Nem, nem, soha! – Rózsahegy

NEM, NEM, SOHA! RÓZSAHEGY A Turócszentmártontól 37 km-re keletre, Liptószentmiklóstól nyugatra fekszik a 18-as és az 59-es főút találkozásánál, a Vág és a Revuca összefolyásánál. Nevét arról kapta, hogy egy vadrózsával benőtt dombon alapították. Területén már a késő bronzkori ún. lausitzi kultúra népének volt megerősített települése, később a rómaiak és a szlávok telepedtek meg itt. […]

Nem, nem, soha! – Uzsok

NEM, NEM, SOHA! UZSOK   Első írásos említése 1582-ből való, már ekkor mai nevén írták, Uzsok formában. Ekkor egy járvány teljesen kipusztította a lakosságát. A 18–19. században kamarai birtok volt. Nagy erdőterület tartozik hozzá. 1727-ben Uzsok, 1773-ban Uszak, 1800 körül Uszok, 1851-ben Uzsok néven írták. 1914-ben az első világháború idején kétszer is fontos csatát vívott […]

Nem, Nem, Soha! – TAPOLYHANUSFALVA

NEM, NEM, SOHA! TAPOLYHANUSFALVA András király 1212-ben kelt adománylevelében a sárosi uradalom déli részét az Aba nemzetségnek adta. Ezen a területen valószínűleg a 14. század elején keletkezett a település, mely nevét betelepítő soltészáról, egyben első bírájáról Hanusról kaptaA hanusfalvi uradalmat 1317-ben, magát a települést 1332-ben említik először “villa Hanusfalva” néven. A név eredete más magyarázat […]

Nem, nem, soha! – Szinna

NEM, NEM, SOHA! SZINNA A várost az Árpád-korban alapították a Magyarországból Halicsba menő út mentén. Ezért egykor a “Porta Rusica” orosz kapu névvel is illették. 1343-ban “Zynna” néven említik először, amikor erre a területre ruszin pásztorokat és földműveseket telepítettek. Neve a szláv svina (= disznó) főnévből származik, de a hagyomány azt tartja, hogy a bibliai […]

Nem, nem, soha! – Trencsén

TRENCSÉN     A Középső-Vágvölgy legnagyobb városa a Fehér-Kárpátok lábánál, a Vág folyó két partján fekszik. A régészeti leletek tanúsága szerint Trencsén környékén már 200 000 évvel ezelőtt is élhettek emberek. A legkorábbi feltárt település a hévmagyarádi kultúra telepe az i. e. 2. évezredből került elő. A késő bronzkorban a Várhegyen a lausitzi kultúra erődített […]

Nem, nem, soha! – Igló

IGLÓ Egy 1268-as oklevél szerint a tatár pusztítás után IV. Béla a csehországi Jihlava (Iglau) városából telepített ide bányászokat, valószínűleg erről nevezték el Iglónak a várost. mai magyar nevén 1279-ben említik először Igloszásza alakban. Iglót valószínűleg német bányászok alapították a szláv Iglov település mellett a 13. században, környékén vasat, rezet termeltek, melyhez feldolgozóipar is települt. […]

Nem, nem, soha! – Lubló

NEM, NEM, SOHA! LUBLÓ A Szepesség északi részének központja. Lublófüred és Lublóváralja tartozik hozzá. Poprádtól 46 km-re északkeletre, a Poprád lapálya fölé nyúló földnyelven, a Poprád és a Jakubina összefolyásánál fekszik. Területe már a kőkorszaktól fogva folyamatosan lakott volt. Lubló vára a 14. század elején épült, 1311-ben Amadé nádor foglalta el Csák Mátétól királya számára. […]

Nem, nem, soha! – Homonna

NEM, NEM, SOHA! HOMONNA A város területén a régészeti leletek tanúsága szerint már a kőkorszak óta élnek emberek. Első írásos említése 1317-ből származik, ez arról szól hogy Károly Róbert a birtokot hűségéért a Drugeth családnak adományozta. A család ezután évszázadokig meghatározója volt a település fejlődésének. Még a 14. században a nekik adományozott területen ferencesek telepedtek […]

NEM, NEM, SOHA! BÁRTFA   Neve a magyar bárd főnévből ered, amely itt az egy ember által egy nap alatt bárddal kivágható erdőrészt jelenti. Az ősidők óta lakott helyen a várost lengyel ciszterci szerzetesek alapították a 12. században. A tatárjárás pusztításai után németek telepedtek meg itt. Bártfát I. Lajos király emelte szabad királyi város rangjára. […]

NEM, NEM, SOHA! – FARKASLAKA

NEM, NEM, SOHA! FARKASLAKA   Székelyudvarhelytől 13 km-re északnyugatra a Nyikó nevű patak két partján, a Gordon-tető nyugati előterében fekszik. A település neve eredhet a régi pogány időkből a farkas totemállat nevéből, viszont a hagyomány szerint a közeli erdőkben sok farkas lakott, amelyek néha a faluba is bemerészkedtek, és az őrizetlenül hagyott lovakat megtámadták. Így […]