A zebrafogatos szellembanda

A zebrafogatos szellembanda

 

“Az emberek belefáradtak a pénzgazdálkodástól való undorba.

Valahonnan eredő megváltásban, a becsület, a lovagiasság, a lelki

nemesség, az önzetlenség és a kötelesség reális értékeiben

reménykednek”                                

     [Spengler]

 

 

Nemrég újra összeröffent Tirolban az általam csak “szellembandának” titulált Bilderberg-csoport, amelynek első “hivatalos” ülése 1954-ben volt a hollandiai Bilderberg szállóban (innen a név is)! Róluk, a kommunikáció világában is csak annyit lehet tudni, hogy akárhányszor összeül ez a parazita banda, az nem jelenthet mást, mint azt, hogy megint valami globális disznóság készül az emberiség ellen. Történelmi tapasztalatokra támaszkodva, más, üdvösebb kilátás kizárt! Természetesen ezeken az üléseken nem a tucatnyi bankár dinasztia csúcsfejei (a világ tényleges urai) jelennek meg személyesen, hanem az általuk kiválasztott másod- harmadrendű sameszok, szakmai irányultság szerint. Így aztán a felső direktívák birtokában ez a maroknyi megbízott nemzetközi pénzmágnás, sajtó- és véleménydiktátor, ilyen-olyan miniszterecskék és egyéb hatalmi tényezők döntik el a legnagyobb titoktartásban a föld 7 milliárd lakójának a sorsát. Csak úgy mellékesen megjegyzem, ha velünk kapcsolatban voltak terveik, amiket aztán rendre végre is hajtattak, hazánkból is meghívták az illetékes végrehajtókat (Bajnai, Martonyi, Surányi). A magam fajta mezei emberi lény ilyenkor érzi magát egy hatalmas hangyaboly közepén egy apró, jelentéktelen, tudat nélküli kis katonának, aki, ha elhull, nem kár érte, majd jön helyette másik. Mehet a sok milliárd hangya szavazgatni, katonáskodni, tucatnyi sarcot fizetni, vásárolni meg lelketlenül robotolni a végkimerülésig, ettől ők még nem lesznek tényezők! Ez a maroknyi hájfejű, anonim, zebrafogatos, askenázi pénzeszsák dönti el évről-évre, hogy éppen hol legyenek pusztító háborúk, hol üsse fel a fejét egy újabb, általunk még nem ismert, de már rég kikísérletezett, milliókat tizedelő járványos betegség. Ezek a patkányok döntik el, hogy melyik országot kell gazdaságilag a padlóra küldeni, feldarabolni, vagy éppenséggel letörölni a térképről. És ez a jelenség bizony nem 1954-től datálható, hanem azóta tart, amióta Kolumbus felfedezte az új kincses dupla földrészt, Amerikát 1492-ben. Abban az időben kezdték elárasztani a szefárd zsidók egész Dél- és Nyugat-Európát, ahol aztán, miután megtollasodtak, elkezdték befészkelni magukat a meghatározó királyi udvarokba, ahol a mérhetetlen összezabrált vagyonuk által nélkülözhetetlen tényezőkké válhattak. Így lettek a kilóra megvett európai uralkodók a Mediciek, Borgiák, Fuggerek, Fortunátusok stb. játékszerei és akaratlan bábjai. Többek között ebben az időben (Mátyás királyunk bécsújhelyi meggyilkolása után) kezdődött el a mi gyönyörű és természeti kincsekkel rendkívül gazdagon megáldott magyar királyságunk vesszőfutása is a Fuggerek és a Szerencsés Imrék által ránk szabadított Oszmán és Habsburg Birodalom által. Ekkor osztották fel egymás között a spanyolok és a portugálok egész Közép- és Dél-Amerikát. A mérhetetlen területeket és természeti kincseket megirigyelve ekkor kezdte Anglia, Franciaország és Hollandia is felépíteni a maga hatalmas hadi- és kereskedelmi