Dr. Gidai Erzsébet

Dr. Gidai Erzsébet

  1. május 22. – 2008. augusztus 19.

 

II.

1956 hőseire és a mai áldozatokra emlékezve október 22-én délután Dr. Gidai Erzsébet sírjánál róttuk le tiszteletünket, egy olyan személyiségre emlékezve, aki egész – rövidre szabott – élete során küzdött 1956 eszmeiségéért, Trianon bűnös nagyhatalmi döntése ellen és a magyar ősmúlt igazságra derüléséhez. Delényi Éva tárogatójából találóan az Elindultam szép hazámból kezdetű dal amikor felcsendült, a jelenlévők eltöprenghettek azon, amit Erzsébet asszony híres felszólalásai során annyiszor elismételt: vajon lesz-e még hazája az utókornak, lesz-e még nyughelye, ahová megpihenni visszatérhet őseihez. Mert napjaink rablókapitalizmusa nem a nemzeti érzéseknek kedvez, s nem tűri a hazaszeretetnek még a gondolatát sem.

Folytassuk hát Dr. Gidai Erzsébet professzor asszony múlt héten megkezdett beszédét, amelyet figyelmébe ajánlunk mindenkinek, akinek a lelkében még nem aludt ki a nemzetéért aggódó szikra, aki hisz még a magyar felemelkedésben.

II.

