ÉGJENEK AZOK A MAGYAR TÜZEK!

ÉGJENEK AZOK A MAGYAR TÜZEK!

TÖRHETETLEN BÁTORSÁGGAL!

KRISZTUSBAN TESTVÉREIM!

 

Ködös, nyirkos, lehűlő időben a földnek ereje, tűznek melege, szélnek levegője élteti testünk, lelkünk, szellemünk…

 

A régi lótisztelő, íjfeszítő időkben, amikor meggyengült a Kárpát-medencei őshaza és megfogyatkoztak benne a szkíta-magyar ajkú népek, s idegen népek kezdték hatalmukba keríteni a Kárpát-hazánkat. Kárpát-haza szerte segélyhívóan megszólaltak a kürtők, meggyúltak szerte a maradék magyariak tüzei, s hírvivő lovasok indultak rohamos vágtában a gyepűkön a Kárpátokon túli testvérnépek felé. Vitték a segítségkérő hívást, a vésett rovást, mely tudtul adta az idegenek gyűlöletét és haragját, mely végső pusztulásra ítéltette hitvallásunkat, hazánkat, nemzetünket. Vitték a rovást a szélnek szárnyán ezer veszélyen át, mely rovás győzedelmes hadba szólította, hazahívta őshazájukba a távoli vidékekről a harcos testvérnépeink…

Gyújtsd meg bátran az őszi tüzeket. Hisz kikívánkozik mi bent rekedt. Gyújtsd meg bátran az oldás világát. Lelked melengetőjét, szellemed tisztását. Gyújtsd meg, s csiszold össze áldó tenyereid erejét. Nézd a tüzet, nem csak a szemeid előtt, benned is ég…

Ne hagyd kialudni a tüzet, csak a rest teszi ezt. A hitvány pedig meg se gyújtja a farakást. Ne szomorodj el a felhők láttán. Borúból mindig derülő lesz az Ég. A Napnak sugarai mindig áttörik a fellegeket, csak idő kell. Hagyd, hogy a derű ideje jöjjön el…

Reszketnek a fagynak hozói, saját fagyukba merednek. Te csak hallgasd, s lásd a szíved, mely a lángoló őrtüzed. Érezd az ősi erőd törhetetlen világló izzását. Az összeérő magyar szívek, kiolthatatlan dobogását. S hallgassátok ti is, magyarokra rátörők, magyarok árulói, magyarokat megvetők. Hallgassátok az erősödő magyar szívek zengését: mi itt van ősi és magyar, az soha nem lehet a tiétek. Izzó magyar lelkünk kovácsa, szellemünk kardjának készítője, íjaink megfeszítője, sorsunk megpecsételője Öreg Istenünk, a Magyarok Istene felébredt szörnyű és mély álmából! Ti ébresztettétek fel…

Magyarország nem Balfour deklaráció! Magyarország a Szívtájék! Ezért amikor „Ti” azt mondjátok, hogy „kifizetjük a magyar nép adósságát, cserébe adjátok oda Magyarországot.” Akkor mi erre azt feleljük: Magyarország Mária országa! Magyarország szíve Krisztusé! „Ti” közel kétezer évvel ezelőtt Máriától elvettétek egyetlen Isten általi gyermekét és a keresztre feszített Krisztustól „kértetek kölcsön”. Engeszteltetek e a „hajfonogató” Máriának? S megadtátok e már Krisztusnak azt, ami neki jár?

Mi tudjuk, hogy a világosság teljében ott lapul az árny. S olykor az árnyékból születik a fény. S tudjuk, hogy a tomboló elemek erejét csak akkor ismerhetjük meg, ha velük együtt élünk. De „Ti” Krisztus keresztre küldői elfelejtettétek az egyetlen törvényt! A törvényt amit Isten fia, nektek is elhozott!

Évezredeken át ívelő konok, rendíthetetlen harc már a mienk, de a szívért, a szívnek dobogásában, Mária oltalmában, Krisztusban. Ez a mi szellemünk győzhetetlen ereje. A lélek és a szellem párosulásának egyetlen valója. A világos út. A világosság örök győzelme. Mert nincsen szellemi kegyelem a végső győzelem percéig! Csak a rendíthetetlen szív lélek útjának halhatatlan percében! Ha mi elveszünk, a világ is velünk vész! Ez nem alku tárgya. Itt nem létezik számunkra megadás… A végsőkig nálunk azt jelenti Istenig, Isten erejéből! Az egyetlen Isten ereje pedig örök! Valaki elhullik a végén, vagy megtér Krisztushoz. De mi az egyetlen törvény által, Krisztushoz már megtértünk! Évszázadok óta anyagi rabok vagyunk ugyan, de a szellemi tőkénk állandó. S e tőke ahhoz épp elég, hogy szükségben begyújtsuk ismét a szkíta magyar tüzeket. Ennek részeként a kettős keresztek elhelyezése a határszakaszokra, a befogadó állomások elé és a csomópontokra időszerű állapot. Hiszen a mi ősapánk Nimród és nem Ismael vagy Izsák!