hajóflottáját. De, hogy csak az angoloknál maradjak, később ők Amschel Rotschild gazdasági- és politikai hatalmának segítségével meghódították egész Kanadát, Indiát és Ausztráliát is. Ezzel egy időben, a pórul járt franciák és poroszok hathatós segítségével alakulhatott meg a volt angol gyarmatból a vegytiszta szabadkőműves állam, az Egyesült Államok. Aztán fél évszázaddal később a szintén zsidó szabadkőműves Benjamin D’Israeli irányításával Viktória királynő lett a fél világ szó szerinti ura és kizsákmányolója. Ehhez képest a nagy francia Jakobinus forradalom, a napóleoni háború, a krimi háború és más kisebb európai csetepaték csak szükséges közjátékok voltak a világ további felosztásához. A még nem agymosott nép előtt ma már az is köztudott tény, hogy az angol Jacob Anderson és a bajor Adam Weishaupt által kiagyalt és megalapított szabad kőműves eszmerendszernek köszönhetően történtek a világ legsorsdöntőbb történései a XVIII. századtól egészen napjainkig, amelyek ma a Bilderberg-csoport-féle árnyékkormányban manifesztálódnak. Nyugodtan ki lehet immár jelenteni, hogy a kontinensek meghódításától és felosztásától kezdve, a Robespierre-féle Jakobinus forradalmon és a Lenin-féle nagy októberi vörös forradalmon keresztül, a múlt század két nagy világégéséig, minden, de minden ennek a kőműves bandának a tervszerű akarata szerint történt meg! Abba már bele sem merek gondolni, hogy hány százmillió ártatlan emberi lény pusztult bele ezekbe a beteg, lázas, héber elmékben megszületett nagyra törő tervekbe! Így volt ez bizony minden nagyobb és kisebb háború, vagy gazdasági kivégzés előtt! (Összeültek a góbik titokban és döntöttek!) Trianon, Teherán, Jalta, a Közel-Kelet és Indokína lángba borítása, a Kennedyek legyilkolása, a vasfüggöny és a Szovjetunió lebontása és végül az EU erőszakos összetákolása, mind-mind a szivarfüstös, Whisky és Hennessy gőzös, hermetikusan elzárt luxus paloták Chippendale szobáiban születtek meg! És még közel sincs vége, mert még csak most jön a java! Az USA akkor adta meg magát először az oda befészkelődött kalmár zsidó pénzarisztokráciának, amikor őfelsége Woodrow Wilson 1913-ban a kezükbe adta a dollár gyártásának a kizárólagos jogát és felügyeletét. Így lett aztán a “zebrafogatos” Federal Reserve állam az államban, aztán nem sokkal később a világ szó szerinti ura is. A “Dollár Isten” szertelen, tobzódó világméretű pusztítása akkor vette igazán kezdetét, amikor Richard Nixon egyik utolsó intézkedéseként 1971-ben nemes egyszerűséggel megszüntette a “világpénz” aranyfedezetét. (A Mór megtette kötelességét, a Mór mehetett. Még örülhetett, hogy nem került a Kennedyk sorsára!) Ehhez nem kellett más, mint egy kierőszakolt második Arab-Izrael háború, amely az ominózus nagy olaj árrobbanást vonta magával, az akkor még egységes OPEC- országok egyedüli szankciója és fegyvereként. Így történhetett meg az, hogy amíg Amerika több mint 40 éve, naponta tonnaszámra nyomja a fedezetlen dollárhegyeket, addig az egész világ ugyanazzal kénytelen fizetni mindent, csak éppen munka- és aranyfedezettel. Ebbe rokkant bele az egész komplett “szocialista béketábor” és ezért kellett idő előtt megtérnie Mohamedhez Szaddám Huszeinnek, Hoszni Mubaraknak, Anvar Szadatnak, Bin Ladennek és Moammer el Kadhafinak is. De, erre a renitenskedésre