A szeretet tér igazsága

GAIA

A SZERETET TÉR IGAZSÁGA

 

Ha a természetedet elfelejted, elfelejted a világod. Ha a világod elfelejted, megszűnik körülötted a világ. Világ nélkül nincsen létezés. Létezés nélkül nincsen igazság.

 

Ha az ember őszinte, védtelenné teheti magát. Ha az ember kissé kitárulkozik, támadásra adhat okot. Az emberi megmaradás, emberi lélek jelenlétének egyik lényeges velejárója az őszinteség és a másokat lélekben érintő kitárulkozás. A magyar embernek őszintének kell lennie a magyar emberrel, a magyar igazság világosságának kitárulkozása érdekében. A magyar embernek ki kell tárulkoznia a magyar embernek, az őszinte magyar lelkek megmaradásának egyesülésében…

Borzasztó belegondolni abba, hogy a belső bajok megoldása helyett, külső hivatkozásokra összpontosítják a figyelmet. Szomorú tudomásul venni azt, hogy miközben felhasználják a felhígító bevándorlási folyamatot is, közben az oroszok ellen mozgósíthatják a harcképes lakosságot, megjegyezve ezzel kapcsolatban azt, hogy a valódi ellenség már az ország határokon belül van. Ez a tény magával vonja azt a szükségszerűséget, hogy a hazáját, nemzetét védő belső tartaléknak, mindenkor készen kell állnia…

Minden informális szinten dől el. Az anyag informális minősége, kihat a szellemi informális minőségre. A szellem informális minősége, befolyásolhatja az anyag informális minőségét. A nagy világ mesterséges információs forgataga, az ember információs rendszerére befolyással van. Ez egy makró hatás egy mikró hatással szemben. A Naprendszer, vagy a világegyetem informális hatása pedig makró hatással van a világunk, földbolygónk mesterséges információjára. Ez az egyik lényege a megmaradásnak. Ez az egyik gyökere a megmaradásnak. Ebben van benne a nagy természeti körforgás, az Isten. Ezzel a hatalmas erőjelenléttel szemben, néhány emberöltő nem tudja felvenni a küzdelmet. Ez egyszerűen képtelenség. Az embernek, ha ember akar maradni egyértelmű a dolga, a világegyetem természeti, információs rendszerét kell befogadnia…

Mi ehhez a politika, vagy az aktuális háttérhatalmi gyarlóság? Néhány emberöltő és minden ember elmegy. Tovább utazik. De a nagy természeti körforgás megmarad. Állandó. Minden ember maga után hagy „egy nyomot” egy információt a nagy rendszeren belül. Ez az információ pedig ha helytelen, akkor helyre lesz igazítva a rendszeren belül. A téves eszmék, történelmi hazugságok, folyamatos emberi gyarlóságok meglehet, hogy évekig, évtizedekig, évszázadokig az emberi élettérben maradva mérgezik a természetes információ áramlást. De a  természeti nyomás alatt, az igazi információs rendszer programjával szemben, nincsen menekvés. A természet szerint, a jelen aktuálpolitikai helyzet szereplői is beteg, ősz öregemberek lesznek, majd elmennek. Küzdenek, meglehet hazugul, gyarlóan, de az is lehet, hogy némelyikük igazul. De elmennek, mind. És mi marad utánuk? Információ. Mely az idő lassú, vagy gyors folyásában, az állandóság törvényében egykor úgyis megmutatja a valódi színét. Emberek, családok, nemzetek, országok hanyatlanak le. De Öreg Isten folyama megmarad. Magyarország. Szeretett hazánk, megcsonkított, szétszabdalt anyaföldünk. Meghurcolt, megkínzott nemzetünk. A nagy világegyetem körforgásában, körforgásával együtt lélegző információ, mely kijavításra vár…