Tisztában vagyunk azzal, hogy már nem arról van szó, hogy van sirató fal, mekkai zarándoklat és vatikáni zsinat. Arról van szó, hogy van egy hagyományokon túli világ, világkép kialakulóban, tervezetben és ezt a világot hidegen hagyják a hagyományok. Ha elénk raknak egy kockát, akkor azt kockának látjuk. És elénk rakják mert azt akarják, hogy kockának lássuk. Ez egyfajta igazság. De ez nem biztos, hogy a mi igazságunk. Arról van szó, hogy a „kockák igazsága” kiöli a hagyományrendszereket. Arról van szó, hogy elfedetté, felejtéssé válnak a valódi igazságokon alapuló sarokpontok. Kezünkbe adják az „okos világot”, mely valójában elbutít, egysíkúvá tesz. Az emberek örülnek az okos telefonoknak, a plazma TV-nek, a legkorszerűbb számítógépeknek, a szép autóknak és egyéb anyagi tárgyaknak, lehetőségeknek. Mindig újabb és újabb „kockákat” kapnak, informálisan és kézzelfoghatóan térben is. Addig kapják a „kockákat” amíg elhiszik, hogy ez a természetes világ, ez az igazság, az élet valódi igazsága. De az igazság mégis teljesen más. Az igazság néha fáj, ha nem fáj akkor pedig boldogít. Az igazság emberré tesz. És ez az egyik lényeg. Az emberség megtartása. Mert pontosan ezt a pontot rombolja le a hagyományok nélküli világ. Embertelenné tesz. Az embertelenségben pedig elvesznek a régi, valódi hagyományok. Elveszik minden ami emberi. Úgy csinálják, úgy adják a „kockákat”, hogy azt higgyük van választásunk, de ez tévedés. Mert hiába rakják elénk a „hagyományokat”, vagy épp a nosztalgiát kiváltó „retrót”, ha valójában az ő „kockájukba” van csomagolva és valójában a hagyomány nélküli világ bevonzó részeiként, a hagyomány nélküli világban ezek az elénk tárt „idejüket múlt kockák”, már rég érvényüket vesztették. Ők engedik a régit, engedik a látszólagos szabadságot, csak egy „kicsit másképp”. Sugallják a jóságos és engedékeny jelenlétüket, de amint ezt az általuk kínált szabadságot, jóságot és engedékenységet elhisszük, úgy azonnal a hatáskörükbe kerülünk, a „kicsit másképp” szempontjuk alapján. Vagyis belépünk az ő „igazságukba”, mely nem a miénk. Ez a „világ” úgy van kitalálva, hogy amíg az emberek az emberekkel küzdenek, addig a „gépek”, a gépvilág az ember ellen küzd. Amíg az ember önmagával küzd, addig a „gép”, a gépvilág megöli az embert. S miért van mindez, az isteni elveszejtése? Az Isten nélkülivé válás? Mert az Isteni ige és törvény nélkül, teljesen megszűnik a valódi igazságokon alapuló régi világ.

