Harmóniában 122. – Nostradamus XLV.

Harmóniában 122.

Nostradamus XLV.

 

Az energia- és az élelmiszer-piacok átrendeződése óhatatlanul gazdasági érdekek súrlódásához vezet a világban. Az, hogy egy ilyen érdek-ütközés mikor és mennyiben vezet nyilvánvaló politikai konfliktusig, nagyban függ attól, hogy az érdeksérelem mennyire érint létfontosságú folyamatokat a sértett fél gazdaságában, pénzügyeiben.

Interneten terjedő hírek szerint hamarosan véget ér az „olaj-dollár” korszaka.

A kínaiak ugyanis azt tervezik, hogy bevezetik az aranyfedezettel bíró új jüan pénznemet, az Arany Remnimbit, s ezzel elkezdik kiszorítani a dollárt a nem Amerikával folytatott, energiával kapcsolatos kereskedelmükből – tudatja a http://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/China-Readies-Yuan-Priced-Crude-Oil oldal. Az a hír is járja, hogy a kínai lépést követően, rövid időn belül, aranyfedezetű orosz és fehérorosz rubelt vezetnek be az orosz energetikai export elszámolására.

Oroszország és Kína, ezzel a lépésével, gyakorlatilag visszavezeti a gazdaságot az eredeti Bretton Woods-i alapokra, mely jogilag 2013. július 5-én, fennállásának 70. évében szűnt meg. Egyértelmű, hogy a dollár olajfedezetének részleges (ismeretlen hányadú) elvonása negatív hatással lesz a világkereskedelem eddigi tartalék-valutájára. Csak a Jóisten a megmondhatója, hogy ez milyen hatással lesz a jövőben a világ gazdaságára.

Valószínűnek látszik, hogy munkanélküliség és általános infláció fogja követni e lépéseket. A világ számára nem lesz vonzó az amerikai kincstárjegyek vásárlása – következésképpen az USA kormányának cselekvési szabadsága erősen leszűkülhet – állítja a http://drwilliammount.blogspot.hu/2017/09/petro-dollar-dies-18-october.html internetes oldal.

A világ valaha látott legnagyobb méretű válságával kell farkasszemet néznünk, mivel 230 billió dollárra tehető a globális szinten mért adósság – s ezek teljesítésének csak inflációs technikákkal tehetnek eleget az adósok. Az árak normalizálódásának, a „bankóprés” kiiktatásának esetén nem lesz lehetőség a likvidálásukra. (Illetve, dollár-alapon elszámolva, például Magyarország vígan kifizethet mindent, ha beáll az 1 HUF = 1.000 USD árfolyam.)

A központi bankok fizetőképessége is erősen kétségessé válik az arany-alapú pénznemekben való elszámolás elterjedése esetén. A papírpénz-alapú gazdaságokban fenntartott, mesterségesen alacsony (gyakorlatilag hozam nélküli) kamatlábak hosszú távon nem tarthatóak fenn.

A http://www.whatdoesitmean.com/index2383.htm oldal egy Kremlben készült jelentésre hivatkozik. Értesülései alapján, a jelentés szerint „azonnal szükség van egy “végső halálos csapásra” Amerikával szemben”, mégpedig azért, hogy világunkat megóvjuk egy teljes gazdasági összeomlástól. E folyamat október 18-án veszi kezdetét, amikor a Kínai Kommunista Párt ötévente esedékes kongresszusát tartja. Ott és akkor kívánják bejelenteni, hogy a gazdasági nagyhatalomként működő ország, olajkereskedelmi elszámolásaiban, áttér az aranyfedezetű jüan-elszámolásra.

Ha megteszik, ezzel megteremtik a legfontosabb ázsiai viszonyítási alapot, s az olajat exportáló országok számára lehetőséget teremtenek arra, hogy örökre elhagyják a papír-dollár alapú elszámolás jelenlegi rendszerét.

A kérdés az, mi lett Amerika aranytartalékával, amit kivontak a Bretton Woods-i pénzrendszer mögül. Ha igaz, hogy az elmúlt négy évtizednyi költségvetési deficit részbeni finanszírozása érdekében eladták, akkor az USA gazdasága nagy bajban lesz. Képtelen lesz ugyanis megfelelő időben aranyat teremteni az energia-importja finanszírozására, s emiatt a kőolajra épített gazdasága tönkre mehet.

Persze, ott van neki a sokkal közelebb fekvő Venezuela, mely a becslések szerint ma a legnagyobb kőolaj-készletekkel rendelkezik a világban. Ám úgy néz ki, hogy ez az ország is csatlakozik az olaj-dollárt likvidálni szándékozó erőkhöz.