A megcsonkított anyaországunk több mint 70%-a agráripari termelésre alkalmas. Az önfenntartás lehetőségei adottak ha a magyar föld kifogástalan minőségben magyar kézben marad. De ez egyes körök érdekérvényesítésében, a célzatos függőviszony kialakítás vezérlete alatt nem szempont. A szempont a víz és a  központi tranzitterület megszerzése, az átfogó függőviszony kialakítása, és a modern rabszolgasors megteremtése előterében az irányítható, alárendelt embertömegek teljes kontrollja. Ebbe a folyamatba tartozik a burkolt és gátlástalan lakosságcsere és a lassan, megállás nélkül alattomosan bekúszó idegen kulturális és faji elfogadás propagandája. Ennek a folyamatnak persze egyetlen lépéssel végett lehetne vetni ha lenne hozzá szándék, Isten, nemzet, hazaszeretet. És persze az a fajta férfias szellemi erő, amit bátorságnak hívnak. Vagyis tökös legények kellenének ahhoz, hogy a Magyar Szent Korona Alkotmánya a gyakorlatban is újra helyre legyen állítva.

Tisztában vagyunk vele, hogy a nemzetpusztító folyamatnak sokirányú, gátlástalan eszközei vannak. De ezek ellen az eszközök ellen, természetszerű törvényeink kötelezik a fellépést! A magyar társadalom sok szempontból beteg. Csúnyán és egyszerűen megfogalmazva, jelen betegsége által gyorsan hullik. Ezzel a gondolatmenettel egy ismerősöm megjegyzése jut folyton az eszembe. Az egyént nem tudod meggyógyítani, ha a társadalom beteg. Ez óriási igazság. Gyakori jelenség, hogy az egyén elfogadja a társadalmat, látja a működésének, szokásrendszerének, szocializációs folyamatát, de ezzel kapcsolatban természeti természetéből, alkati egyéniségéből eredendően fenntartásai vannak. Valamilyen szinten mégis megpróbál alkalmazkodni, együtt élni, elfogadóbbá válni a társadalmi elvárások, tömegszokások, élettér tekintetében. Van ugyan egy egyéni elképzelése a saját útjáról, de mégis megpróbál a társadalmi többségnek megfelelni. Amikor persze megteremti ennek a feltételeit és kibontakozik a társadalmi elvárások szerint, akkor persze azzal kénytelen szembesülni, hogy a társadalom nem fogadja el, nem tolerálja a jelenlétét, sőt a „társadalom” elfogadást színlelve, de tökéletesen felismerhetően zavart állapotba jön. Így máris jelen lesz valamiféle társadalmi hazugság. A társadalomból áradó hazug zavar pedig kételyt eredményez. A „társadalom” a kételkedése által pedig megpróbálja bebizonyítani a maga igazát. Így az eddig maga útját járó, de kibontakozott egyént elkezdi méregetni, furcsának találja, majd a vélt társadalmi igazságának a tükrében visszahúzza, megbélyegzi és kirekeszti. Valahogy így tűntek el a köztudatból ősi papjaink, a táltosok is. Nincsen rájuk társadalmi igény…