Az amerikaiak felesküsznek az amerikai zászlóra és a mögötte lévő amerikai alkotmányra és ha szükséges meghalnak ezért. Nagyjából ennyi a történelmük, a történelmük veleje. Ennyiből áll a múltjuk, jelenük és jövőjük. Ennyi a mesterségesen kialakított tudatsávjuk. Egykor azt hitették el velük, hogy ez a demokrácia és a szabadság. Nekik ez az „értékrendjük” és ezt az értékrendet kapcsolták hozzá a rablópolitikához. Más népek leigázásához, hagyományrendszerének szétveréséhez és anyagi kifosztásához. Az amerikai zászló és alkotmány nevében. De valójában ez mögött semmiféle hagyomány nincs, csak kizsákmányoló és pusztító érdekrendszer. Ez is csak egy hagyományként feltüntetett ”kocka” mely azok érdekeit szolgálja, akik a halálba küldik a felesketett embereket. Ez is csupán egy érzelmi és szellemi manipuláció, egy gyökértelenséget kompenzáló, „fontos vagy tudatot” fenntartó foglalkoztatás, egy olyan légben tartott állapot mely egy hamis hitrendszert és értelmet kínál a valóságos Istentudat helyett. Ez egy olyan becsapás, mely önámításba ejti és irányíthatóvá teszi az embertömegeket. Egy világbirodalmi terv, melynek megvalósítása a végső cél. Mert enélkül a terv nélkül nincs más hajtóerő, nincs más cél. Csak üresség, jelentéktelenség és elmúlás. Ez az Istentelenség terve! Az Isten ellenesség terve! Ezt a tervet követi és próbálja megvalósítani az atlantista érdekrendszer, az USA és a hátterében lévő cionista, szabadkőműves, szövetséges és az egyéb családi vérvonalon alapuló érdekcsoportosulások. Ezt a tervet támogatja jelenleg minden NATO tag és az Európai Unió vezetése. E tervben szükség esetén egész Európa lángba borítása, mészárszékbe és nyomorba taszítása is benne foglaltatik. Ezt támasztja alá az amerikai kongresszus House Resolution 758-as törvényjóváhagyása, mely a III. világégés egyik lépéseként is értelmezhető. Sajnos a magyar közmédia nem beszél arról, hogy egy esetleges Oroszországgal való háborús konfliktus esetén az Orosz EMP rakéták Magyarország stratégiailag fontos létesítményeit és a meghatározó infrastruktúrát 20 percen belül mintegy 5-7 méteres pontossággal képesek megsemmisíteni és ezek a rakéták nukleáris töltettel is felszerelhetőek. És itt még nincs szó a magas fokon álló orosz (pl. Hibini) blokkoló, elektronikus zavaró vagy egyéb technológiákról, vagy a radarok által nem észlelhető orosz csapásmérő drónokról, vagy a különleges szárazföldi alakulatok bevetéséről. Jelenleg az orosz rakéta és zavaró technológia jóval felülmúlja a NATO elhárító rendszereit, ezért egy esetleges Magyarországra telepített elhárító rakétapajzs nem csupán hiú ábránd védelmi szempontból, mindinkább potenciális célpontként jelenik meg az orosz csapásmérő erők számára. A Magyarországi NATO parancsnokság létesítése, egy esetleges magyar emberéleteket követelő megelöző támadás esetén, büntetőjogi felelősséget von maga után a telepítésért felelősökkel szemben. Ugyanakkor valószínűleg a népharag sem fog elmaradni. Ennek a parancsnoki központ telepítésnek semmi köze nincsen a NATO kötelezettséghez, vagy Magyarország védelmi erejének a növeléséhez. Inkább egy olyan állandó veszélyhelyzetet és háborús kockázatot generál, melyet sajnos az orosz katonai vezetés független attól, hogy a magyar néppel szimpatizál, de mégsem hagyhat figyelmen kívül. Az amerikai vagy egyéb NATO erők Magyarországi jelenléte orosz szemszögből bizonyos, hogy nem bábszínházként, mindinkább célponti mágnesként van nyilvántartásba véve. Ugyanakkor cionista szempontból egy Magyarországra mért orosz csapás meghatározott célkitűzés az orosz ellenesség felszításához, akárcsak az 1956-os Budapesti CIA-s tevékenység.

Ne felejtsük el, hogy a tudatos és kormánybefolyás alatt lévő propaganda, a társadalmi látásmód és véleményformálás legfőbb sugallóeszköze. Ennek ellenére ki kell jelentenünk azt, hogy jelenleg nincsen teljesen hatásos és biztos tervezet vagy gyakorlat arra, hogy a Kárpát-medencei magyar lelkiség és a magyar lelkiségből fakadó öntudat megsemmisítése teljes lefedettségben valósuljon meg. Ez nem fog menni! Szívem szerint visszafogottan azt is hozzáteszem: Mocskos áruló és gyarmatosítani szándékozó szemétládák! Amíg létezik a magyar öntudat, addig létezik magyar nemzetállamiság. Ennek radikális megtartása érdekében pedig jogunk van a nacionalista látásmódra, mi több fokozva a hatást a nacionalista Krisztus tudatra! Mert nagyon úgy tűnik, hogy a megmaradásunk követelményeként, a körülmények természeti kényszerében terelődünk erre az útra. És ha más egyéb eszközünk nem marad csak valóban az arcunk, akkor legalább tartsuk oda keményen, feszesen, rendületlen, hogy ha ütés éri, akkor legalább az ütő kéz is sajogjon bele gyakorlati kivitelezésének a végezetén. Nagyon úgy tűnik, hogy az Oroszország ellen készülődő háború részeként is szempont a déli határ fokozott védelme. De nem biztos, hogy elsősorban a magyar lakosság érdekében.

