Hétköznapi szörnyetegek

Hétköznapi szörnyetegek

(Avagy, zsebre pacsi Lagzi Lajcsi módra!)

 

“Soha ne higgy a sunyi tekintetű embereknek,

mert mindig hátba szúrnak!”

                      [John Winston Lennon]

 

Ahhoz képest, hogy úgy 74 ezer évvel ezelőtt, a Toba nevű indonéz vulkán kitörése és pusztítása után annyi ember maradt életben a földön, amennyi még egy Orbán-féle vidéki stadiont sem tudna megtölteni (3-4 ezer ember!), ma már 7 milliárdan vagyunk! Ez bizony egy kijózanító felismeréshez kell hogy vezessen, mert az anyatermészet játékszerei vagyunk mindannyian! Az evolúció még ma is zajlik, de ahogy elnézem, visszafelé fejlődik az emberiség, mert a határtalan kapzsiság okán nem csak az élő bolygót teszi tönkre, hanem egyenesen szembe megy a természet minden írott és az íratlan törvényével is. Mint tudjuk, a történelem minden katasztrófájának megvoltak a maga vámszedői és ez alól nem lehet kivétel ez a mostani tömeges népvándorlás sem! Sajnos egy olyan országban élünk, ahol ez a pár, még megszülető csecsemő is előbb tanulja meg a szegénység fogalmát, mint a szobatisztaságot. Így aztán a jámbor, gyanútlan magyar polgárok zöme már egészen zsenge korától kezdve egészen a sanyarú élete legvégéig kénytelen együtt élni ezzel a fogalommal, mint álságos magyarázattal minden emberi aljasságra és abszurditásra. Mióta csak világ a világ, ez a bűvös szó “szegénység” minden hatalom csodafegyvere, amely ellen nincs apelláta! Ezzel az átkos szóval mindig meg lehet magyarázni a tömeges munkanélküliséget, az ezzel egyenes arányban növekvő nyomort, a kiszolgáltatottságot és az elmaradottságot is. Egyetlen dologra azonban soha nem lehet magyarázat, ez pedig nem más, mint a haza totális védtelenné tétele! Szokásomhoz híven, most sem rejtem véka alá gondolataimat, hanem kereken kimondom, ami a bögyömben van! A jelenlegi vészterhes helyzet eljuttatott minket ahhoz a rémisztő felismeréshez, hogy a megcsonkított hazánk teljesen védtelenné vált minden külső fenyegetéssel szemben! Az ázsiai sáskatömeg átzúdulása és ennek folytán a “szomszédjaink” újbóli fenyegető acsarkodása miatt most kellett rádöbbennünk arra, hogy itt állunk Európa kellős közepén teljesen kifosztva, örökre megcsonkítva, a tömeges gazdasági kivándorlás által megtizedelve, a gyűlölködő szomszédokkal körülvéve és teljesen védtelenül! Úgy, hogy most már ki lehet jelenteni, hogy az eddigi 30 éves kifosztásunk ehhez képest csak egy ártatlan Mórickás gyerekcsíny volt. Ehhez fogható aljas gaztettet eddig csak a lúdtalpas, asknenázi Kun “Kohn” Béla és a nyúlszájú, hazaáruló főnemes, a Károlyi Mihály volt képes elkövetni ellenünk történelmünk során! Meg is lett az eredménye, a “trianoni átok”! Éppen ezért, már a legelején fontos tisztázni, hogy a “szegénység” és az elmebeteg elvek nem adhatnak felmentést a hatalom számára a méreg drága játékkerítésekre – amelyek egyébként még élő embert nem akadályoztak meg a betörésben -, sem pedig a beleszarós, ál humán, kétkulacsos viselkedésre, amellyel ezt a valós vészhelyzetet kezelik. Persze nem adóznák kellő képen, az igazság oltárán, ha nem jelenteném ki, hogy ezért a lehetetlen helyzetért nemcsak Orbánt terheli az egyedüli felelősség, mert ebben bizony minden egyes kitartott, öltönyös parazita vastagon benne volt az elmúlt 30 évben! A nagy megfelelni vágyásban, a gátlástalan tolvajlásban és a még nagyobb európai összeborulásban, a beltenyészetű pióca politikusaink simán, lelkiismeret furdalás nélkül negligálták az állam legalapvetőbb feladatát, a haza mindent felülíró önvédelmét! Az kétségtelen, hogy a sorkatonaság eltörlésével szereztek maguknak népszerűséget és sok szavazatot is, de a fő cél mégiscsak az volt, hogy a maradék önvédelmi képességünket teljes mértékben idegen hatalmak érdekeihez igazítsák és vessék alá, teljes szinkronban a gazdaságunk totális szétverésével. A kezdeti euforikus közhangulatot meglovagolva, erre a hazaáruló lépésre mindjárt két “racionális magyarázatot” is találtak az elvtársak! Pro primo: A magyar fiatalok nem szeretnek katonáskodni! Pro secundo: A haderő fenntartása felettébb drága mulatság, ergo: Sokkal kevesebb ezermilliárdot lehetne ellopni magánzsebekbe! És egyébként is szerintük a nagy összeborulásban, minek kellenek ide olyan elavult ősi konvencionális fogalmak, mint állampolgári kötelesség, hazaszeretet, a fegyelemre és összetartásra való nevelés -, és hadd ne soroljam. Ennek a hazaáruló és képmutató hozzáállásnak köszönhetően most szaladgálnak az elvtárs urak, mint pók a falon, mert egy támadás esetén nincsen egyetlen