A rolang táncáról régebben már írtam. Ez egy ősi tibeti bon valláshoz kapcsolódó gyakorlat. A magyar társadalom jelen tipikus esete azonosítható ezzel a tánccal. Egy halottat kell feltámasztani, a végén pedig a torkát megragadva ki kell tépni a nyelvét. De amikor feltámad ez a „halott” akkor a démoni erők hatalmába kerül és démoni tébolyában megpróbálja megölni a feltámasztóját. A „feltámasztó” tipikus esete ilyenkor az, hogy áldozatvállalásában ha túléli, szerencsésebb esetben csak beleőszül erejének felhasználása miatt. Itt többek között egyszerűen arról van szó, hogy elsősorban nem a saját életével törődik, azt háttérbe szorítja egy magasabb cél érdekében. Ezért sebezhető. A társadalom most egyszerűen nem vesz tudomást a „táncról” és a résztvevőkről, sőt tudatlanságában, „démoni kísértésében” mindent megtesz annak sikertelenségéért. Ezért duplán kell most teljesíteniük a „táncoltatóknak”. Ezt egyszerűen tudomásul kell venni és folytatni kell tovább rendületlenül a „táncoltatást”. Csak sokkal körültekintőbbnek kell lenni, mert olyan világot élünk, hogy a többségi tudatlanság nincsen tekintettel az ő értük cselekvőkkel. A segítség sokszor „önmagunk”.  Amikor röviden írtam a rolang táncáról talán két éve, akkor még a magyar társadalom halott volt. Azóta már feltámadt. A jelenlegi tébolya után pedig meg lesz ragadva a torka és ki lesz tépve a „méregnyelve”. Vagyis létre fog jönni az a gyakorlati megvalósulás, mely a tébolyodás démoni állapotát megszünteti és a következő szakaszba vezet át. A következő szakasz a megnyugvás, nyugalom állapotának a megteremtése, aztán jön a megvilágosodás. A világosság. Sokan rámentek már a rolang tánca közben vívott harcra mert nem kellő óvatossággal, felkészületlenül, kellő tudatosság nélkül kezdtek hozzá a „szertartásba”. Sokan egyszerűen kivéreztek. Nem osztották be rendesen az erejüket. Beleadták minden erejüket, hogy feltámasszanak, majd lefékezzék a „táncot”, de nem a megfelelő időben, módon tették ezt és már nem maradt erejük, lehetőségük arra, hogy kitépjék a „nyelvet”. Sokan vannak akik kimerültek, de még nem adták fel a küzdelmet. Csak erőt gyűjtenek. Erőt a folytatáshoz. A teljes világosság felé… Fontos e táncban a félelmek teljes leküzdése, a démoni világ teljes kizárása. Csak tiszta tudattal, folyamatosan az Istenhez, az Istenanyához fohászkodva, gondolva, együtt lélegezve győzhetünk… Szűz Máriának hatalmas ereje van. A böjt erőssége pedig a tudat eltökélt tisztasága, a démoni világ kizárása…

Mindeközben nem árt odafigyelni a természeti jelekre sem, aki egy kicsit odafigyel a természeti jelekre az észreveheti, hogy időnként a csapadékos időjárás nem pusztán természetes folyamatokat takar. Ebben a megállapításban, semmilyen összeesküvés elmélet nincsen beleszőve. Csupán annyi a dolgunk, hogy odafigyelünk a különböző típusú növények viselkedésére, alkalmazkodóképességére és máris elénk tárul, melyik növény hogyan reagál a napjainkban hulló csapadékra, vagy épp az UV-sugarakkal elegyített napsugárzásra. Fontos odafigyelnünk, mert észre kell vennünk az informális különbségeket. Mert a magyar szellem információs minősége feljebb kell, hogy lépjen. Itt pedig nem csak a természetes táplálkozási szintet kell érteni, mely az anyagból felvett makró természetből fakadó sejtszintű mikró természetet jeleníti meg. Hanem az eltérő lelki, és gondolkodásbéli minőségeket is.

Ezért kissé alacsonyabb szinten de szükségszerűen folytatva az írásomat, egy rövid példaértékű kitérőt teszek, hogy érzékeltetni tudjam a különbözőségeket.