„Szeretnék kérni mindenkit, hogy minden olyan megmozduláson, amely a magyar haza védelmében történik, a magyar termőföld védelmében történik, segítsük, támogassuk azt. És itt kapcsolom össze a közéletiséget, a katedrát és a szakmámat, bizony a közgazdasági előadásaim során nem egyszer ezt a hallgatóimnak elmondom. És felhívom a figyelmüket arra; igen is kötelességük megvédeni a haza földjét! Óriási a spekuláció a magyar termőföldekkel kapcsolatosan. Gondolják végig, ha most – német márkában mondok néhány adatot – 1999-es és 2000-es adat: egy hektár föld Magyarországon 1500 német márka, ez Ausztriában 33.000, Németországban 36.000, Belgiumban 91.000 márka. Micsoda nagy spekuláció zajlik abban a pillanatban, ha kinyitják a lehetőségét a föld felvásárlásának. A termőföld adás-vételének megengedésekor abban a pillanatban a most beáramló új tőkemozgások nem szólnak arról, hogy ennek egyik iránya a termőföldek megszerzése és amikor megnyílik a szabad adás-vétel lehetősége, akkor pedig óriási nyereséggel tudják továbbadni azt. És kinek fogják tovább adni? Azoknak a betelepítetteknek, akiknek már épülnek a lakóparkok egy része, készítik elő ezt a területet és ebben a támadásban, hogy mi lesz a magyarokkal, mi lesz velünk, hogy hol fogunk mi létezni? – ezt soha, senki hivatalosan föl sem veti. Ez a számukra lényegtelen. Ez a számukra századrangú kérdés, mert olyan véleményük van, hogy majd a mostani tizenéves, huszonéves generáció majd feltalálja magát. Majd elmennek! (2003-ban hangzott el, ne feledjék!) Majd valahol szerez munkát magának! Majd valahogy megél. És mi lesz a többivel? Meg ővelük is? Mert a többi generációt fel lehet áldozni! Mert ők már nem érdekesek a számukra. A fiatalokat még kézben lehet tartani, anyagilag meg lehet szerezni, esetleg meg lehet nyerni egzisztenciálisan. De én abban bízom, hogy azért ez a fiatalság sem olyan homogén, hogy csak az anyagiakban nézze a saját jövőjét. Mert kezd kialakulni egy olyan szellemiség, amit én mindenütt el szoktam mondani, hogy ne engedjék, hogy idegenek cselédjei legyenek! Nagy pénzért! Mert ez a szégyenük. Még azért nem vagyunk azok. Csak szeretnék, hogy azok legyünk. De van még lehetőség arra, hogy ez ellen tiltakozzunk és hogy ne engedjük, hogy ilyen idegen hatalom teljes egészében megkaparintsa az országot. Ezért tartom rendkívül fontosnak, hogy amikor arról van szó és azt a kérdést teszik fel, hogy csatlakozzunk vagy sem az unióhoz, akkor ma az a válaszom, hogy NEM! Ezekkel a feltételekkel, ezekkel a lehetőségekkel nem szabad egy ilyen birodalomhoz hozzá csatlakoztatni ezt a kicsi országot. De ha bekapcsolják az alkuba, hogy Magyarországnak visszaadják a területeit, – miért nem szabad ezt a kérdést feltenni? Mert fel kellene tenni! Ha bekapcsolnák az alkuba, hogy Magyarország területi rendezése – mert ezt tartom az egyik legfontosabb sorskérdésünknek – megindulhat és ha megtarthatja Magyarország a független döntés lehetőségét, ha választhat magának igazi magyar kormányzatot, akkor el lehet indítani egy új tárgyalást. De akkor sem szabad odaadni magunkat ilyen ingyen. Mert hiszen van más lehetőség is. Van más út is, nemcsak a birodalom az, amely számunkra életteret biztosít. Hiszen rengeteg alternatíva áll előttünk. Hadd emeljem ki például, hogy reális lehetőség lenne egy Közép-európai Szövetséget kötni, mert tudom, hogy nem lehetünk Robinsonok, nem maradhatunk egyedül, amikor körülöttünk mindenki csak meg akar bennünket fojtani. Amikor talpra szeretnénk állni, akkor először meg kell erősödnünk. És utána ki kell vívni az elsőbbségi jogainkat. De addig lehet szövetséget kötni. Lehet egy Közép-Európai Szövetséget kötni. Természetesen Közép-Európai Szövetségben Erdélyt értem. Számomra itt zárul le. És Erdély függetlenségével, Erdély függetlenségének kikiáltásával és Magyarországgal való kapcsolatának a rendezésével, területileg is. És akkor innen lehetne egy új irányvonalat megszabni, és egy új építkezést elindítani. Sok lehetőség van. Hadd említsek meg még egy dolgot, hogy számtalanul sok elemzés készült, amely az Európában létrejövő különféle regionális csoportokkal foglalkozik. Egy észak-európai, egy dél-európai, balkáni, egy közép-európai szláv csoportosulás, egy latin-európai csoportosulás, tehát azon országok, amelyek történelmileg közelebb állnak egymáshoz, keresik egymáshoz a kapcsolatot. És ez ennek a birodalomnak a belső bomlását fogja majd előidézni. Ha megnézzük, akkor ez valóban el is indult (Figyeljék csak! 2003! amikor még Hazánkat csak be akarják tuszkolni e birodalomba, amelynek bomlását, rothadását már Gidai Erzsébet világosan látta!), megindult egy belső erjedés, mert hiszen Európát nem lehet mesterségesen megteremteni! Nekem nagyon sok nemzetközi vitám is volt ezzel kapcsolatosan. Mert Európa nem olyan, mint ahogyan az Amerikai Egyesült Államok szeretné