bevethető fiatalunk sem, mivel még a katonáskodás fogalmát sem ismerik, nemhogy a fegyverhasználatot, vagy az önfeláldozást a hazáért. Most már rájött a hatalom is, hogy nemcsak a még egyelőre fegyvertelen százezres ázsiai horda tud simán átgázolni rajtunk, hanem akár egy maroknyi részeg szerb csetnik szabad csapat, vagy egy begőzölt oláh vasgárdista banda is, ha éppen nagyon akar és kedve tartja! A “spórolós Lagzi Lajcsijainknak” köszönhetően most már ott tartunk amicéim, hogy van nekünk összesen 25 ezer hivatásos katonánk! Ebből 6 ezer (hat-ezer) a vezérkari tiszt, 4 ezer fő az egészségügyi állomány, de a maradék, jelentős része is kiszolgáló és logisztikai feladatokat lát el. Tehát a jó esetben is bevethető 8-10 ezer hivatásos fegyverforgató vitéznek a fele is, valahol az afrikai dzsungel mélyén, vagy a közel-keleti sivatagban pucolja az amerikai és az angol parancsnokai bakancsait, súlyos magyar adó dollár ezrekért! Tehát, számszakilag nézve a katasztrofális helyzetünket, még a legoptimálisabb esetben is jó, ha 5 ezer katona védhetné a hazát, ha támadás érne minket! A “haditechnikára” most nem térnék ki külön, mert félek, hogy kínomban és szégyenemben elsüllyednék a föld alá! A fenyegető veszélyre való tekintettel folytatnám a számszaki seregszemlét, mert van még a rendőrségünk, a maga 35 ezer fős létszámával, amelynek jelentős része szintén tábornok, főtiszt, vagy adminisztrációs feladatokat lát el. A fennmaradó részének viszont a rend biztosítása helyett a “tehetősebb” autós társadalom szüntelen üldözése és bírságolása jelenti az éles bevetést a mindennapi betevőért. Aztán, nagy baj esetén használható lenne még a kormány pretoriánus testőr gárdája, a “Hajdú különítmény” (TEK), a maga 1200 fős létszámával, de ők is csak támadásra vannak kiképezve – akár csak Himmler SS legényei, vagy a Szamuely-féle Lenin boyok voltak. Bevallom, egyre gyakrabban érzem úgy, hogy a Dohány utcai fiúk hatására, egy fausti piszkos alku keretében, a lelkét eladó Orbán egyetlen percig sem gondolja komolyan, hogy nagy baj esetén képes lesz megmenteni az országot és annak népét! Még pedig azért nem, mert ők is mind abban érdekeltek, hogy menedzseljék ezt az egyre csak duzzadó káoszt, mert ez a folyamatos katasztrófa hangulat mindig rendkívül jól hoz a konyhára, mint anyagilag, mint szavazatilag. Ősi találmány ez, mert a káosz, az állandó rettegés és a kilátástalanság folyamatos fenntartása mindig is garantálta a társadalom totális ellenőrzését és a rezsimek legitimitását. (Magyarul, a rettegő kisemberrel azt lehet tenni, amit csak akarnak!) Mert amíg migráns hisztéria és világvége hangulat uralkodik, addig ki törődik a tömeges munkanélküliséggel, az egyre csak növekvő nyomorral, az általános szabadrablással, az állami földek idegen kézre juttatásával, a közbeszerzések sokmilliós kenőpénzeivel, meg a fél népet megnyomorító brókerbotrányok elsimításával? De folytathatnám a sort a végtelenségig a migráns hisztéria számukra áldásos hatásaival, de amíg hosszú hónapokig (évekig), a nap 24 órájában kizárólag csak ez az elmebaj zúdul a tömegek minden érzékszervébe, addig a korrupción alapuló rezsimeknek nyert ügyük van! Többek között, kit érdekel most az, hogy a már eddig felépült és a jövőben majd felépülő teljesen haszontalan, pénzt zabáló luxus-hobbi stadionok árából már régen egy ütőképes haderőt lehetett volna felállítani? Most ezt sem teszi szóvá senki, ugyan úgy, ahogy a betolakodók százezreire elszórt keserves adó milliárdokat sem, mert most már nekünk is van egy földre szállt védelmező Führerünk, aki majd megóv minket minden bajtól – csak győzzük kivárni! Most már a legelvetemültebb mogyoró agyú, hülye lipóciai liberátornak is kellene látni, hogy ezzel a több százezres idegen hordával nem lehet európai keresztény módon szót érteni. Mégpedig azért nem, mert egy ruandai ezüst hátú gorilla famíliával könnyebb lenne megértetni, mint ezekkel, hogy “Elég volt! Teltház van! Nem jöhettek többen!” (Azt is csak tájékoztató jelleggel súgom meg, hogy amíg ez a majd egy milliós ázsiai sáskahorda törvények felettiként és a legkisebb retorziók nélkül szabadon gázolhat keresztül egész Európán – addig engem és a feleségemet, sok más honfitársammal egyetemben majdnem, hogy testüreg vizsgálatnak vetettek alá a ferihegyi repülőtéren – nem is egyszer!) Tehát, nem is külföldön, hanem a “saját hazámban”! És ha mi uniós állampolgárként bárhol Európában érvényes okmány nélkül akarnánk belépni egy uniós ország területére, hát azonnal sittre vágnának, vagy jobb esetben nem engednének be minket!