Mivel az egyik szomszédom vegyész és már több mint egy éve kedves házastársával kísérleti laboratóriumnak nézik a kertünket és a benne lévő növényeket (meggyfát, szilvafát, szőlőt, csicsókát, szedret), ezért különösképpen oda kell figyelnem, hogyan semlegesítem a visszaélésből, butaságból és rosszindulatból fakadó mérgeket. A rendőrségi nyomozás egyértelműsítette, hogy 35-40 méteren a számukra nem kívánt növényzet miatt „szándékosan” vegyszerezték le a kertünket. A szeretet teret? Ez a mostanság szinte már divatkifejezés elgondolkodtató. Mi megpróbáltuk. Kialakítani azt az úgynevezett szeretet teret. De az „információs” különbözőségek közbeszóltak. A rendőrségi dokumentáció alapján persze büntetőjogi szintre is emelhetném a tétet. De e-helyet a békességre törekszem. Mert ezt sugallja a természeti információ. A szomszéd „úr” felesége persze dicsekedett, hogy glifozát alapanyagú engedélyezett irtószerrel fújnak rendszeresen. Még a kiérkező járőrök elől sem titkolta tevékenységüket. Szóval úgy tűnik gyomirtóval intézik a termő gyümölcsfák koronáját is. Nem rendelkezem sok tudással vegyszerek tekintetében, de a fák levelei láthatóan elégtek. A fák pedig gyantát eresztve szabályosan „sírtak”. A lelkemben épp úgy mint a lerobbantott kétágú- heggyel, együtt sírtam velük. Persze szomszédék megígérték, ha nem szedem ki az őket zavaró növényeimet, akkor tovább mérgeznek és még becsületsértésért, vagy rágalmazásért is beperelnek. Mert bemertem telefonálni a vegyész „úr” munkahelyére az igazgatói titkárságra is, és sikeres beszélgetést folytattam a HR igazgatóval is (a családomat féltve, esetleges talajvizsgálatok miatt) arra irányultan, hogy az ott dolgozók milyen szerekhez juthatnak hozzá legálisan. Megjegyzendő, hogy aki saját költségén ennyiszer permetezi a szomszéd kertjét, annak nyakon felül, tényleg szakorvosra van szüksége. Persze a telefonálás érzékeny lukat ütött és felháborította a szomszédot. Természetesen azt sem titkoltam el, hogy szükségszerűen a sajtó bevonásával védem meg az igazamat. Persze ez még jobban kiverte a biztosítékot. De úgy láttam szükséges ezt megemlíteni, hiszen a szomszéd házaspár dicsekvésének másik tárgya, hogy nekik most került be a fiúk Orbánhoz a TEK-be, a rokonuk meg törvényszéki bíró főmufti. Ezt persze nem tudtam pontosan értelmezni, hogy fenyegetést, vagy hivatali visszaélésből eredő elfogultsági irányt takar? Vagy esetleg a hír hallatán vigyázzba kellene állnom? De azért elgondolkodtam, hiszen nem vagyok már kisdobos. S csak is a Magyar Himnusz, Szózat, Székely Himnusz és a vigyázzba állás tiszteletét kivívó események hoznak ezzel kapcsolatba csak lázba. Megjegyzendő, most úgy áll a helyzet, hogy akár még ügyvédre is szükségem lehet. Esetleges becsületsértés, vagy rágalmazás irányultságú feljelentés miatt. Hogy még jobban érzékeltessem az információk különbözőségét a vegyész „úr” tanú jelenlétében tavaly előtt betöréssel gyanúsított, a permetező tevékenységük pedig esetlegesen a 371. btk.§-t és a birtokháborítást valósítja meg. Ráadásul az sem számít nekik, hogy a gyermekeim fogyasztottak-e termést a mérgezett területről. A kölyökkutyánk pedig „valamitől” mérgezést szenvedett. Ez a mi szeretet terünk! Ebben a helyzetben el kellett gondolkodnom, mi miért van? Mit rontottam el? Hiszen az életem egy küzdelmes darabja fekszik abban, hogy családommal ide tudtam költözni és meg tudtam tartani az otthonunkat. Kértem Isten és azok bocsánatát akiknek vétettem. S kérem, az Istent bocsásson meg az ellenem vétkezőknek. Mert bennem már semmilyen harag nincsen, csak szánalom.