„Venezuela új mechanizmust fog bevezetni a nemzetközi fizetések tekintetében és létrehoz egy valutakosarat, hogy megszabaduljunk a dollártól.” – mondta szeptember közepén, egy több órás beszédében Nicolas Maduro venezuelai elnök. „Ha a dollárral üldöznek bennünket, akkor használjuk az orosz rubelt, a jüant, a jent, az indiai rúpiát, az eurót.” – tette hozzá.

A venezuelai vezetés alapvető problémája, saját elmondásuk szerint, hogy az USA rendre szankcionálja azokat az államokat, amelyek nem a Washingtonban eltervezett modell szerint kívánnak működni. Ezért gondolják, hogy a szankciók negatív hatásaitól részben-egészben meg tudnak szabadulni, ha részt vesznek a büntetések mögött álló pénznem tönkretételében.

„Az olajkereskedők, akik venezuelai nyersolajat exportálnak, vagy olajtermékeket importálnak az országba, számlájukat euróra konvertálják. (…) Az új fizetési politikát nyilvánosan nem jelentették be, de az Egyesült Államokban feketelistán található Tareck El Aissami venezuelai alelnök azt mondta pénteken: ‘A gazdasági blokád elleni küzdelem részeként lesz egy valutakosár, amely megszabadít minket a dollártól,'” – írta a Wall Street Journal.

Venezuela néhány nappal azt követően lépett erre az útra, hogy Putyin orosz elnök, a „tisztességes többpólusú világ” kialakításának céljával, a következőket mondta a BRICS-konferencián: „Oroszország osztja a BRICS-országok aggályait a globális pénzügyi és gazdasági struktúra tisztességtelenségét illetően, amely nem veszi kellőképpen figyelembe a feltörekvő gazdaságok növekvő súlyát. Készek vagyunk együttműködni partnereinkkel a nemzetközi pénzügyi szabályozási reformok előmozdítása és a korlátozott számú tartalék valuták túlzott dominanciájának leküzdése érdekében.”

(http://en.kremlin.ru/events/president/news/55487)

A hírek szerint folyamatosan növekszik az amerikai katonai jelenlét a közép-amerikai térségben…

De vajon mi vár ránk október 18. után, ha Kína valóban meglépi az aranyfedezetű jüan bevezetését?

Nostradamus a VIII.28. centuriájában vázol fel egy eseménysort, ami feltétlenül bekövetkezik, ha az olaj-dollár értékét veszíti.

„Les simulachres d’or et d’argent enflez,

Qu’apres le rapt lac au feu furent iettez

Au descouuert estaincts tous et troublez.

Au marbre escripts, perscripts interiettez.”

Vagyis:

„Arany és ezüst másolatai inflálódnak,

A lopást követően tóba dobják őket.

Felfedezik, hogy mind kimerültek, s lezüllöttek az adósság miatt,

Minden írás és kötelezvény eltöröltetik.”

Úgy gondolom, nem kell különösebben taglalnom a sorok értelmét. Az egypólusú, olaj-fedezetű, papír-alapon folyósított kölcsönök és hitelek végképpen devalválódnak, a kamatok törlesztésébe beleroskadt adósok visszanyerik szabadságukat. Talán csak azon kell egy kicsit lamentálnunk, mit ért Nostradamus a lopás alatt, melynek végén a tóba dobják az értéktelen papírpénzeket. Nem zárhatjuk ki, hogy az eddig alkalmazott adós- és kamatpolitikára gondolt. Mondjuk, például a deviza-alapú kölcsönökre és hitelekre…

Nyilvánvaló, hogy Európát, s Hazánkat sem kerülheti ki a kéretlen történések sora, melyet egy világméretű pénzügyi összeomlás, átalakulás hordozhat magában. A Közel-Kelet egy részét (és lassacskán Európát is) sakkban tartó, terrorista beállítottságú erők minden bizonnyal kulcsszerepet fognak játszani nem túl távoli jövőnk alakításában. Az mégsem lehet a véletlen műve, hogy a „migránsok” többsége 18 és 35 év közötti, életerős, független férfi. Azokból a történésekből, melyek a tömeges érkezésük kapcsán kialakultak Európa-szerte, azt is megállapíthatjuk, hogy nagy hányaduk nem „galamblelkű”.

Mégsem akarnak saját otthonaikért harcolni, hazai földön.

Azt gondolom, a megállapítás csak így helyes. Odahaza nem kívánnak harcolni. Viszont egészen más kérdés, mit tesznek majd idegen földön, ha eljön annak a napja.

2015-ben Michel Houellebecq még csak, mint „észből író” művész, vizionálta az iszlám hatalomátvételét Európában.

