A bérbarátok kamulázadása

A bérbarátok kamulázadása

 

Motorizáció ide, motorizáció oda, immár semmi kétségem a felől, hogy hazánk egy valóságos időkapszula! Itt nem lehet az, hogy a tanároknak, az egészségügyi rabszolgáknak, a vasutasoknak, a BKV-soknak, a közszférában kiskirálykodóknak és egyéb adórabszolgáknak egyszerre csak elege legyen ebből az egyetemes zűrzavarból és igazságtalanságból. Ahogy az előzőek, úgy ez a hatalom is tévedhetetlennek hiszi magát és mindent, amit tesz, az úgy van jól, ahogy a nagyvezér megálmodta. (A parancsot meg ugye nem lehet meghágni, mert az akkor tudvalevőleg szaporodik!) Tehát, ha minden tökéletes, akkor itt nem is lehet elégedetlen senki alattvaló emberfia, akit ide teremtett a jó Isten. De, ha netán mégis, akkor kell lennie legalább egy belső ellenségnek, amely aláássa a nemzet egységét, és amely csorbítja pártunk és kormányunk nemzetközi tekintélyét a világproletáriátus előtt! Pedig, hiába ármánykodik meg áskálódik a liberális burzsuj reakció, mert van itt minden, csak ez a sok élhetetlen lumpen proli a jó dolgában már észre sem veszi! (Magyarul: nem látják a fától az erdőt!) Már vagy 70 éve teljesen hibátlan a Nemzeti Alap Tanterv (NAT), nem rabolják el feleslegesen a gyerekek gyermekkorát, mint a katonaságnál, van minden egyes iskolában bőven kréta, földgömb, preparált állatkák, nagy Magyarország térkép, tökéletesen felszerelt tornaterem, villany, melegecske és WC-papír is van bőven a klotyókban. A Kövér Laci betyár családja, és más nemzeties és hazafias ősi nemesi famíliák is folyamatosan és zökkenőmentesen el tudják látni a csonka haza összes iskoláját jó vastag tankönyvek tonnáival. Természetesen úgy, hogy korunk merkantilis szellemiségéhez idomulva minden iskolában és minden évben más és más új tankönyvek millióit terítik szét a gyanútlan nebuló áldozatoknak, amiket aztán a szüleik vért hányva ki is izzadnak. Hát, így kell ezt csinálni, mert egyrészt ez a trendi, másrészt meg így lehet a maroknyi Fideszes Gutenberg olyan gazdag, mint maga Reza Pahlavi sah, vagy a Brunei szultán! Meg aztán erdőségeket is hagytak nekünk bőven a hiéna szomszédjaink, így semmi szükség olyan középkori elavult módszerekre, hogy év végén a nagyobb nebulók a kisebbekre testálják az amúgy tökéletes állapotban lévő és méreg-drága tankönyveket! (Hova is lenne a világ, még csak az kéne!) A klerikális reakciót csak azért nem említettem az elején, mert ők – hála a mindenkori hatalomhoz való simulékonyságuknak -, na és a buzgó imádságaiknak, remekül elvannak a főúri pompájukban és az édes semmittevésben. Így aztán nem is húzogatják soha az aktuális hatalom bajuszát, amely mindig meg is hálálja nekik a lojalitásukat. A jámbor adórabszolga rackanyáj meg ott forduljon fel, ahol éppen van!