Úgy látom, hogy itt a lényeg és ami betegesen számít az a büszke önérzetes önrágó gőg és a vak bosszúvágy. A bizonyítási kényszer az emberek előtt, hogy ők most nagyon megmutatják, mert szégyent éreznek. Velük aztán nem lehet lacafacázni, ők megmondták punktum. Háromszor kereste őket a rendőrség, a tisztességes állampolgárokat. Ez kellemetlen. Bizony ők az „emberek”, akik egykor fel, s alá járkáltak büszkeségükben mint a kis kakasok. Sőt alig egy hete amikor nem voltam itthon a vegyész „úr” tevékenységébe még az is belefért, hogy ököllel üsse a kapunkat és a három gyermekemmel otthon lévő feleségemmel vitézkedjen. Mert ő úgy döntött, hogy bejön hozzánk. Ez igen. Ez aztán a hős „magyar” vitéz! Igazi „várostromló”! Másnap amikor otthon voltam és hívtam, hogy fáradjon be, akkor valamiért nem volt kedve. „Ők” akkor is fújnak, ha egyetlen kis hangya bemerészel mászni a fűszálaik közé, még ha a rákkeltő, sejtkárosító, ökoszisztémát veszélyeztető méregbe beledöglenek is. Mert esetleg valami, valami felett áll és ezt nagyon nehéz elviselni. Mert természeti értelemmel is lehet élni, a fizikai harc és a primitív módszerek helyett… Mert az amit elpusztítanak természetes antibiotikum, amivel pusztítanak az meg a mesterséges halál. Figyeljenek ismétlem: „természeti értelem”, valahol itt húzódik a magyarság győzedelmes léte, ennél a szellempontnál. A szomszédom döbbentett rá, a „tót” szomszédom. Elgondolkodtatott a szomszédom gondolatmenete, ez az ismét balról-jobbra haladó gondolatmenet, amely minden mást kizár, mely ismételten tükrözi az általános társadalmi nézetet. Ennél a gondolatmenetnél nem számít semmi, nem szent a család, a természet, a nemzet, ebbe a szemléletben nincsen benne az Isten. Ez a szemlélet ismét tükrözi az üstös viccet, amelyben a pokolban a magyarok üstjénél nincsen őr, mert ha egy kiakar mászni belőle, akkor a többiek úgy is visszahúzzák. Mert ugye azért párhuzamban a buzgón templomba járó (remélem sokat gyónó) katolikus hitű, mérgező szomszédaimért is tevékenykedem az építmény- és telekadó ellenében, a halottégető megépítése ellen, a Pilis rendszeréhez tartozó kétágú-hegy lerobbantásának a megakadályozásáért. És tulajdonképpen a családom szempontjait is háttérbe szorítva, nem is azért lakom „gyütt-menteket” megtűrő fenségterületen Kesztölcön, 8.6 milliós hitellel a fejem felett, hogy a mindennapjaimat „cigánykodással”, szardobálással töltsem, vagy mert szeretek itt lakni. Kicsit lassítsunk. Csak a kapumat szeretném magam mögött úgy berakni, hogy békében hagynak a magam kis „furcsaságában”, s dolgaimban. Csak Orwell bácsi kopogtatása nélkül szeretnék élni. De úgy veszem észre „ki akarnak verni a házamból”, pedig nem fogadtam be senkit. Ezzel kapcsolatban pedig csak idézni tudok Isten gyermekétől:„Eddig és ne tovább!” Ez a hátráltató, „Mária Teréziás kéregszellem”, itt a Szent Pilis-hegy nyugati lábánál nagyon nem helyénvaló. Informálisan nem igazán méltó az Árpád-házi hely szellemiségéhez. Pilisszántóról példát vehetnének egy páran. Ott bizony már szintet léptek. Nem, nem szeretek itt lakni. Ezen az ősi Árpád-házi birtokon. De most még itt kell laknom, s itt fogok lakni „Kistölgyön”, amíg a természet máshová nem rendel. És nem azért, hogy bárkinek megfeleljek. A lényeg, hogy tudom miért…

De mindeközben nem szabad elfelejteni, a rolang tánca folyamatában vagyunk. Mely folyamat akármilyen démoni hatásokat produkál, de ki lesz tépve a „méregnyelv”! Mert a szívverést, a vér keringése határozza meg.