látni. Európa nem olyan, mint Amerika. Európa soha sem volt egy egységes birodalom. Különböző kulturális gyökereken nevelkedett. Keresztény kultúrán és mindenek előtt keresztény kultúrán növekedett az elmúlt ezer évben. És alakultak ki a történelmi egységei, alakultak ki a nemzetállamok, ezeket nem lehet felszámolni. És ha jobban megnézzük a Nyugat-Európán belül is megindult mozgalmakat, akkor lehet látni, hogy bizony Németországban, Hollandiában, Svédországban, Franciaországban is megindultak azok a nemzeti csoportosulások, amelyek fellázadnak az európai uniós bürokratikus hatalom ellen, hiszen ez egy óriási bürokratikus hatalom, 35 ezer alkalmazottja van csak a brüsszeli bürokráciának! Tessék végig gondolni: mindent központosítanak! Kvótákat határoznak meg. Megmondják, hogy mennyit termelj, és fizess. Megmondják, hogy mit kell befizetni a bruttó hazai termékből, az adónkból és döntési jogunk semmi nincs! Csak parancsot kell végrehajtani, helytartókat küldenek ide, és az általuk kiadott parancsokat kell végrehajtani. Hát hol élünk, kérem szépen?! Bár Nyugat-Európában is megindult az ez elleni lázadás, és több helyen már tiltakozó mozgalmak jöttek létre, mert elviszi az adójukat, az értékeiket és ami nagyon veszélyes, hogy elviszi az anyanyelvüket. Mert bizony ez a fajta károsodás, ahol az angol és a francia az uralkodó nyelv, mert hiába mondogatják, hogy lehet használni minden nyelvet, de mindegyiket angolra és franciára fordítgatnak, és így borzasztóan sérül a tartalom, sérül a nyelv és az egyik legnagyobb kár közé sorolom az anyanyelvnek a rontását! A tudatos rontását! Ami ellen igen sokan tiltakoznak. És tiltakoznak az ellen is, hogy sérül az identitásuk. Mert mondják meg, mit jelent az, hogy te világpolgár vagy, te európai vagy? Nem kérem, én magyar ember vagyok! Szeretem Európa történelmét, de nem vagyok sem európai sem pedig világpolgár. Magyar vagyok! Mert ha ezt elfogadom, akkor gyökértelen vagyok. És ha valaki azt mondja, hogy ő egy európai polgár, akkor ő gyökértelen és sehová sem tartozik. És ezt csak azok mondják, akiknek ez a gyökerük hiányzik. Azok mondják, akik azt tartják magukról, hogy ők a világ kormányzat tagjai és ők ezt a világkormányt szolgálják, és a világ az övéké. Csak nem tudják, hogy mit jelent egy nemzetben élni. Nem tudják, hogy mit jelent az, egy nemzethez tartozni, egy ilyen kultúrán felnevelkedni és egy ilyen kultúrát hordozni magunkban és átadni utódainknak. Hát ez az, amit teljes mértékben ki akarnak belőlünk ölni. Ezt minden igyekezetünkkel próbáljuk megakadályozni. De ha végig gondolom, hogy hamarosan lesz a választás és mi lesz az eredmény? Hát a televízió, ez a kék-fehér valami döbbenetes propagandát folytat. Hazugságok tömkelegét mondja és szinte beépíti az emberek tudatába, szinte szuggerálja, hogy mire szavazzanak. Ezért nagy a veszély, hogy ilyen hatás alatt a többség majd igennel fog szavazni. Igen és csalás is lehet. De akkor Magyarországon nagyon durva kimenetele lesz ennek a választásnak. Mert amikor rádöbbenünk, akkor tudjuk, hogy a magyar ember fellázad, és ha a magyar ember fellázad, akkor kisöpri az idegent! És megteremti a saját maga magyar kormányát. És ne feledjük, igaz, hogy az emberiség történelme a birodalmak történelme volt, de a birodalmak mindig megbuktak. Minden birodalom megbukott és ez a birodalom is meg fog bukni! És ez a birodalom a saját belső erjedésének a szétválásától fog megbukni. Vannak előrejelzések, hogy ez 2008-ban fog bekövetkezni, a mi adataink szerint 2010-re tehető a bukás, hát segítsük őket hozzá. Tisztelettel arra kérem önöket, hogy adjuk át egymásnak az információkat. Én hálás vagyok a Magyar Világnak (Nemzeti Hetilapunk korábbi neve), amely nagyszerű újság lett, hogy lehetőséget adott, hogy időnként megjelentessem azokat a gondolati szösszenéseket, amelyeket adatokkal próbálok alátámasztani. Megjelentethetem, elmondhatom – és tegyék önök is ezt. Segítsük elő, hogy soha ne kerülhessen sor arra, hogy beléptessenek bennünket. És vannak olyan háttérerők, amelyek segíthetik ezt a folyamatot és közösen segítsük elő, hogy minél előbb vége legyen ennek a rémálomnak.”

Nem lehet elégszer ismételni, hogy 2003-ban hangzott el ez a beszéd. Hogy mennyire reálisan látta dr. Gidai Erzsébet a helyzetünket, az azóta eltelt 12 esztendő sajnos alaposan igazolta ezt. S hogy a birodalom összeomlásának dátumát is mennyire pontosan határozta meg, ez a megélt válsághelyzetekből is tudható, hiszen ma már a birodalmat csak a bűn, az erőszak és a rendőri-katonai diktatúra tartja még ideig-óráig egyben. Hát fogadjuk meg Erzsébet asszony gondolatait: segítsük közösen, hogy mielőbb összeomoljon, hogy a rémálom múltával végre magyar kormányunk lehessen, amely a magyar érdekeket védi és a nemzet felemelkedését szorgalmazza.

R.M.

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>