ment rá viharos gyorsasággal a venezuelai elnök Hugo Chávez is. Ezeknek mind elegük lett abból, hogy üveggyöngyökért és értéktelen papírokért adják Amerikának millió tonnaszám az egyetlen kincsüket, a kőolajat, földgázt és a nemesfémeket a végkimerülésig. A WTC tornyok tudatos-tervszerű önlerombolása és ennek okán a Közel-Kelet és Észak-Afrika kőkorszakba való visszabombázása vezetett el ahhoz a bibliai méretű népvándorláshoz, amit most kell elszenvednie egész Európának. Mindennek megvan a pontosan kiagyalt oka és célja, ahogy ennek a mostani sáskajárásnak is. Csak hát a baj az, hogy mire ezek a dolgok tudatosulnak a széles tömegekben, addigra már túl késő, mert addigra már félig felzabált minket! Ennek a mostani és az elkövetkező apokalipszisnek egyik eleme a jelenlegi exodus, amely azt a célt szolgálja, hogy Európa, mint kulturális, etnikai és gazdasági egység megszűnjön létezni. Azt ugye senki sem gondolhatja komolyan, hogy ez a több milliós, fél analfabéta, koldus-szegény, egyetlen európai nyelvet sem ismerő, fél természeti embertömeg önmagától találja meg a határok gyengébb pontjait, az akasztani való embercsempészeket és az anyagi feltételekről még nem is beszéltem, amely személyenként annyit tesz ki, amennyit otthon még 10 év alatt sem tudnak megkeresni! Teljesen világos, hogy mindezt láthatatlan és megnevezhetetlen sötét alvilági erők szervezik és pénzelik. Így kell totálisan hazavágni egy egész, több ezer éves keresztény kultúrájú földrészt egyetlen puskalövés nélkül. (Egyelőre!) Ennek fontos eleme, hogy Olaszország, Görögország és Spanyolország kizárólag turizmusból élő déli szigeteinek a szállodái szellemkastélyként tátongnak az ürességtől, turisták hiányában! (Ördögien ki van ez csinálva – kérem szépen.) Amíg egész Európa lakossága törvényszerűen csak ezzel kénytelen foglalkozni, addig nem veszi észre, hogy ő maga is szépen, lassan visszasüllyed a sötét középkorba és megtűrt garabonciás diák lesz a saját földrészén. Ezt a jelen poklot koronázza meg a hidegháború mesterséges, tervszerű újraélesztése is Oroszország ellen. Arról már nem is beszélve, hogy az európai államok közötti bevándorlókkal való sakkozás is beláthatatlan következményeket fog vonni maga után. (Erősebb kutya hág, alapon.) És, ahogy említettem még közel sincs ennek vége, a java még csak most jön! Nem is lesz vége, egészen addig, amíg a jó Isten meg nem unja végleg ezt a sorozatos aberrált kőműves agyrémet. Aztán, ha majd rendet csinál ezen a sártekén, a megmaradt emberiség (ha még lesz!) kezdhet mindent előlröl, a gyűjtögető-vadászó életmóddal, ha lesz még hol és miből! Aki ezt nem hiszi, annak én, mint lélegző porszem, csak azt tudom ajánlani, hogy vegye a kezébe a mi géniuszunknak, a sztregovai remetének (Madách Imre) a zseniális művét: Az ember tragédiáját és olvassa el az elejétől a végéig! De, ha netán ez fáradságos lenne, akkor ugyanezt meg lehet nézni Jankovics Marcell, szintén zseniális animációs tolmácsolásában. Abban bizony minden benne van! A mi géniuszunk már 150 évvel ezelőtt sebészi pontossággal látta a gyarló emberiség totális múltját, jelenét és jövőjét is! Talán még nem késő megfogadni Imre bátyánk nemes tanácsát! “ember: küzdj és bízva bízzál!”

 

Horváth András

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>