Visszatérve a természeti jelekre, nem új keletű felfedezés az, hogy az égből mostanság savas eső hullik. Persze az anyaföldre lassan leereszkedő, repülőgépekből származó különös (chemtrails) kondenzcsík származékok is, némi magyarázatot hagynak maguk után. Ezzel ellentétesen pedig tudjuk, hogy a természet, a természetes lúgosítás ad védelmet és regenerálódási képességet. Mert ugye nem csak az emberi testet eheti a fene, hanem Gaia, a földanya testét is. Ebből az értelemből pedig földtani megközelítésből változik a föld „genetikai” összetétele, a földi elektromágneses erő térhatása, s ezzel arányosan változik az emberi elektromágnesesség természeti ereje, természethez kötödése. Vagyis az ember genetikai, tudati struktúrája, a megváltoztatott földszerkezet, tápláléklánc, elektromágneses információmező állaga által is befolyásolható. A föld lúgosításakor a faszenet, hamut is érdemes alkalmazni. Megjegyzendő, a faszenet időnként az ebek is megeszik. Ebből a megközelítésből a lúg kötő anyag, az égés, természetes szerkezet bomlásának az ellenszere. Természetesen a lekaszált gyógynövények víz és nap által porított kioldódó hatása, anyagai, felületi védelme is segíthet. Az apró faágak réteget, oxigén adagoló, szűrőt, humuszt képező lehetősége is adott. A mérgek, sav lassú áteresztése, felületi megfogása, a föld védekezőképességének, alkalmazkodásának a lehetőségét biztosíthatja. Nem kell külön tanulmányokba bocsátkozni ahhoz, hogy a parlagfű mely őssejt regeneráló, nemcsak az emberi testben regenerálja az őssejteket. A parlagfű bizony a savas eső ellen is védi a talajt. Ha pedig törvénybe van iktatva az irtása, akkor vegyük a fáradságot és kaszáljuk le, de hagyjuk a talajon kioldódni ennek a gyógynövénynek a jótékony, gyógyító hatását. A földben maradt gyökere pedig tovább végzi a maga dolgát. Tudjuk, hogy a geokémia geo-genetikai folyamata, vagy maga a földbolygó összességére vonatkozó evolúció, a természetben lezajló változások által hat ki az emberre, állat és növényvilágra. De ezen túlmenően azokra a geográfiai vonatkozású folyamatokra is, mely a Föld, Gaia anyagi, fizikai természetszerűen bekövetkező védekező, újra regenerálódó változásait idézi elő. Az emberi faj tudatát kezdetben az élővilág, a természet formálja, fejleszti. Majd egy bizonyos tudatosodási szintnél az emberi tudat képessé válik a természettel, vagy a természet ellenében cselekedni. Az ásvány- és kőzet, vízmozgások ökológiai, tájrendeződési folyamatait, az ember tudata bizonyos tudati fok elérésénél, nagyban befolyásolhatja. Ez is egyfajta szabad akarat. A jelentős meghatározás ebben az akaratban csupán az, hogy az ártó befolyások korlátozottak, mert Gaia önvédelmi rendszere teremtésénél fogva egy bizonyos mértékhatáron túl, már nem engedi tovább az ártást. Vagyis visszaveti, szint alá helyezi a tudatot, hogy újrataníthassa azt. A vele való együttműködés, természetszerű fejlődés azonban korlátlan. Ez pedig azt jelenti, hogy az ember ebbe az irányba haladó szabadsága teljes. Vagyis szabad kezünk van a természeti boldogsághoz. Mert a boldogság, a belső boldogság, bizony a természetből fakad. Ez a fajta természet pedig lehetővé teszi azt is, hogy az ember evolúciós, vagy genetikai fejlődő folyamata is, a természet által nyerjen értelmet. Mindezt ha összekötjük a demográfiai, vagy népességszaporulati tényezőkkel, akkor egyenesarányosan értelmezhetjük azt, hogy a szaporodás alátámasztója, létfeltétele, a természeti törvénnyel való együttműködés által valósul. Adott esetben a Kárpát-medencei földtani létfeltétel természeti minősége határozza meg, a népszaporulat arányait. Ha felborul az ez irányú