Most ideje már azt is megindokolnom, hogy cikkem elején miért is neveztem kis hazánkat egy időkapszulának. Hát azért, mert a trendi ruhadivaton, meg a technológiai fejlődésen kívül itt 70 éve bizony semmi sem változott! Mert hiába volt itt 25 éve gengszterváltás, ugyan az a gyáva, aljas rendszer és ideológia uralkodik rajtunk, mint Rákosi pajtás és Kádár elvtárs idejében. Ez is ugyan az a gátlástalan rezsim, amely sohasem érvekkel vitázik, hanem inkább az őket bírálók teljes erkölcsi, egzisztenciális és fizikai megsemmisítésére tör. Még a szlogen is a régi. Aki nincs velünk, az ellenünk van! De, akár simán idézhetném a jó Virág elvtárs szavait is, mert a mai napig érvényesek! “Aki mibennünk nem bízik, az önmagában sem bízik. Aki bennünk nem bízik, az a mi fényes jövőnkben sem bízik. És, aki a mi fényes jövőnkben nem bízik, az áruló!” Tehát, ha valaki fel meri emelni a szavát az egészségügyben, az oktatásban, a közlekedésben és az “igazságszolgáltatásban” uralkodó rettenetes állapotok miatt, az a proletariátus esküdt ellensége – annak pusztulnia kell! Az meg már egyenesen főben járó bűnnek számít, ha valaki meg meri kérdezni, hogy vajon mire föl építenek a mi verejtékes adóinkból milliárdokért teljesen felszerelt, csúcstechnológiájú kórházakat Szíriában és Mongóliában! (Mi meg közben hullunk, mint a legyek ősszel!) De azt sem ildomos megkérdezi, hogy mire föl osztogatják el egymás közt a magyar nép közös vagyonát, meg a földjét, meg azt sem, hogy vajon miért nem rúgják már seggbe az általuk kinevezett összes kiskirálykodó, korrupt bírót, akik szintén magasról tesznek az őket eltartó népükre! Na, ilyenkor lépnek akcióba a tejben-vajban fürdetett, és direkt erre a célra tartott, fejedelmien fizetett szellemi vagonlakók, – a hivatásos bértollnokok! Pont ezek azok (mind a két oldalon), akik, ahogy az előző rendszerben, úgy most is habzó szájjal és vérbe mártott tollal ugrásra készen bárkit megnyúznak, akire a kenyéradó vezér rámutat. Mára már oly annyira megszoktuk a hatalom gátlástalanságát, hogy azon már fel sem hördülünk, hogy a stadion után már egy szintén adó milliárdokba kerülő kisvasutat is építenek az elvtársak, egészen a nagyvezér szülőfalujáig, – ez már csak természetes, ugye? “Vasutat ezeret!” (Még Adáig és Fiuméig sem csináltattak az elvtársak annak idején, pedig aztán a Rákosi Manó és a Csermanyek Janó se volt éppen egy pitiáner gazember!) De, hát, ahogy az a totalitárius rezsimekben lenni szokott, egy idő után minden fehérgalléros bűnbandában felüti a fejét a renitenskedés. (Pláne, ha az illető kamu lázadó, már kellően megszívta a púpját és jól bebiztosította a jövőjét!) Jelen esetben is vannak olyanok szép számmal, akik időközben kiestek a kosárból, mert mertek önállóan véleményt formálni, vagy éppen az életvitelükkel, vagy a viselkedésükkel váltak túl kínossá és vállalhatatlanná a párt számára. Akik most így hirtelen az eszembe jutnak, az a Budai Gyuszi, az Illés Zoli, a Hende Csabi, a Navracsics Tibi, a Hoffmann Rózsi, na és a mindig látványosan felfelé bukó, nagytermészetű Dajcstomi. Persze lapát ide, lapát oda, azért nem kell őket sajnálni, mert a párt gondoskodó akol melegében így is többet keresnek egy hónap alatt, mint mi 5 év alatt sem! Most az aktuális Dózsa Györgyünk nem más, mint a Fidesz-párt ökle, a Németh rezsi Szilárd. (Hiába, ő már csak ezen a néven fog bevonulni a történelemkönyvekbe!) Róla azt kell tudni, hogy 8 kg-mal született gumicsizmában, gyakorlatilag 7-10 perc alatt képes magát átzabálni a túlvilágra, disznóvágás a csengőhangja. Továbbá helyet követelhet magának az ország leg martalócabb arcú díjbirkózói közt és imádja a pacalt, a cujkát, meg a mézes pálinkát, amely tudvalevőleg a legtöbb Mária jelenésért felelős kishazánkban. Most a mi díjbirkózó rezsi biztosunk (Cája) az egyik kamu lázadó, aki rájött arra, hogy hiába dübörög a gazdaság ezerrel, meg hiába marha nagy a jólét, az ország háromnegyedének mégis tantaluszi kínokat kell átélnie, mert nincs miből zabálnia! Ezért aztán kínjainkat enyhítendő, a haramia képű mázsás Prométheuszunk elhozta nekünk a világosságot a reménytelen sötétségben, hogy addig se gondoljunk a koszos pénzre meg a korgó hasunkra. Mivel a mi gömbvillám polihisztorunk rendes munkát, meg rendes fizetést nem tud nekünk adni, hát tűzoltásképpen szükségét érezte, hogy hangot adjon nemtetszésének az elmúlt hét botrányos bírói ítéleteivel kapcsolatban. Annál is inkább, mert az nem kerül semmibe neki! (Moslékkal is lehet tüzet oltani, ezt már Kun Béla óta tudjuk!) A nemzet rezsi népbiztosa hiába futotta meg az ilyenkor elvárt, kötelező pol-korrekt köröket arról, hogy a Fidesz a legnagyobb tiszteletben tartja a jogállami és az “igazságszolgáltatási” alapelveket, mégis ragaszkodott ahhoz, hogy a pofon vágott pornép hangot adhasson a jogos felháborodásának. Már ő is megsokallta, hogy ebben az országban soha nincs következménye egyetlen ordenáré milliárdos károkat okozó gazdasági gaztettnek sem! Na, jó, tüzes trón meg tüzes korona nem volt, mint a nagy elődjénél, de a hazai népes liberális média falka azonnal rárontott, ahogy az ilyenkor szokás. Az indok is a szokásos volt: Hogy meri a népbiztos bírálni a szent és sérthetetlen, de legfőképp független bíróságokat? (Hogy akadna a torkukon a libacomb meg a maceszgombóc!)

