Harmóniában 126. – Nostradamus XLIX.

Harmóniában 126.

Nostradamus XLIX.

 

A közel-keleti fejleményekkel az V.25-centuriájában foglalkozott Nostradamus. Verse szerint:

„Le prince Arabe, Mars, Sol, Venus, Lyon,

Regne d’Eglise par mer succombera :

Deuers la Perse bien pres d’vn million,

Bisance, Egypte, ver. serp. inuadera.”

Vagyis:

„Az arab herceg, Mars, Nap, Vénusz az Oroszlánban.

Az egyház uralma a tengeren összedől,

Perzsiába tart majd egymillió (ember)

Bizáncba, Egyiptomba igazi kígyó nyomul be.”

Az arab herceg személyét érdemes először tisztáznunk. A történelem korábbi szakaszaira (ám a látnok jövőjére) vonatkozó, korábban áttekintett jóslatok között találtunk már olyanokat, melyekben hercegként helyezte rangba Nostradamus azt a szereplőt, aki tisztségének valós tartalmát nem tudta vagy nem akarta pontosabban meghatározni. (Az a körülmény, hogy ne király vezessen egy országot, a mű születésének korában még a feltételezés szintjén is eretnek gondolatnak számított. Kijelenteni, leírni, hogy az emberi történelem későbbi időszakában olyan korok jönnek el, melyekben választott vezetők irányítják az országaikat, felségsértéssel lett volna egyenértékű. A felségsértő pedig a fejével játszott – abszolút érthető és elfogadható tehát, hogy a jövendőmondó nem bonyolódott politikai értelmezések levezetésébe, hanem inkább hercegnek titulálta a nem királyi rangú vezetőket. Abba sem kellett így belemennie, hogy az adott vezér trónkövetelő-e vagy sem, jogosan követeli-e a koronát, vagy sem. Herceg volt, tehát gyűjthetett és vezethetett hadat is.)

A Mars a Nap és a Vénusz égi pozíciójának meghatározása azt a reményt keltheti bennünk, hogy a versben megjósolt esemény időpontjára tartalmaz utalást. Meg kell tudnunk, mikor volt (vagy lesz) az égen a lakonikus rövidséggel megrajzolt együttállás.

A jelzett csillagászati együttállás utoljára 2015. második félévében, a nyár végétől volt megfigyelhető.

A menekültek Európába érkezése nem volt újkeletű ekkor már – évek óta zajló, egyre nagyobb létszámú migráció zajlott ide Afrikából és a Közel-Keletről. Az érdekes talán az lehet ebben, hogy 2015 augusztusában (a nyár végén) az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa bejelentette, hogy 250 ezren érkeztek Európába az év folyamán. Azt is mondta, hogy a tengeren át. A Földközi-tengeren át.

  1. szeptember 15-én a röszkei határátkelőnél megtörtént az első összecsapás az erőszakosan behatolni akaró ismeretlenek és a rendvédelmi szervek között. A migránsok betondarabokkal és meggyújtott gumikkal dobálták a határt őrző alakulatok tagjait. Ez volt az első, frontvonalon zajló ütközet a támadó muszlim és az Európát védő keresztény erők között.

Ha az ISIS által meghirdetett szent vallásháborút vesszük alapul, s a tényt, hogy a menekültek zömének személyazonosságát nem lehet megállapítani, ismét oda jutunk, hogy fogalmunk sem lehet róla, a kontinensünkre érkezett migránsok mekkora hányada kész arra, hogy vallása győzelméért harcoljon is akár itt. Az iszlám győzelme mindenképpen a keresztény (ezen belül a katolikus) hit uralmának megdőléséhez vezet. A második sor értelmezésénél azt is figyelembe kell vennünk, hogy a keresztény Róma önmagában soha nem képviselt tengeri nagyhatalmat. Jelentős saját hajóhada soha nem volt, tengeri és tengeren túli erejét a pápa fennhatósága alá tartozó uralkodók kölcsönözték neki.

Az, hogy az egyház uralma a tengeren összedől, nem arra való utalás tehát, hogy legyőzik a pápai flottát (ami sosem volt), hanem sokkal inkább arra, hogy a tengeren folyó események törik meg a pápai (keresztény) hatalmat. Például az ellenőrizetlen migráció, mely módot ad ismeretlen (akár végzetes) létszámú iszlám haderő Európába csempészésére is.

A dolog pikantériáját fokozza (ahogyan Nostradamus esetében már megszoktuk), hogy második olvasata is lehet a sornak. A 2013 óta regnáló Ferenc pápa a katolikus vallás első tengerentúli pápája, s első a tekintetben is, hogy a déli féltekéről érkezett Rómába. Ám ahhoz, hogy az ő tengeren túlról érkezése legyen az a tengeri esemény, mely az egyház hatalmának megtöréséhez vezethet, nyilvánvalóan neki magának is hozzá kell járulnia a kialakuló helyzethez.