A közelmúltban már Erdogan török elnök fejtette ki véleményét a kérdéssel kapcsolatban: „A demokrácia egy olyan vonat, amin csak addig utazunk, amíg el nem érjük a célunkat. (…) A mecsetek a mi laktanyáink, a kupolák a sisakjaink, a minaretek a bajonettjeink, a hívek a katonáink.”

Azt gondolom, nem kell ennél világosabb beszéd. Így érthette ezt az új német parlamenti párt, az AfD egyik alapítója, dr. Alexander Gauland is, aki lakonikus tömörséggel ezt reagálta Erdogan elnök kijelentéseire: „És ez az, amit minden áron meg akarunk akadályozni, mivel ez a mi országunk!”

Gauland a következőket fejtette ki, a mára kialakult európai iszlám helyzet vonatkozásában:

„Azoknak, akik velünk akarnak élni, osztozniuk kell az értékeinkben. El kell fogadniuk a mi kultúránkat, beszélni kell a mi nyelvünket, és az Alkotmányunkat magukévá kell tenniük. Csak így működhet. De mindez nem működik az iszlám esetében, mivel az nem egy olyan vallás, mint a katolikus vagy a protestáns. Ahogy azt az iráni iszlám forradalom vezetője, Khomeini mondta: Az iszlám vagy politikai, vagy semmi.

Ami azt jelenti, hogy az iszlám, ahogy azt a muszlimok megélik, nem összeegyeztethető az Alkotmányunkkal. (…)

Pár napja olvashattunk egy kutatásban arról, hogy valamelyik intézet meginterjúvolta a török származású muszlimokat. Két érdekes eredményt kaptak. A kérdés így hangzott: ’Mi fontosabb? A vallás (iszlám) előírásainak, vagy az (ország) törvényeinek engedelmeskedni?’ És az országunkban élő (török muzulmánok) 47 %-a szerint fontosabb követni az (iszlám) vallást, a (német) törvények nem olyan fontosak.”

A megkérdezettek 32 %-a szerint nem lenne rossz ötlet visszatérni egy Mohamed idejében létezett társadalmi formációhoz.

Az EU és ezen belül Németország hivatalos, hatalmon lévő politikai körei szerint ez nem valós probléma, akik így állnak hozzá a migráció kérdéséhez, azok csak a félelmet akarják honfitársaikban generálni. Szerintük rendben halad az integráció.

A kérdés az, hogy melyik irányba?

Nostradamus ezeket a politikai vezetőket is jó előre látta. Az I.62. jósversében szót ejt róluk is, ténykedésük eredményéről is:

„La grande perte laslque feront les lettres

Auant le cicle de laton a parfaict,

Feu, grand deluge, plus par ignares sceptres

Que de long siecle ne se verra refaict.”

Magyarul:

„Mily hatalmas veszteség lesz a tanulópénz,

Mielőtt véget érne a Hold ciklusa.

Tűz, nagy áradások, tudatlan vezetők miatt;

Mily hosszú századok telnek, míg a helyreállítás láthatóvá lesz.”

A Hold ciklusának vége az Európára nehezedő iszlám befolyás hanyatlásának ideje lesz. A tudatlan vezetőkről, terjedelmi okok miatt, listát most nem közlök. Elég a híradásokból lefigyelni, kik bántják a nemzeti, vallási és alkotmányos identitásukat védelmező politikusokat – így Magyarország vezetőit is.

Nem tudhatjuk, mekkora jövőbeli pusztulást generálhat földrészünkön egy esetleges jövőbeni vallásháború. Csak arról van biztos információnk, amit az ötszáz évvel ezelőtti, másfél évszázados megszállás okozott. Ez alapján bizton állíthatjuk, mi, magyarok, a következőből szeretnénk kimaradni.

Úgy vélem, ha a kínai – orosz – venezuelai új pénzügyi elszámolási rendszer megvalósul, az iszlamizáció kapcsán most még csak felsejlő társadalmi-politikai folyamatok fel fognak gyorsulni. A mögötte álló, irányító erők rá fognak érezni, hogy a zavarosban könnyebb halászni.

Úgy gondolom, legfontosabb feladatunk ma az, hogy megakadályozzuk a megszállásunkkal szimpatizáló politikai erők, a Nostradamus szerinti tudatlan vezetők térnyerését. Ki kell őket vetnünk gondolatainkból, érzéseinkből, s ha lehet a hatalom közeléből is. Illúziónk nem lehet: az a Böszme, aki átmászik a kerítésen, a magyar rendőröket bántalmazó „migránsokkal” barátkozni, soha nem fog minket képviselni velük szemben!

 

Kucsora István

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>