Itt gyorsan jegyzem meg, egyetlen gyalázatos ítéletről sem a harcvonalba küldött rezsi biztos tehet, ő csak hozta a tőle elvárt europiér szerecsenmosdatást, amit én inkább csak parasztvakításnak neveznék. Hanem azért volna itt egy-két bökkenő, ami mellett igazán nem lehet elmenni! Természetesen, még véletlenül sem elvitatva a korrupt bírói bagázs elévülhetetlen felelősségét, de a PR-felelősnek is kinevezett díjbirkózónk valahogy elsiklott a rendőrség, mint nyomozó hatóság, és az ügyészség, mint vádhatóság ordító felelőssége mellett! Ugyanis, most már egyikről sem lehet elmondani, hogy “vörös judeo bolsevik” kézen lennének, mégis valahogy a daliás Gyurcsányos-Kókás időket idéző, hanyag elnéző eleganciával jártak el minden súlyos ügyben. Tehát, nem csak a bíróságok voltak buzisan lágyszívűek, hanem bizony a balkánian trehány, felületes nyomozások és a szánalmasan gyenge vádiratok is vastagon benne voltak az egész népet szembeköpő ítéletekben! És miután e gyalázatos verdiktek után egy egész ország egyszerre hördült fel, a bírói vezérkar a legpofátlanabb cinizmussal oktatta ki az őket fejedelmien eltartó népet! Jelesül az a Darák Péter nevű ázalék (Kúria elnök) pofázik itt politikai nyomásgyakorlásról, aki immár 5 éve kizárólag a Schmitt Pál és a Fidesz jóvoltából pöffeszkedhet most ott, ahol van -, súlyos milliókért -, persze! De, ugyanez a tényállás az űzött arcú Handó Tündével is, aki szintén csak és kizárólag a Fidesznek köszönheti, hogy most az Országos Bírói Hivatal (OBH) élén játszhatja Mária Teréziát és markolhatja fel a zsíros milliókat! Egyébként azért sem kell ezt a műbalhét túl komolyan venni, mert a Tündike férje nem más, mint a Fidesz egyik keresztes lovagja, a Szájer József. Mielőtt a Soros fiúk harciasságát látva valaki még bepisálna a gyönyörűségtől, azért nem árt, ha a színfalak mögé is bekukkantunk egy picit! Ugyanis a Tünde kegyelmes asszony annak idején a Bibó milliárdos-képző szakkollégium megszentelt falai közt együtt lakott, tanult, mosott-főzött, na meg dévajkodott Orbán vezérünkkel, az ibolya szerény Simicska Lalival, a Kövér Gutenberg Lacival, a Lévai Anikóval, na meg a most éppen a sok milliót hozó brüsszeli száműzetésben lévő urával, a Józsival. Természetesen, azóta is szorgalmasan összejárnak, mint Goldbergerék a Horthyékkal annak idején, mert a barátság az szent dolog és a sírig tart, kiváltképp, ha még milliárdos is lehet általa az ember!

Ezek után most van itt az ideje, hogy halkan, de határozottan megkérdezzem: Vajon mire jó ez az átlátszó hülye médiaszínjáték? Úgy látszik, az elvtárs urak még mindig teljesen hülyének néznek minket! De, mielőtt még legyintenénk, nem árt, ha tudjuk, hogy a fent említett két fő igazságosztó pont 9 évre lett bebetonozva a jó zsíros, párnás helyére, úgy, hogy jobb, ha megbarátkozunk a gondolattal, hogy még jó darabig magasról le fognak tojni minket! Ezért, hát ne nagyon lepődjünk meg, ha nemsokára ugyan így lazán kisétálhat majd az előzetesből a nemrég bekasznizott két anyaszomorító is. Ők nem mások, mint a Népszabadság minden rendszert túlélő volt főszerkesztője, a vér bolsevik Murányi Marcell, aki pont egy évvel ezelőtt egy szabályosan közlekedő biciklis srácot taposott el, mint egy gilisztát a Rottenbiller utcában. Nemcsak, hogy cserbenhagyta, hanem meg sem állt és simán hazahajtott a 30 milliós emeletes német terepjárójával. Egy ember meghalt, na és? Murányi elvtárs a barátunk! Majd kap másfél év felfüggesztettet, aztán kap egy jó zsíros új állást, és egy zsír új szolgálati terepjárót is sofőrrel! A másik veretes gazember sem akárki, hanem a Questor nevű maffia bűnszövetkezet volt igazgatója, a Tarsoly Capone Csaba, aki vagy úgy fog járni, mint a Hagyó meg a MOL-vezérek, vagy ő is hirtelen infarktust fog kapni egy száguldó rendőrautóban, mert túl sokat tud -, túl sokakról! Táska, készpénz, belerak, elsétál! Ennyire egyszerű Béláim. Mi meg csak húzzuk fel a vekkert hajnal 4-re, aztán húzzunk gürizni 12 órát aprópénzért! Ezt is megérdemeljük!

P.S.: Végtelen örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy szerény kis lapunkban újabban Király B. Izabella értékes írásait is olvashatom! Már a tv szereplései óta nagy tisztelője vagyok, és csak remélni merem, hogy egyszer módom lesz találkozni vele, de addig is a jó Isten áldását kérem rá és minden olvasónkra!

 

Horváth András

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>