Nézzük, milyen álláspontot képvisel(t) Őszentsége a kontrollálatlan migráció kérdésében!

„FERENC PÁPA A MIGRÁNSOK BEFOGADÁSÁRA BUZDÍT” – írta a Magyar Idők internetes hírportál 2017. augusztus 22-i oldalán (http://magyaridok.hu/kulfold/ferenc-papa-migransok-befogadasara-buzdit-2108935/)

A cikk a következőket mondta az egyházfő migrációs hozzáállásáról:

„Ferenc pápa az illegálisan bevándorolni próbálók befogadására buzdított akár a nemzetbiztonság rovására is a migránsok és menekültek világnapja kapcsán, jóllehet azt a katolikus egyház legközelebb csaknem fél év múlva, 2018. január 14-én tartja.

 

Részletes dokumentumtervezetet tett közzé tegnap a Vatikán, amely felvázolja, hogy a katolikus egyház szerint hogyan kellene az európai országoknak kezelniük a kontinenst sújtó bevándorlási válságot. Ez felszólítja a tagállamokat, hogy a korábbinál sokkal nagyobb támogatást nyújtsanak a menekülteknek útjuk minden szakaszában, továbbá humanitárius folyosó létrehozását javasolja azoknak, akik a háború elől menekülnek.”

Rendkívül fontos látnunk, hogy az „illegálisan bevándorolni próbálók” szóhasználattal a Vatikán is elismeri, hogy törvénytelenség folyik a határokon – mégpedig a betolakodók részéről elkövetve. Mégis, a törvénytelenség támogatására buzdít. Az a szófordulat, hogy „a kontinenst sújtó bevándorlás”-ról beszél, elárulja, hogy tudatában van annak, hogy az európai, keresztény országok szenvednek a legújabb kori népvándorlástól. Mégis, a keresztény híveitől várja el, hogy áldozatokat hozzanak egy olyan problémakör megoldásához, melynek kialakulásáról ők egyáltalán nem tehetnek.

Teljesen érthetetlen, és a társadalmi létezés tekintetében értelmezhetetlen beszéd következik ezután:

„Ferenc pápa is nyilatkozott a dokumentum kapcsán. A katolikus egyházfő üzenetében úgy fogalmazott, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartása „arra kötelez, hogy mindig elsőbbséget adjunk az egyén biztonságának a nemzetéhez képest.” „ A személyi okmányok nélkül érkezőket szívesen kell látniuk a fogadó nemzeteknek, a kormányoknak pedig még több embert kell segíteniük, akik nyomor és konfliktusok elől menekülnek – idézte az egyházfőt a távirati iroda.”

„…elsőbbséget adjunk az egyén biztonságának a nemzetéhez képest.” Mit mond? Hogy kell ezt érteni?

Az egyén és a nemzet biztonsága mikor konkurál egymással? Lehet-e egyéni biztonságról beszélni, ha az egyénekből álló nemzet nincs biztonságban? Azt gondolom, a nemzet biztonsága által csak annak a személynek sérül az egyéni biztonsága, aki a nemzet ellen tör, s ily módon felébreszti annak önvédelmi reakcióját. Tehát csak a nemzet ellenségének sérülhet a jól működő nemzetbiztonság akciójának hatására az egyéni biztonsága.

Ugyanakkor, azt is megállapíthatjuk, hogy a nemzet elleni támadást általában a nemzet tagjai elleni támadással képesek megvalósítani az agresszorok. Tehát, a nemzet saját tagjainak védelmét rendelje alá a betolakodók személyi érdekeinek?

És miért is? Az emberi méltóság védelmében? Kinek az emberi méltóságáról beszél az egyházfő? Mert csak annyi bizonyos, hogy nem az európai keresztény emberekéről! Azt éppen fel akarja adatni, a biztonságukkal együtt!

Közben egymást követik a „szerencsétlen migránsok” vagy hitsorsosaik által elkövetett merényletek Európa-szerte, s a messzemenően pol-korrekt szűrés mellett is a nagyközönség elé kerülnek a nagyobb bűnesetek. Európa polgárai ismét megtanultak félni – de nyilván, ez nem sérti az ő emberi jogaikat. Legalábbis a pápa szerint, hisz ezt nem hozza szóba…

Az „europerek” pedig félnek, mert soraikban véletlenszerűen arat a halál. Persze, (a pápa szerint) nincs igazuk. Gonosz és negatív az, aki az új típusú bűnözési hullámot, a terrorizmust elutasítja. Az Index 2017. szeptember 22-i cikke szerint „Ferenc pápa bővítené a migrációs útvonalakat”.

