogy […]

Magyar feltámadás

Magyar feltámadás „A bűn az állambiztonság adófizetője”   A köpönyegforgatás és politikai túlélés nagymestereként tartják számon Joseph Fouché rendőrminisztert, aki a „nagy” francia forradalom – gyakorlatilag a szabadkőműves banda hatalomba való benyomulása és a nemesi „kutyabőr” által az európai nemesi családok szétverésének letéteményesei – idején nemzetgyűlési képviselő, nagy forradalmár, a „nép fiainak vezére”, később a […]

Bender-log népe – Vissza a használt babaruhát!

Bender-log népe Vissza a használt babaruhát!   Kitört a frász a Bender-logok körében. A vén majom ugyan még csak fontolgatja, de már megfordult a fejében, hogy visszakéri egykori tanítványaitól azt az apanázst, amelyet az okításukra fordított. Na nem az egészet, csupán a papíron kimutatható ösztöndíjat. Kell az utánpótlásnak. Már ki is választott magának néhány jobb […]

Csodarabbi kiagyalta, német néni megcsinálta, török szultán, hamm, bekapja!

Csodarabbi kiagyalta, német néni megcsinálta, török szultán, hamm, bekapja!   Gondolom, mindenki emlékszik még a “Gyula vitéz télen, nyáron” c. heroikus töltetű és egyben önironikus magyar filmszatírára, amely méltán aratott fergeteges sikert hazánkban, a daliás ’70-es években. Itt most nem arra célzok cizelláltan, hogy akkoriban bizony még csináltak valamire való tv-filmeket is, amelyeken Uram bocsá’ […]

Harmóniában 61. – Jelenések Könyve VII.

Harmóniában 61. Jelenések Könyve VII.   A szabad akarattal felruházott, isteni képmásra teremtett ember megjelenésével felborult egykor a mennyei béke. Az éteri diszharmónia megnyilvánulásai azonban sokáig elkerülték az Ég Birodalmát – a Teremtő és lázadó teremtményei között kialakult torzsalkodás a Földön testesült meg a háborús állapot cselekményeiben. Speciális csatatereken folyt a küzdelem – az emberek […]

Újabb nyílt levél Horváth András úrnak!

Újabb nyílt levél Horváth András úrnak!   Tisztelt Horváth úr! Én is olvastam a „Sorskérdések” és a Nyílt válaszlevél H. Zoltán Úrnak című cikkét. Ön egy ragyogó tollú stiliszta, hiába kicsinyíti le cikkeiben önmagát, de ez nem jelenti azt, hogy a szóban forgó tárgyban a te3ljes igazság birtokában is van. Nagyon örülök annak, hogy a […]