Harmóniában – 80. Nostradamus IV.

Harmóniában 80. Nostradamus IV. Egyetemre történt visszatérése után nem sokkal abszolválta a doktorátus megszerzéséhez szükséges vizsgáit. Díszes ceremónia keretében adták rá a hermelines doktori palástot, s fogadták az egyetem professzorává. Oktatni kezdte a hallgatókat. Tanári pályafutása azonban igen gyorsan partnak kezdett futni. Az akkori követelmény-rendszer szerint (is) csak hivatalosan elfogadott, elismert téziseket volt szabad a […]

Harmóniában – 79. Nostradamus III.

Harmóniában 79. Nostradamus III. Az Európára sújtó 1347-1352 közötti pestisjárvány mélyreható változásokat generált a kontinens életében. A demográfiai csökkenés csak egy évszázad múlva állt meg, s egy további centenáriumra volt szükség ahhoz, hogy a járvány előtti szintet elérje a népesség mérete. Ebben az értelemben tehát jó 200 évre vetette vissza Európa fejlődését a betegség támadása. […]

Harmóniában – 78. Nostradamus II.

Harmóniában 78. Nostradamus II. Nyelvtan, retorika és filozófia volt az avignoni középiskola tananyaga. Nostradamus elképesztette tanárait kitűnő emlékezőtehetségével és logikusan felépített vitáival. Nagyapái tanításait továbbadta diáktársainak. Chavigny, későbbi tanítványa és segédje, a következőképpen emlékezik meg erről, a mesteréről írott életrajzában: „Megtanította őket arra, hogy a felhők nem a tengerből kelnek ki, amint azt általában közönséges […]

Harmóniában – 77. Nostradamus

Harmóniában 77. Nostradamus Az emberi civilizáció sorsának megismerése a hivatalos tudomány álláspontja szerint csak a múlt idő vonatkozásában lehetséges, s csak az Akadémia által jóváhagyott módszerekkel és adattartalommal. E sorozat korábbi részeiben több helyen foglalkoztunk a múltra vonatkozó, csökkentett információmennyiséggel, vagyis a történettudás manipulálásával. A jelenség arról szól, hogy a nagyközönség nem a valós történelmet […]

Harmóniában – 76. Jelenések Könyve XXII.

Harmóniában 76. Jelenések Könyve XXII. Új ég és új föld. Tenger nélkül. Ezeket látja János a gonosszal lefolytatott győzedelmes háború végeztével. Jel. 21:1. „Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.” A látomás e részének értelmezéséhez kevés támpontot ad a […]

Harmóniában – 75. Jelenések Könyve XXI.

Harmóniában 75. Jelenések Könyve XXI. Azon a végső órán tehát eljő majd a királyoknak Királya, uraknak Ura, mennyei seregei élén, és igazságot tesz a Földön. A fenevad és a királyok egyesült serege hiába száll szembe vele, sorsuk megpecsételtetett. Jel. 19:20. „És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette […]

Harmóniában – 74. Jelenések Könyve XX.

Harmóniában 74. Jelenések Könyve XX. Az előző rész megírása után a barátaim – teljes joggal – megjegyezték, hogy nagyon sietősen átléptem a földrengések és vulkánkitörések természettudományos vonatkozásait. Ezt a részt tehát arra szánom, hogy egy kis bepillantást engedjek a szeizmológiai jelenségek világába. Csak szerényen, köznapian, amennyire laikusként is értelmezni tudjuk azokat. A vulkanikus tevékenység összevetéséhez […]

Harmóniában – 73. Jelenések Könyve XIX.

Harmóniában 73. Jelenések Könyve XIX. Az Isten által teremtett jó és az Ő tagadásából sarjadt gonosz végső összecsapása elkerülhetetlen fejlemény a világ jövőbeni sorsában. Nem is lehet ez másképpen, hiszen az istentelenség éppen a tagadásban ölt testet – ezáltal maga kényszeríti az Urat közvetlen megnyilvánulásra. Isten mindenhatósága, teremtői mivolta, felettes irányítói pozíciója szűnne meg, ha […]

Harmóniában – 72. Jelenések Könyve XVIII.

Harmóniában 72. Jelenések Könyve XVIII. Jel.19:1. „Aleluja! Az idvesség és a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké!” Ezen szavakkal ad kifejezést örömének a mennyei sokaság, miután Isten elpusztítja a nagy paráznát, az emberi világ erkölcseinek megrontóját. A jó és a gonosz erők végső harcához közeledve, e diadallal jelentős állomást […]

Harmóniában – 71. Jelenések Könyve XVII.

Harmóniában 71. Jelenések Könyve XVII. Ezen a ponton meg kell említeni egy nagyon érdekes nyelvi tulajdonságot, mely a Jelenések könyvének egész értelmezésére új nézőpontot adhat nekünk. A „jelen” fogalom értelmezéséről kell egy kicsit beszélnünk. Első közelítésben a múló idő egy tovatűnő pillanatát fejezzük ki általa: azt az időbeliséget, ami velünk együtt létezik éppen, szemben a […]