De visszatérve a védelmi képességeinkre, telis-tele van az ország életerős, munkanélküliként lézengő fiatal emberekkel, akiket normális fizetésekkel lehetne foglalkoztatni a határainkon. Aztán akadna még itt egy 30 év alatt mesterségesen kitenyésztett, sokszázezres belterjes szubkultúra is, amely semmi mást nem csinál megszületése óta, minthogy a szülei nyakán élősködik – lehetőleg élete végéig! Ezek lennének a belvárosi, a Gellért hegyi, a Sas hegyi, a Pasarét-i, a Csillag hegyi, a Rózsa dombi, a János hegyi, na meg a Bernáthegyi arany ifjak, akiknek csak megszületni volt nehéz, vagy tán az sem! Ez az a sokszázezres nagypofájú, elkényeztetett, örökké bulizós, mobiltelefon buzi, aranynemzedék, amelynek kizárólag a munkanélküli, hedonista luxus életvitel az egyetlen életcélja. Ezek azok a rabbi és párttitkár csemeték, akik akár 20 évig is eljárogatnak az egyetemekre a papa pénzén és a méregdrága romkocsmák mélyén naphosszat vakargatják a seggüket tíz füves cigi és egy üveg Whiskey mellett, miközben a másságról és az emberi jogokról bölcselkednek egymás közt – nagy megértésben. Pontosan ez az a nyálas, agyon tetovált, kigyúrt romkocsma törmelék, amely habzó szájjal és üvöltözve csődülne ki az utcára, ha megkapná a behívó parancsot. (Akár csak az internet adó miatt.) De, hát, nincs ezen mit csodálkozni, mert éppen ezeknek az ősei intézték el nekünk Trianont és fizikailag a fél népet -, akkor miért pont ők lennének mások? És itt érkeztünk el Orbán ás Áder felelősségéhez, mert ugyan mikor is lehetne megfogni a grabancát meg a pájeszát ennek a semmirekellő, élősködő, kigyúrt, tudálékos és beképzelt dandy tömegnek, ha nem ebben a vészhelyzetben? Arra már gondolni sem merek, hogy mi lenne, ha az elmebeteg Gyurcsány, a golyófejű Éliás-Tóbiás Józsi, vagy a Szanyi-Sláger Tibo lenne most a miniszterelnökünk! Hát, szerintem most minimum egy komplett hatalmas menekült tábor lenne az egész hazánk. Őket ismerve, újra az lenne a szlogen, hogy: “Nem kell ide katona, a csasztuska is nagyon éles fegyver tud lenni, szakértő kezekben!” Meg az, hogy “Úgy tanuljunk, úgy dolgozzunk – Gyula bátyánk szeme rajtunk!” Így egymás közt bevallhatom, nekem már mind a hárommal voltak rémálmaim, a szocialista szellem vasútján, de legfőképp mégis a Szanyi Tibi okozott nekem álmatlan éjszakákat a folyamatos baromságai miatt! Az igaz, hogy szegénynek kissé döcögősen indult a karrierje, de most már exelenciás elvtárs-úr lett belőle! Egy sajnálatos genetikai mutáció folytán ő is úgy járt, mint Keith Richards és Ozzy Osbourne, neki is kimaradt úgy 10 év az életéből, amire egyáltalán nem emlékszik! (Na, nem az ufók vitték el, hanem csak egyszerűbben fogalmazva, nincs az a szesz, amitől a szervezete meglepődne!) De, úgy is mondhatnám, hogy olyan hősiesen emelgeti a poharat, mint Toldi Miklós a petrence rudat, vagy a malomkövet! Már az iskolában is nem egyszer rajta kapta őt a tortanár bá, amikor a csehszlovák farzsebes mackó melegítőjében és a kínai tornacipőjében a WC-tartályba dugdosta az almabort meg a mezítlábas munkást! De, hát fiatalság, bolondság! De, azért a mi Tibink most sem arról híres – a Dajcs Tomival együtt -, hogy esténként Paul Géraldyt és Lord Byront olvasgat a pattogó kandalló tűz mellett a brüsszeli rezidenciáján, hanem a Rembrandt utcai kocsmákat járja sorra a gatyás Laci bácsival, főleg, ha fizetésnap van! Úgy, hogy minden este jót röhögnek rajtunk, magyar adórabszolgákon, hogy milyen nagy marhák is vagyunk!

 

Horváth András

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>