Harmóniában 101. – Csillagpor

Harmóniában 101. Csillagpor   Arra kérem a Nyájas Olvasót, hogy ne ijedjen meg. Nem fejeztem be félúton Nostradamus jövendöléseinek elemzését. Folytatni fogom a XXV. résszel, csak előbb valami egyébről szeretnék szólni. Száz részt ért meg a Harmóniában sorozatom eddig. Száz részen át próbáltam elmondani a világ folyásának mikéntjét, egyensúlyozva a hivatalos, akadémiai, és az okkult […]

Élni vagy létezni? 32. – „Anyagi élet és biológiai viselkedés”

Élni vagy létezni? 32 „Anyagi élet és biológiai viselkedés”   Bármennyire is jó lett volna, e fejezet címét nem én találtam ki. Más volt ilyen leleményes, azért tettem idézőjelek közé. Éppen negyven esztendeje annak, hogy a Világtörténet című akadémiai kiadvány 1977-es évfolyamában, a 33-65. lapokon, napvilágot látott magyarul B. Benassar és J. Goy „A 14-16. […]

Élni vagy létezni? 31. – Réten, réten…

Élni vagy létezni? 31.Réten, réten…   Logikai következtetéseink levonásával lassacskán oda jutunk, ahová Einstein sodródott a kvantumfizika alapvetéseinek átgondolása nyomán. Az anyagot alkotó parányi részek nem úgy viselkedtek, ahogyan az elvárható lett volna tőlük. Másutt és máskor tűntek fel, mint kellet volna nekik. Az oksági alapon működő világ eszményét alapjaiban zavarták meg a feltárt új […]

Élni vagy létezni? 30. – Analízis és szintézis

Élni vagy létezni? 30.Analízis és szintézis   Az előző részben elmondottak alapján teljesen nyilvánvaló, hogy az élettani jelenségek rendelkeznek legalább két olyan korláttal, amit figyelembe kell vennünk, ha érdemi értelmezést kívánunk adni annak, amit látunk. Ezek a határvonalak az idő- és munka-korlátok. A munka alulról, az idő felülről limitált. Vagyis: adott mennyiségű élettani munkát záros […]

Élni vagy létezni? 29. – Stopper, számtan, versengés

Élni vagy létezni? 29.Stopper, számtan, versengés   Már legalább fél évszázada annak, hogy az elektromos készülékek teret nyertek háztartásainkban, mindennapi életünkben. Igen hamar eltanultuk rendeltetésszerű használatuk, kezelésük, karbantartásuk alapjait. Ha valaki azt tapasztalja, hogy használni kívánt berendezése nem működik, első dolga, hogy ellenőrizze, csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz. Teljesen természetes ez, hiszen tudjuk, az eszköz […]

Élni vagy létezni? 28. – Alfa? Béta?

Élni vagy létezni? 28.Alfa? Béta?   „Hosszú kutatói pályafutásom alatt mély benyomást tett rám az emberi test tökéletessége. Valamennyi azon betegségek közül, amelyekről orvostanhallgatóként tanulnom kellett, nagy részben a testünkkel való visszaélés és nem megfelelő bánásmód következménye…” (Szent-Györgyi Albert: A C-vitamin – ötven év távlatából) Eljutottunk odáig, hogy megállapíthattuk, a magasabb rendű élőlények sejtélettani folyamataiban […]

Élni vagy létezni? – 27. Légzőlánc

Élni vagy létezni? 27. Légzőlánc A sejt energia-átalakítási folyamatainak végső szakaszához érkeztünk. Rendelkezésünkre áll – tüzelés-technikai értelemben – 24 hidrogén-alapú képlet (10 NADH, 10 proton, 2 FADH2), melyből 12 a 6 szénatomos glükózból, 12 pedig a sejten belüli víz disszociációjából keletkezett. A földi körülmények között eleminek besorolható reakcióval, a hidrogén oxidációjával kellene feltárni és hasznosítani […]

Élni vagy létezni? – 26. Oxónium és hidroxil

Élni vagy létezni? 26. Oxónium és hidroxil Az előző részben megállapítottuk, hogy a sejten belüli energia-felszabadító, -átalakító folyamatokra nem mindenben, csak a nettó végeredményben igaz a gyerekkorunkból ismert képlet, mi szerint: C6H12O6 + 6 O2 = 6CO2 + 6H2O Vélelmeztük, hogy az ismert végtermékek vetületében inkább a következő, két lépéses, nettósított egyenletpár lehet közelebb a […]

Élni vagy létezni? – 25. Hány sejt az egy sejt?

Élni vagy létezni? Hány sejt az egy sejt?   A sorozatnak ez a része is egy olyan rész lesz, melyben a kedves Olvasónak meg kell ismerkednie és barátkoznia néhány idegen névvel, mert az élettani folyamatokban szerepet játszó vegyületeket nem lehet másképpen nevezni, mint ahogyan azt a tudomány teszi. Kárpótlásul betekintést nyerhet abba a csodálatos, ciklusokba […]

Élni vagy létezni? – 24. Még mindig az elemi töltések…

Élni vagy létezni? Még mindig az elemi töltések…   Azt a feltételezésünket, hogy a fehérjék közötti töltés-átadás általában nem közvetlen érintkezés, hanem a hidrát-burkok speciális vezetővé válása útján valósul meg, alátámasztja egy fontos energetikai körülmény is. Mint azt Szent-Györgyi Albert nyomán megállapítottuk, az élő rendszert alkotó fehérjék elektron kivonásával válnak reakcióképessé és tulajdonképpen vezetővé is. […]