A vörös terror – 113. Felidézni a kimondhatatlant

A vörös terror Felidézni a kimondhatatlant   Ebben a részben nem én beszélek. A terror történéseivel egykorú írásoké a szó. Ez történt. Így látták, akik akkor éltek.   „A gazdasági és pénzügyi helyzetről számoltak be a tanácsok kongresszusának hétfői ülésén Varga Jenő és Lengyel Gyula népbiztos elvtársak. Sivár, szomorú örökséget vett át a proletariátus ebben […]

A vörös terror – 112. Még mindig elvtársak, továbbra is egymás között

A vörös terror Még mindig elvtársak, továbbra is egymás között   Alig ért véget a pártkongresszus, máris újabb, általános bolsevik rendezvény zajlott a lassan haldokló honban. A tanácsok országos gyűlését ültették össze, hogy az legalább formálisan, legalább a saját, különös működési rendjüknek megfelelően, államjogilag legalizálja a kormányzótanács addigi működését, s egyúttal felhatalmazást adjon további országvesztésükre. […]

A vörös terror – 111. Elvtársak, egymás között

A vörös terror Elvtársak, egymás között   A pártkongresszuson, mint írtam, ádáz viták zajlottak a névadás körül. A márciusban, koraszüléssel létrejött pártfúzió szüleményét valamilyen irányba terelgetni kellett, s nyilvánvaló volt, hogy amelyik szervezeten belüli felekezet győz a névadásban és a program-hirdetésben, az fogja az egész hatalmi öszvért irányítgatni. A kommunisták oldalán bevetette magát a harcba […]

Harmóniában 67. – Jelenések Könyve XIII.

Harmóniában 67. Jelenések Könyve XIII.   Hagyományosan 1299-től számítják az Oszmán Birodalom létrejöttét. Erre az évre tehető, hogy az Anatóliát uraló Ikóniumi Szultánság, más néven a rúmi szeldzsuk birodalom széthullott. Ekkor tűnt fel egy Oszmanoglu nevű vezér, aki az irányítás nélkül maradt, kóbor katonákból – elsősorban türk szabadcsapatokból – sereget toborzott és segítségükkel egyeduralomra tört. […]

Harmóniában 66. – Jelenések Könyve XII.

Harmóniában 66. Jelenések Könyve XII.   János nem hagy kétséget afelől, hogy a parázna asszony sorsa be fog teljesedni. Az ördög őt is, mint minden szolgálatába szegődött lényt, kifizet – ám a saját valutájával. Jel. 17:16. „És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik […]

Harmóniában 65. – Jelenések Könyve XI.

Harmóniában 65. Jelenések Könyve XI.   A brit népszavazás után, az eredmény ismeretében, nem zárhatjuk ki, hogy a nagy város három részre szakadása elkezdődött, ahogyan azt János megjövendölte. A megjósolt nagy zendülések és földmozgások akár képletesen is értelmezhetőek – többen már polgárháborút vizionálnak a (ma még) Nagy-Britannia területére. Vannak, akik egész Európára, mások a világra […]

Harmóniában 64. – Jelenések Könyve X.

Harmóniában 64. Jelenések Könyve X.   Az Istentől elfordult, megátalkodottságukban csökönyösen kitartó emberek büntetését az Úr haragjával telt csészék kiöntését végző angyalok teljesítik be. János hét csészéről ad számot. Az isteni tökéletesség száma arra utal, hogy a Teremtő által kirótt büntetés maradéktalan és teljes lesz. A csapásokat kimérő hét angyal mellett egyéb, ugyanekkor megtapasztalt érdekességről […]

Harmóniában 63. – Jelenések Könyve IX.

Harmóniában 63. Jelenések Könyve IX.   A hatos számnak, végső soron a fenevadnak értékeléséhez már-már profán módon adódik egy mindennapi, közhasználatú jelképünk is. Az óráink számlapja. A múlt idők homályában, valamikor réges-régen, kialakult a 12-es számrendszer. Senki sem tudja pontosan, miért, hiszen nincs kézenfekvő (szó szerint!) magyarázata, mint a 10-es rendszernek. A két kezünkön tíz […]

Demokratúra

Demokratúra     Korábbi írásaimban, különösen a Jelenések Könyve kapcsán tett észrevételeimben, már céloztam arra, mi lesz, ha a britek a kilépés mellett döntenek. Hát, megtették. És most itt van egy új helyzet: a hanyatlás-kori Római Birodalom a szakadás szélén áll. Szűk 1.500 évvel az első birodalom bukása után, a csellel, fortéllyal és erőszakkal fenntartott […]

A vörös terror – 110. Kun és Kunfi

A vörös terror Kun és Kunfi   „Munkások! Elvtársak! A Magyarországi Szocialista Párt kongresszusát június 12. és 13. napjára hívjuk össze. A pártgyűlés ideiglenes napirendje: A különböző bizottságok megválasztása. Jelentések. A pártprogram módosítása. A ‘pártszervezeti szabályzat módosítása. Az ország gazdasági és politikai helyzete. A pártvezetőség és ellenőrző bizottság választása. A vidéki küldöttek elszállásolásáról a párt-titkárság […]