A felszín azt mutatja, hogy némi törésvonal érzékelhető zsidó érdekkörök között. Ehhez kapcsolódóan van egy olyan elmélet is, mely alapján a Soros Györggyel szembeni propagandagépezet, valójában a Soros félék érdekeinek megfelelően valósulnak meg… Nagyon nehéz elképzelni azt, hogy a cionista Soros kenyéren kitenyésztett, Kádár vonaton is okosított jelenlegi klientúra, mely egykor teljes erőbedobással részt vállalt a cionista-atlantista érdekrendszer teljes kiszolgálásában, az állami vagyon szétlopásában, a nyugati bankok, a kis-ázsiai térségből érkezők, (jelenleg is folyó) letelepítésében és a NATO csatlakozásban, most hirtelen angyallá vált. Nehéz elhinni, hogy a milliárdos cionista befektetések, évtizedeken keresztül kiépített cionista érdekrendszer, álmok már rég szertefoszlottak Magyarország tekintetében. Hiszen ha a NATO-ról vagy épp az Európai Unióról beszélünk, akkor cionista érdekbefolyásról van szó. Gyakorlatilag a NATO az a cionisták hadereje és jelen van Magyarországon. Hiába mondjuk tehát, hogy ez ló, ha valójában kecskeként legelget. A „lovászok” azért nem hülyék! Független attól, hogy mi az igazság azért megjegyzendő: minden oldalról hibázhatnak. Még a „nagymesterek” is. Hiszen a migráció rohamos gyorsasággal feledteti a holokausztot. Ugyanis a „kaotikus” területekről érkező, esetlegesen a saját népének a holokausztját átélt migránsokat nem érdekli a zsidó holokauszt. És letelepedésük esetén a kulturális és egyéb sajátosságaik kapcsán nem is valószínű, hogy rájuk lehetne erőltetni ennek a tudatát. Ennek a hatalmas népvándorlásnak a tudatában, nagy vegyülési, összeolvadási folyamatában a jelenlegi holokausztra emlékeztető tudat a történelem sodrásában igen jelentősen megkophat. Más szempontok alapján pedig maga a migráció válhat az Európai nemzetek, nemzetállamok bizonyos szintű és értelmezésű holokausztjává. Az érzelem nélkülivé vált cionista Soros György félék az Európai bevándorlás elméletükkel és finanszírozásával, tulajdonképpen nem csináltak mást, csak a nemzetállami tudattal együtt, a holokauszt tudatát is megkísérlik felszámolni. Ez pedig bizonyos mértékű öngólt jelent. Valami azt súgja, hogy az Ukrán pénzügyek feletti rendelkezés „sorossá” válása elmarad. Mert azt azért ne felejtsük el, a holokauszt emlékezetét, csak nemzetállami keretek között, az érintett nemzeteken belül lehet biztosítani. Vagyis a holokauszt addig él, amíg az érintett keresztény nemzetállamok és azon belül az érintet keresztény nemzetek léteznek. Ha ezek a nemzetállamok megszűnnek és helyüket radikális idegen kultúrák vennék át, valószínűleg sokrétű és ismételt holokauszt állapotok valósulnának meg. Tudjuk, hogy földrajzi kiindulásból alapvetően két nagy csoportra osztható a zsidóság, askenázira és szefárd zsidóságra. Az askenázi zsidóság egykori törzsterülete Németország és Észak-Franciaország volt. De jelenleg is erős érdekbefolyással rendelkeznek ezeken a területeken és nem valószínű, hogy megbocsájtották a németek XX. századi zsidóellenességét. Vagyis ilyen szempontból is lakolniuk kell jelenleg a németeknek, „hetedíziglen”. E szempontot is figyelembe véve a német tőkét gyengíteni kell, a német technológiai fejlődést pedig lassítani. Elgondolkodtató ezzel kapcsolatban a hirtelen kirobbant Volkswagen botrány is.

