Élni vagy létezni? 59.- Paritás és diszparitás 2

Élni vagy létezni? Paritás és diszparitás 2   Egy kis pontosítással kezdem ezt a részt: az idézett beszámoló nem az MTA Biológiai, hanem az Orvosi Tudományok Közleményeiben jelent meg. A többi adat helyes. Kulin doktor tehát kénytelen volt új utat találni a csecsemősorvadás hatásos gyógyítására, mert az addig alkalmazott anyagok és terápiák nem hoztak áttörést […]

Élni vagy létezni? 57. – Betegség-tudat

Élni vagy létezni? Betegség-tudat   Celebesedünk. Bizonyosan minden emberben él a vágy, hogy mások figyelmének középpontjába kerüljön. Társas lények vagyunk, nem vitás, hogy kellemesen érint minket, ha ránk figyelnek. Valahogy ettől érezzük érdekesnek magunkat, ez emel ki a hétköznapok szürke, magányos töprengéseiből minket. Persze, az is igaz – mint minden más dolgában az életnek – […]

Élni vagy létezni? 56. – Nincs új a Nap alatt semmi…

Élni vagy létezni? Nincs új a Nap alatt semmi…   Azt gondolom, életünkre két jelenség tud romboló hatással lenni, amúgy békés körülmények között. Az egyik a divat, míg a másik a megszokás. Amikor a divat tombol hurrikánként gondolkodásunk lankái felett, hajlamosak vagyunk minden már meglévő értéket kidobni, megsemmisíteni, az újszerűség oltárán áldozva fel mindent, ami […]

Élni vagy létezni? 55. – Esszenciaként

Élni vagy létezni? Esszenciaként   Több, mint egy éve írogatom, heti rendszerességgel azokat a dolgokat, amikre kisded kutató-csapatunk az elmúlt két évtized alatt felfigyelt, s az összefüggéseket, amiket megértettünk. Úgy éreztük, eljött az ideje, hogy az eddig elmondottaknak egy summázatát, kivonatát, egyfajta esszenciáját leírjam. A régi olvasóknak összefoglalásként, az újaknak iránymutatóként…   Fejlesztő csapatunk magja […]

Élni vagy létezni?54. – Az élet, amit megélünk

Élni vagy létezni? Az élet, amit megélünk   A sok természettudományos közelítés után, az idei év utolsó számában inkább arról írnék, hogy a tiszteletreméltó gondolkodók szerint hogyan lehet – vagy hogyan kellene – az életet, ezt a csodálatos ajándékot megélnünk. A görögök óta tudjuk, hogy ép testben ép lélek a kívánatos, célravezető párosítás. Ma foglalkozzunk […]

Élni vagy létezni? 53. – A történelem sodrában 8.

Élni vagy létezni? A történelem sodrában 8.   Ha már a fajtaalakítási, nemesítési tevékenységnél tartunk, nem kerülhetem el, hogy újból elő ne hozzam a darwini evolúciós elv tarthatatlanságát. A részünkről hasznosnak ítélt tulajdonságokkal bíró élőlények kinemesítésének folyamata ugyanis ékes és szilárd bizonyítéka annak, hogy intelligens beavatkozás nélkül még a fajták megváltoztatása sem bizonyos. Akkor vajon […]

Élni vagy létezni? 52. – A történelem sodrában 7.

Élni vagy létezni? A történelem sodrában 7.   Ahogyan a növénytermesztés átalakulásának kapcsán már írtam, a mezőgazdasági fejlesztések menetében a felhasznált eszközök, anyagok és eljárások modernizálása mellett a termelés folyamatában részt vevő élő szervezetek átalakítása is jelen volt a modernizálás célirányos szakaszában. Szarvasmarha-tenyésztésünkben és –tartásunkban a XIX. század utolsó harmadában vált kényszerítő erővé az állomány […]

Élni vagy létezni? 51. – A történelem sodrában 6.

Élni vagy létezni? A történelem sodrában 6.   Az állattenyésztés fejlődése sem maradhatott el a társadalom urbanizációjának és a mezőgazdaság szakosodásának sodrában. Persze, meg kell jegyeznem, hogy maga a „fejlődés” fogalom, itt is, mint minden más vizsgált folyamat esetében, előjel nélkül értendő. Tehát nem siker-propagandáról szólok, hanem egyszerűen azt fejezem ki általa, hogy változás történt. […]

Élni vagy létezni? 50. – A történelem sodrában 5.

Élni vagy létezni? A történelem sodrában 5.   A kis kozmetikai kitérő után térjünk vissza egy kicsit a világháború utáni agrár-élelmiszeripari fejlődésre. 1860 és 1960 között a hagyományos talajhasználat uralta hazánk növénytermesztését. Ennek jellegzetességei közé tartozott a mélyművelés, a vetésváltás, a természetes és mesterséges eredetű trágyák együttes használata. A kémiai eredetű anyagok felhasználásának növekvő üteme […]

Élni vagy létezni? 49.- A történelem sodrában 4.

Élni vagy létezni? A történelem sodrában 4.   Ahogyan ígértem, a tisztító- és tisztálkodó-szerek demográfiai változásra gyakorolt lehetséges hatásával folytatom modern-kori fogyasztói szokásaink elemzését. A kérdés taglalását a feromonok ismertetésével kell kezdenem. Ezek a feromonok a természetben előforduló hormon-típusú vegyületek, melyek az állatvilágban – és az emberben – vannak jelen. A név maga szintén „beszédes”: […]