A vörös terror 151. – Források

A vörös terror Források   A sorozat alapjául a következő irodalmi anyagok szolgáltak: A magyar munkásmozgalom története 1914-1918; Századok, 99. évf. 6. szám, Budapest, 1965, 1161-1205. old. Sajti Enikő – Impériumváltások; Napvilág Kiadó, Budapest, 2004 Barkóczy-Klopsch Géza – Mackensen vezértábornagy hadseregének átvonulás Magyarországon az összeomlás után; Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó Rt., Budapest, 1923 Balanyi György […]

A vörös terror 150. – Függöny

A vörös terror Függöny   A valamivel több, mint 9 hónapon át tartó őrület, a Károlyi és elvbarátai által megkezdett esztelen országvesztés tragédiájának előadása a végéhez ért. A politikai, gazdasági, pénzügyi, katonai és erkölcsi devalváció nyomán az ország romokban hevert. Ha nyersebben akarunk fogalmazni, azt is mondhatjuk, hogy a hakni végére megmaradt ország már nem […]

A vörös terror 149. – A szélrózsa minden irányába…

A vörös terror A szélrózsa minden irányába…   „1138 Hadügyi Minisztérium Budapest Szamuely Tibor tegnap, miután az osztrák rendőrség letartóztatta, öngyilkos lett és hullája Savanyúkúton lett eltemetve. Hulla ottani elhelyezését a lakosság ellenszenvvel vette. Szamuely segédei, kik az ítéleteit hajtották végre, Holemann Lipót német honos és Tablon Max krakkói illetőségű egyének letartóztattak Dékány István kolozsvári […]

A vörös terror 148. – A teljesség követelménye szerint

A vörös terror A teljesség követelménye szerint   A román katonai alakulatok augusztus 3-án érték el Budapest határát. Másnap már be is vonultak a fővárosba. Az antant meg akarta akadályozni ezt a fejleményt, ám a párizsi parancsot kézbesítő olasz tiszteket a román beosztottak elfogták, s hadifogolyként hurcolták ide-oda, hogy a nagyhatalmak ukáza véletlenül se érjen […]

A vörös terror 147. – Elmentek?

A vörös terror Elmentek?   augusztus másodikának kora reggelén, amikor a népbiztosokat szállító vonat is elrobogott Győrből, úgy nézett ki, a népet, Nemzetet, Hazát nyomorító nemzetközi bérencektől végleg megszabadult az ország. Vagy csak egyik alegységüktől? A helyzet úgy nézett ki, hogy, bizony, az elvek, a működés nem sokat javult attól, hogy a népbiztosok gyülekezete lelépett. […]

A vörös terror 146. – A süllyedő hajóról…

A vörös terror A süllyedő hajóról…   A világmegváltó kommunista vezetők meneküléséről különböző legendák kaptak lábra. A Krisztinavárosi mendemondát Kosztolányi Dezső örökítette meg, Édes Anna című regénye legelején. „Kun Béla repülőgépen menekült az országból. Délután – úgy öt óra felé – a Hungária-szállóban székelő szovjetház körül fölrebbent egy repülőgép, átrepült a Dunán, a Várhegyen, s […]

A vörös terror 145. – Utóvéd

A vörös terror Utóvéd   Augusztus második napján a következőképpen mutatkozott be az új, tisztán szociáldemokrata kormány, a Népszava hasábjain: „Magyarország népéhez! Az antant hatalmai ultimátumot intéztek hozzánk. Követelték, hogy a tanácsrendszer alapján álló kormány helyét más kormány váltsa föl.” (Úgy érzem, a magyar nyelv nem tartozott az új elvtárs-urak erősségi közé. A más kormány […]

A vörös terror 144. – Leáldozott

A vörös terror Leáldozott   Miután a bukás tényét konstatálták, a vörös diktátoroknak sürgős teendői akadtak. Menteni kellett a saját bőrüket. Egyikük sem gondolta komolyan, hogy sértetlenül megúszhatja a márciusi napforduló óta tartó, országra kiterjedő kalandozásukat. Valamiért nem volt tiszta a lelkiismeretük. Roppant sürgés-forgás indult hát a házuk táján – a Szovjetházban különösen – elő […]

A vörös terror 143. – Meddig arat még?

A vörös terror Meddig arat még?   Nyíregyházai Királyi Ügyészség 1920. július 22-én kelt, El. 1.A. 49. számú jelentése arról ad számot, hogy ismeretlen vöröskatonák 1919. július hónap folyamán, Tiszadobon, agyonlőtték Szabó János miskolci bérkocsist. Az ügy további részletei ismeretlenek maradtak. Gallai András, 22 éves földműves, nagykátai lakos, saját falujában szóváltásba keveredett egy ismeretlen vöröskatonával. […]

A vörös terror 142. – Még mindig arat…

A vörös terror Még mindig arat…   Aki azt gondolja, hogy az idő előrehaladtával, a hurok szorultával csökkent a vörösök vérszomja, alaposan téved. Felfokozott harci kedvük csak a fronton lohadt le. Hogy ebben mennyire játszott szerepet a fegyveres ellenség jelenléte, szemben a védtelen civil prédákkal, azt én nem tudom eldönteni. Kun Béla figyelme, minden gazdasági, […]