A vörös terror – 119. A Duna-Tisza közén 3.

A vörös terror 119. A Duna-Tisza közén 3. Dunapataj körül folytak a legvéresebb harcok, 48 fő vesztette itt életét a védők közül. A Vörös Újság viszont összesen mintegy 300 halottról írt akkoriban. A helységben szabályos harctéri ütközetet vívtak a zendülők a vörösökkel. A felkelőknek azonban még alkalmi kézifegyverük sem volt elegendő, ezért a parasztok ősi […]

A vörös terror – 118. A Duna-Tisza közén 2.

A vörös terror 118. A Duna-Tisza közén 2. A Duna—Tisza közti ellenforradalom leverésére érkező vörösök Solt előtt némi akadályba ütköztek. Az ellenforradalmárok felszedték ugyanis a síneket, így Szamuelynek és terroristáinak autókon kellett bemenniük a helységbe. Solt alatt egy parasztszekérrel találkoztak, melyen két földműves utazott. Szamuely kérdésére kijelentették, hogy „terepet vizsgálnak, fehérek”. Válaszuk nem volt kielégítő: […]

A vörös terror – 117. A Duna-Tisza közén

A vörös terror 117. A Duna-Tisza közén Az országban egyre szaporodó ellenforradalmi megmozdulások közül minden tekintetben kiemelkedő volt az 1919. június 18-án kirobbant Kalocsa környéki parasztlázadás. A detonációhoz a következő évre bejelentett 72 kg-os gabonafejadag szolgáltatta az egyik szikrát. Mint azt már többször megállapítottuk, a népélelmezés számos, súlyos, megoldásra váró problémát hordozott magában. Persze, az […]

A vörös terror – 116. Fesz van

A vörös terror 116. Fesz van A magyarországi tanácsuralom valós céljait illetően a diktatúra prominensei soha nem hagytak kétséget az emberekben. A nyárelőben folyó tanácskongresszuson Szamuely például a következőket közölte az egybegyűltekkel: „Amikor a magyarországi proletariátus a proletárdiktatúra útjára lépett, mindenki tisztában volt azzal, hogy ez a lépés harcot jelent… nem szabad nekünk elfelejtkezni egy […]

Harmóniában – 80. Nostradamus IV.

Harmóniában 80. Nostradamus IV. Egyetemre történt visszatérése után nem sokkal abszolválta a doktorátus megszerzéséhez szükséges vizsgáit. Díszes ceremónia keretében adták rá a hermelines doktori palástot, s fogadták az egyetem professzorává. Oktatni kezdte a hallgatókat. Tanári pályafutása azonban igen gyorsan partnak kezdett futni. Az akkori követelmény-rendszer szerint (is) csak hivatalosan elfogadott, elismert téziseket volt szabad a […]

Harmóniában – 79. Nostradamus III.

Harmóniában 79. Nostradamus III. Az Európára sújtó 1347-1352 közötti pestisjárvány mélyreható változásokat generált a kontinens életében. A demográfiai csökkenés csak egy évszázad múlva állt meg, s egy további centenáriumra volt szükség ahhoz, hogy a járvány előtti szintet elérje a népesség mérete. Ebben az értelemben tehát jó 200 évre vetette vissza Európa fejlődését a betegség támadása. […]

Harmóniában – 78. Nostradamus II.

Harmóniában 78. Nostradamus II. Nyelvtan, retorika és filozófia volt az avignoni középiskola tananyaga. Nostradamus elképesztette tanárait kitűnő emlékezőtehetségével és logikusan felépített vitáival. Nagyapái tanításait továbbadta diáktársainak. Chavigny, későbbi tanítványa és segédje, a következőképpen emlékezik meg erről, a mesteréről írott életrajzában: „Megtanította őket arra, hogy a felhők nem a tengerből kelnek ki, amint azt általában közönséges […]

Harmóniában – 77. Nostradamus

Harmóniában 77. Nostradamus Az emberi civilizáció sorsának megismerése a hivatalos tudomány álláspontja szerint csak a múlt idő vonatkozásában lehetséges, s csak az Akadémia által jóváhagyott módszerekkel és adattartalommal. E sorozat korábbi részeiben több helyen foglalkoztunk a múltra vonatkozó, csökkentett információmennyiséggel, vagyis a történettudás manipulálásával. A jelenség arról szól, hogy a nagyközönség nem a valós történelmet […]

Harmóniában – 76. Jelenések Könyve XXII.

Harmóniában 76. Jelenések Könyve XXII. Új ég és új föld. Tenger nélkül. Ezeket látja János a gonosszal lefolytatott győzedelmes háború végeztével. Jel. 21:1. „Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.” A látomás e részének értelmezéséhez kevés támpontot ad a […]

Harmóniában – 75. Jelenések Könyve XXI.

Harmóniában 75. Jelenések Könyve XXI. Azon a végső órán tehát eljő majd a királyoknak Királya, uraknak Ura, mennyei seregei élén, és igazságot tesz a Földön. A fenevad és a királyok egyesült serege hiába száll szembe vele, sorsuk megpecsételtetett. Jel. 19:20. „És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette […]