Élni vagy létezni? – 15. Még mindig fejen állunk

Élni vagy létezni? Még mindig fejen állunk   A Na/K-ionpumpa működésének elemzése óhatatlanul felvet néhány filozófiai kérdést is. Mindenekelőtt tisztáznunk kell magunkban azt a hatalmas különbséget, mely a természetes és a spontán kifejezés mögött lappang. A késői latin spontaneus kifejezés az önkéntelen, belülről fakadó dolog tartalmát jelölné. Használhatjuk még a kényszer nélküli, ösztönös, keresetlen, rögtönzött, […]

Élni vagy létezni? – 14. Fejen állva nézelődünk

Élni vagy létezni? Fejen állva nézelődünk   Elöljáróban el kell mondanom, ebben a részben a mondanivalóm olyan szikár lesz, mint a rendszerváltáskor füstölőn hagyott hering lehetett múlt nyáron az évszak legszárazabb napján. Nem tehetek mást, a legnagyobb szigorral végig kell mennem a sejtanyagcsere központi mozzanatának tárgyalásán. Minden, amit egészségről, közérzetről, testi állapotról mondani lehet, ehhez […]

Élni vagy létezni? – 13. Az ATP hatalma

Élni vagy létezni? Az ATP hatalma   A korábbi részek példáiban bemutatott 180 cm magas, 100 kg testtömegű, 50 éves férfiúnak, élete fenntartásához (pihenő állapotban) 133 kg, azaz 262,8 mól mennyiségű ATP-molekulát kell 24 óra alatt szintetizálnia. Ez a mennyiség, molekula-darabszámban kifejezve: 262,8 * 6,023 * 1023 = 1,583 * 1026 A szintézis időtartama, másodpercben […]

Élni vagy létezni? – 12. Foton-retúr

Élni vagy létezni? Foton-retúr   12 mól mennyiségű, 490 nanométer hullámhosszú foton tehát 1 mól mennyiségű hidrogént képes a széndioxid redukciójának során a szénhidrátokba bekötni, a fotoszintézis folyamatában. A természet törvényei szerint a kémiai reakciók az egyenlőség mindkét irányába végbemehetnek – attól függően, hogy melyik irányba való folyásuknak kedveznek a környezeti feltételek. Amennyiben az asszimilációs […]

Élni vagy létezni? – 11. Ezer amper

Élni vagy létezni? Ezer amper   „Akkor fogjuk valóban megközelíteni az élet megértését, a mikor valamennyi struktúra és funkció, valamennyi szinten… egyetlen egységbe olvad össze.” – írta Szent-Györgyi Albert 1960-ban, a Submolecular Biology bevezetőjében. Szerény lehetőségeink tárában vajon találunk-e olyan eszközt vagy módszert, mellyel ezt az egységet képesek leszünk elérni? Meg kell kísérelnünk! A Teremtő […]

Élni vagy létezni? – 10. A megismerés lépcsői

Élni vagy létezni? A megismerés lépcsői   Freund Tamás (1959-), Széchenyi-díjas magyar neurobiológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2014-től élettudományi alelnöke. Az agykéreg működésének nemzetközi hírű tudósa. Kutatócsoportja olyan betegségek neurobiológiai kérdéseivel foglalkozott, mint az epilepszia, az oxigénhiányos agykárosodás, szorongás és a Parkinson-kór. Több mint kétszáz tudományos közlemény, tizenkét könyvfejezet szerzője vagy […]

Élni vagy létezni? – 9. Emeljük fel…

Élni vagy létezni? Emeljük fel…   „A természettudomány új módszerhez segítette az embert, amivel problémáit megközelíteni vagy megoldani tudja. A megismerésnek nincs határa. A világ mai nehézségei és veszélyei nem abból adódnak, hogy nem találunk választ kérdéseinkre, hanem abból, hogy a válaszokat pusztításra, uralomvágyunk kielégítésére fordítjuk. Így a haladást az ember történetében nem a tudományos […]

Élni vagy létezni? – 8. Leképezések

Élni vagy létezni? Leképezések   A barátaimmal és fejlesztő-társaimmal lefolytatott, kritikai célzatú és építő jellegű beszélgetések egyik konklúziója az lett, hogy rájöttünk, sok embert nem valami lelketlenség, esetleg rombolási vágy sodort a materialisták táborába. Lehet, hogy egyszerűen nem elégítette ki őket az az Isten-kép, amit a történelemben előfordult vallások, netán a ma divatos szekták nyújtani […]

Élni vagy létezni? – 7. Isten nem vet kockát…

Élni vagy létezni? Isten nem vet kockát…   A címben szereplő mondás Albert Einsteintől származik. Állítólag akkor hagyta el először a száját, amikor a születő-félben lévő kvantummechanikáról, az abban rejlő esetlegességekről nyilatkozott. Feljegyezték róla, hogy később is kedvenc mondásai egyike volt. Számomra az a meglepő ebben, hogy sokan, akik az ő munkásságára hivatkozva támadnak neki […]

Élni vagy létezni? – 6. Ki a tudatlan?

Élni vagy létezni? Ki a tudatlan?   Rendkívül nagyszámú, önmagában is bonyolult, finomra hangolt összetevő együttműködése, mely külső beavatkozás nélkül, a beépített protokolljaival éri el az integrációnak azt az igen magas fokozatát, melyen alkalmazkodásra, tanulásra is képessé válik, a működéséhez szükséges információit pedig sokszorosítani és örökíteni képes. Nagyjából ennyiben tudnánk összefoglalni az életre vonatkozó főbb […]