Úgy tűnik a végső szempont a németetekkel kapcsolatban az, hogy leálljanak az elkezdett német-orosz közeledések. Mert mi lesz ha az orosz humán erő, nyersanyag és tudományos tér találkozik a német tőkével és technológiával? Nem valósulhat meg a cionisták álma az Egyesült Európai Államok és lekerül a TTIP és a CETA az Európai napirendről. A TTIP melynek ratifikálása gyakorlatilag egyenértékű Európa megsemmisítésével és nyugodtan kijelenthetjük, hogy bizonyos szempontok alapján nagyobb veszélyt jelent a bevándorlásnál is. Mert közvetlen vonja befolyás alá és szünteti meg a nemzetállamiságok államháztartásának az alapját, a nemzetállamiságok jogkörébe tartozó kereskedelmet, a meghatározó állami tőke mozgását, mely az adott nemzetállam meghatározó szerkezeti működéséért felelős. Vagyis míg a bevándorlást lehet szabályozni és bizonyos eszközökkel meg lehet akadályozni, addig a cionista szabad kereskedelmi egyezmény, nemzetek feletti tejhatalmú törvényképviseletté válik, ez pedig az európai amúgy is válságban lévő, vergődő demokratikus jogrendszer teljes elhalását jelenti. Egyértelműen kijelenthető, hogy a TTIP tervezete (diktátuma) még a Trianoni diktátumnál is pusztítóbb, mert ratifikálása esetén közvetlen állhat be a nemzethalál.

A széles látókörben gondolkodók tisztában vannak azzal, hogy a szefárd zsidók régi törzsterületei a Spanyolországi, Észak-Afrikai, és a Közel-Keleti térségbe helyezhetőek és Magyarország területeire általában az askenázi zsidók települtek. De napjainkban már az is egyértelművé vált, hogy ez a helyzet megváltozott és jelenünkben a szefárd zsidók is már jelentős számban élnek a történelmi Magyarország területein.

Tudjuk, hogy a földrajzi meghatározáson kívül a zsidóságnak számtalan ága van. Mely ágak vallási szertartásokban, nézetekben, nyelvjárásban, kulturális szokásokban is eltérőek. Nyomon követhető, hogy a XIX. században a Magyarországi zsidók két részre szakadtak ortodoxokra és neológokra és megjelent egy harmadik csoportjuk is a Status quo ante hitközség. Tisztában vagyunk azzal és ki kell mondanunk bátran, hogy zsidó érdekkörök nagy részben felelősök Trianonért és a jelenlegi magyar állapotokért, melyet el kell ismerniük nyilvánosan is a tisztességre törekvő, tisztességes szándékú zsidó vezetőknek.

Mindezek tudatában pedig mértéket kell tartanunk és egyértelművé kell tennünk, hogy Magyarországra nézve nem a hagyományos és békés szándékú vallásalapon és egyéb társadalomépítő formában működő egyszerű zsidó emberek jelentenek veszélyt. Magyarországra és a magyar társadalomra azok a cionista irányzat alá vont szervezetek, hitgyülekezetek, szabadkőműves tőkés és vallási zsidó ágazatok jelentenek veszélyt, nemzetbiztonsági kockázatot: melyek végső Istenellenes célja a világuralmi törekvésekben, az emberiség Isten általi természeti adottságainak, szabadságjogainak a kifosztásában és eltiprása által merül ki. Fontos, hogy ezekről értekezzünk, mert a tudatlanság felhasználható és nem mentesít olyan lehetséges és tudatosan előidézett társadalmi gerjesztések és viszonyok kapcsán, melyek helytelen kezelése össztársadalmi hátrányt jelentő következményekkel jár, homályos és bizonytalan állapotba taszít és felesleges erőt von el. Magyarul észnél kell lennünk mit miért teszünk. Megalapozott és tiszta igazságérzékkel, természet adta cselekvőkészséggel kell rendelkeznünk az elkövetkezendő időkben, hogy ne olyan körülmények vonják el a figyelmünket amelyek minket őrölnek fel, hanem azokra az eseményekre tudjunk reagálni, melyek valóban meghatározzák a jövőnket és a mindennapi világos, Isten felé vezető utunkat. A felismerőkészség nagyon fontos. Mert a felismerés olyan meghatározás, mely a kezelési módszert, az álláspontunkat, a látásmódunkat határozza meg. Meg kell látnunk azokat a „kockákat”, amelyek által be akarnak csapni bennünket. Meg kell látnunk és meg kell tudnunk határozni, mi valójában a jó és mi valójában a rossz. Nagyon fontos az erőnk beosztása. Sorsdöntő, hogy milyen lelki és szellemi erőket tudunk mozgósítani. Egyetlen irányba, a szívbe. A meggyújtott magyar tüzek által. Törhetetlen bátorsággal. Krisztusban testvéreim.

 

Thot Attila

 

 

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>