(http://index.hu/kulfold/2017/09/22/ferenc_papa_bovitene_a_migracios_utvonalakat/)

Az egyházfő „kijelentette, Európa számos részén az intolerancia, a diszkrimináció és az idegengyűlölet jelei tapasztalhatók, amelyeket “a különböző, az idegen” iránti bizalmatlanság és félelem” okoz.

A katolikus egyházfő hozzátette, ennél is jobban aggasztja az a “szomorú megállapítás, hogy Európában katolikus közösségeink sem mentesek ettől a védekező és elutasító reakciótól, amelyet a kulturális és vallási identitás megőrzése erkölcsi kötelességével indokolnak” – idézte az MTI.”

Úgy tűnik, a Vatikánba nem jutottak el azok a hírek, melyek az európai keresztény közösség tagjainak alapos okot adnak a félelemre. Csak ezért aggaszthatja őt, hogy mi meg szeretnénk védeni magunkat. Kulturális és vallási identitásunk megőrzésének szándékát a jelek szerint csak ürügynek tartja, mellyel idegengyűlöletünket palástolgatjuk. Ő bizonyára az ISIS-ről, s annak szándékairól sem értesült még.

S persze, ismét jön egy – balliberálisoktól is orcát pirítóan gyatra – csúsztatás: „az egyház a misszionáriusok “migrációjának” köszönhetően terjedt el az összes kontinensen, attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy a kereszténység egyetemes üzenete mindenkihez szól, akármilyen kultúrához tartozzon.”

Kedves Ferenc pápa! Tudjuk, milyen volt az erőszakos hittérítés, amit Ön most csak „misszionáriusok migrációjának” becéz! Tulajdonképpen egy zsoltárból énekelnénk, ha végre Ön is belátná, hogy most is ez zajlik. Csak éppen iszlám misszionáriusok migrálnak a keresztény nyájakba, de ezt Ön nem akarja észrevenni! Az eredmény viszont, ennek ellenére, függetlenül az Ön későbbi akaratától és érzékelésétől, ugyanolyan vitathatatlan lesz, mint Latin-Amerikában volt, a konkvisztádorok és misszionáriusok beszivárgása után.

Azután egy még sokkal bal-libesebb fordulat jön: „…a migránsokat és menedékkérőket indulás előtt tájékoztatni kell, hogy tisztában legyenek többek között az alapvető jogaikkal.”

Bizony, a migránsokat kell felvilágosítani alapvető jogaikról. Ferenc pápa talán nem tudja, hogy a jogokat nem a spájzból szokták elővenni, jókedvükben, a társadalmi vezetők.

Önmagában véve, egyedüli jelenségként, nincs is olyan, hogy jog. Ugyanis minden jogot valaki másnak a kötelesség-teljesítése alapoz meg az emberi közösségekben. Jog tehát csak akkor van, ha mások teljesítenek. A más országból érkező, ismeretlen kilétű idegenek (mert nem ismerősök) jogai tehát csak az itt élők többlet-kötelezettség vállalásából és teljesítéséből fakadhatnak, semmi másból. A pápa szerint elég jól élünk ahhoz, hogy ismeretlenek részére, többlet-kötelmek teljesítésével, Kánaánt építsünk. Ugyanakkor, eszébe sem jut, hogy az ide érkező ismeretlen idegeneknek is lehetnének kötelességeik a befogadókkal szemben. Például törvényeik, szokásaik, nyelvük ismerete és tiszteletben tartása. De nem: ez nem pápai elvárás velük szemben.

Római katolikus család sarja vagyok. Ide kereszteltek, ide bérmálkoztam. Gyermekkoromban, egy tiszteletre méltó plébános azt tanította nekünk, hogy Jézus a jó pásztor. A pápa pedig az Ő helytartója, Urunk dicsőségben való visszatéréséig.

Erősen koncentrálok mindenre, a két évvel ezelőtti migráns-lábmosás óta, a mostani, szeptemberi kijelentésekig, de nem találom a jó pásztort. A jelenlegi helytartó személyében egy olyan karaktert látok, aki ámokfutásra adta magát, tisztázatlan és logikátlan, egyoldalú elvrendszer mentén. Semmit nem tesz a hodály védelmére, ellenben bármit megcselekszik a farkasok bebocsátása érdekében.

Mindent egybevetve: tevékenysége alkalmassá teszi arra, hogy az idézett négysorosban foglaltaknak megfelelően, tengerentúlról érkezve, ő maga döntse meg a katolikus hatalmat Európában.

A Perzsiába tartó, majd Bizáncba, Egyiptomba benyomuló milliós ember-kígyó pedig csak jön és jön. A kérdés az, hogy Törökország mikor nyit Európa felé korlátlan átjárást nekik…

 

Kucsora István

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>