természetes ökológiai folyamat, akkor ezzel arányosan borul fel az őshonos ember genetikai állománya is. Földünk, hazánk megvédéséhez adott esetben nem csak fegyverekre, kerítésekre, őshonos demográfiai vonatkozású népszaporulatra, élőerőre van szükség. Hanem egyenesarányosan meg kell őriznünk és együtt kell fejlődnünk azokkal a természeti, földrajzi, környezeti, tájszellemben rejlő adottságainkkal is, melyek nyersen kifejezve, a legfőbb védelmi fegyvereink a megmaradásunk létfeltételeiként. Ezért is fontos, hogy kiemelten megállítsuk a Szent Pilis-hegyünk és környezetében lévő rombolásokat, természettel szembehelyezkedő mesterséges ártalmakat. Ti „Nagy urak!” Ott bent az ország házában! Állítsátok meg a Pilis-hegy rombolását! A gyorsforgalmi utakat nagy hirtelenséggel ne a  Pilis-hegy lerobbantásával akarjátok kiépíteni, pusztán azért mert 2020-ban várhatóan elmaradnak az Uniós pénzek és számotokra ez csak egy projekt! Mert ez nem csak természeti, ez szakrális, nemzeti rombolás is! Ez egyenesarányban a magyar népesség, a magyar néplélek és szellem elleni vétek! Állítsátok meg a Pilis-hegy esztelen rombolását! A Világörökség részét képező tájegység rombolását! A NASA kutatásokban is köztudott terület tönkretételét! Ha ezt nem teszitek meg, a Szent-hegy pusztításával a saját lelketek, szellemetek, fizikai jelenlétetek pusztulását is előidézitek! Egyenesarányosan! Az út, igazság és élet szelleme által! Az igazság szelleme az élettel arányosan valósul, ez a fajta élet pedig az igaz utat vetíti elénk! Az élet a teljesség, a teljes szemlélet! A természet! A természet látása és élése! Az élet a természet és ember kapcsolatának egysége! Az élet nem a természet lerobbantása! Nem a tájegység megsemmisítése! Nem az Árpád-házi település, örökség tönkretétele! Az élet a hagyomány. A szakralitás. A SZÍV! Őrizd meg a szívet és megőrződ, folytatod a hagyományt! A természetet. Az utat, életet és igazságot. Mert a szív elvezet mindehhez. Csak őrizd a szívet és hallgass a szavára. A dobbanásra, mely benned is él… De ha ezt megölőd te is elpusztulsz. Ha nem hallod meg a dobbanást süketté leszel, tájékozódásod, irányod a szakadék felé vezet… A szakadék a szakadás, mely szétszakítja a lelkedet… Őrizd a szívet! A szeretet teret. Őrizd meg az örökséget és folytasd az örökség által az életet. Bár az élet szeretet tere elsősorban nem a külsőségekben rejlik, de a külsőségek tükre igényt támaszthat, a belső boldogság felé. A természetszerű igény egy olyan igazi én, teremtő igegyökér, mely a teremtés által kap szárnyra a megvalósulás felé. A szívnek természetszerű igénye van. E természetszerű igényben van benne a teremtés által a megvalósulás lehetősége. A szárnyaló lehetőség valódi szeretett tere…

 

Tisztelettel: Thot Attila

 

 

KELL EGY LÁNG

 

Kell egy láng, mely begyújtja a nagy tüzet.

Kell egy láng, mely tarlóra éget.

Kell egy láng, mely szétoszlatja a szegény álmot.

Mely kijózanít, mint a déli imára szólító harangszó.

Ne szólj már semmit, szemed vakon az égre mered.

Tudom nem látsz már semmit, csak az ég kegyelmét várod.

Szólítalak, mint déli imára hívó harangszó.

Már nincs kegyelem! Az ég tükre a leégett tarló.

Sivár lelked reménytelen tobzódása.

Állj fel! Csukd be szemeid, s nyisd ki újra!

Amit látsz, az te magad vagy.

Tudom látod az elmúlást, s hiszel az öröklétben.

De kérlek, ne higgyél vakon!

Állj fel! Csukd be szemeid, s nyisd ki újra!

Az vagy aki lenni akartál.

Ne kételkedj! Beteljesítetted a sorsod!

Már csak egyetlen dolgod maradt.

Kérlek, legyél újra magyar!

 

Tisztelettel: Thot Attila… Közelítünk…

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>