Homár tábor az égbe megy

Homár tábor az égbe megy

 

“Ha szamarat csinálsz magadból,

ne panaszkodj, ha a hátadra telepednek.”

                     [René Descartes]

 

Steven Spielberg “Az elveszett frigyláda fosztogatói” című méltán örökbecsű és lebilincselő alkotása a ’80-as évek közepén indult el világhódító útjára. (Tudják, az, amelyikben még a “Pöcök” névre hallgató helyes kis csuklyás majom is gestapós kollaboráns volt, aki nem átallotta lépten-nyomon feszes náci karlendítéssel üdvözölni a fekete bőrkabátos főnökeit!) Ebben az enyhén szólva is minden tekintetben túlértékelt, rongyosra vetíttetett és erősen cionista-heroikus töltetű, dollár milliárdokat hozó filmben van egy olyan jelenet, amelyben egy nepáli szent amulett kiégeti a dupla szájú náci gestapós főnök markát. Mielőtt még a nyájas olvasó azt gondolná, hogy teljesen megzakkantam, vagy profilt váltottam és el akarom venni a kétes nemi ideindítású, cionista filmesztéta, Réz András kenyerét -, erről szó sincs! Ez az ominózus jelenet csupán annak a bizonyos arany kalamusnak a kapcsán jutott eszembe, amellyel a mi félkegyelmű, bankár pojácánk, a Medgyessy, öntelt mosollyal aláírta a mi halálos ítéletünket az EU-hoz való csatlakozásunkat. Szóval, egy idegösszeomlás közeli állapotomban arra gondoltam, hogy az a bizonyos arany toll a mi Péterünk ujjbegyeit is igazán kiégethette volna, amikor életfogytig bezárt vele minket ebbe az uniós börtönbe! Mert, ha jelképesen is, de ez az átkozott toll volt az, amellyel Pilátus aláírta Jézus urunk keresztre feszítését és Barabás szabadon engedését. Ez az, amivel De Sade márki megírta a förmedvényeit és Torquemada megírta a Hexameront. Ez az, amivel Medici Katalin elrendelte a Bertalan-éj borzalmait. Ezzel írta alá I. Erzsébet, Stuart Mária lefejezését. Ezzel írta meg X. Leo pápa a pénzért árult indulgenciális (bűnbocsájtó) céduláit. Ezzel írta meg Shylock az “1 font húsra” kötött szerződését. Ez a toll az, amellyel Fülöp, spanyol király aláírta fia, Don Carlos halálos ítéletét! De, nem folytatom tovább, mert a tragédiák sora végtelen. Legyen elég annyi, hogy minden gonoszság, amely hivatott volt tönkretenni a kereszténységet és Európát, ezzel a Belzebub pennájával lett aláírva! Azt hiszem, mára már minden normálisan gondolkodó ember számára világos, hogy az EU nevű börtön, liberális, aberrált, pénzéhes vezérkarának olyan hosszú már a bűnlajstroma, akár csak a Transz-szibériai vasútvonal. Mivel a világnak és ezen belül is Európának nincsen még elég baja, ezt a hosszú bűnlistát hivatott még bővíteni földünk egyik legnagyobb és legveszélyesebbé vált rákfenéjének, a homo-szexualitásnak az erőszakos, tömeg méretű ráerőszakolása a föld még amúgy normális életvitelű, de egyre fogyatkozó többségére. De, ha már a mondanivalóm lényegére tértem (ahogyan nemrég megjósoltam), a dolgok jelenlegi alakulását látva, lassan mi is bedobhatjuk a törülközőt ezen a téren!

Kis hazánkban a múlt héten a most már megszokott menekült áradat mellett egyértelműen a szikrázó napsütésé, a meleg fronté és a Fodor Gabrielláé volt a főszerep. (Itt van újra Fodor Gabi, jár neki a cvikipuszi!) A Fodor Gabika azon hazai, kétes nemiségű kártékony liberálisok táborát erősíti, aki az erdei békához (Rana dalmatina) hasonlatos tulajdonságokkal van felvértezve. Tudni illik, ez a végtelenül csúf, de jámbor állatka akár egy évre is képes felfüggeszteni a saját életfunkcióit (hibernálja magát), aztán, amikor már mindenki megfeledkezett róla, hirtelen életre kel és lecsap a Talmud teljes szigorával. (Nincs mit tenni ellenük! Olyanok ezek a nemzetünk testén, akár egy jó nagy veres, pulzáló mérges pattanás!) Most, hogy végre a világ vezére, Amerika is szentesítette a korcsok és az evolúcióban kisiklottak házasságát és az ezzel járó jogaikat, itthon is teljes gőzzel beindult a homár henger! Most, hogy erőfölényben zöldre váltott a lámpa, csak rövid idő kérdése és a jó Isten sem ment meg minket attól, hogy Ádámok és Bélák, Ágnesek és Évák ezrei váltsanak nyíltan hitvesi csókot és esküdjenek egymásnak örök hűséget az Úr színe előtt! (Most miért? Nekik is joguk van a büszke, leplezetlen boldogsághoz! Na!) Ezen nemes cél érdekében a mi Gabriellánk kezébe vette a hazai elnyomott és eddig rettegésben tartott “tiltott szerelmesek” sorsát, már csak kellő képen meg kell dolgoznia és zsarolnia a törvényeket gyártó potentátokat. (Talán még az argentínai száműzetésben tengődő Szetey pityergős Gabriella is visszatér hozzánk!) Mivel a sorsuk már biztos kezekben van, a közeli győzelem teljes tudatában a hazai buzeráns tömegeknek más dolguk már nincs is, mint, hogy csillogó szemekkel, felszabadultan, lázas nyüzsgéssel szervezzék az európai homárság legnagyobb és legszentebb ünnepét, a Budapest Pride-ot! Lesz ott minden az Andrássy úton végig masírozó Csepel teherautók nyitott platóin! Lesz szokás szerint: kaja-pia, picsi-pacsi, szamba, Village People zene, ostor, bőrszerkó meg minden, amitől agyvérzést kaphat a jámbor, hetero magyar arra tévedő járókelő. Aztán idővel, ha már itt is elérték, amit akartak, lesz majd saját pártjuk is a Parlamentben -, ahogy az elő van írva! Sorra elő fognak bújni az illegalitásból az ismert celebek és értelmiségiek (mint Faludy Gyuji bácsi) és egymást lökdösve vallják be azt, amit eddig csak a szűkebb környezetük tudott róluk, t.i. hogy ők is mások! Bizony mondom amicéim, fogunk mi még csodálkozni! És nem csak a neveken fogunk megdöbbenni, hanem azon is, hogy milyen rengetegen is vannak közöttünk! Bár, ezzel a közelgő, nyílt hatalom átvétellel kapcsolatban fontos leszögeznem, hogy nekem és a hozzám hasonló normális életvitelű embereknek nem az a bajunk velük, hogy “ők ilyenek”, hanem az, hogy ránk akarják erőszakolni a nyílt ünneplésüket és elfogadásukat! Tudom, tudjuk, hogy vannak a világon olyan kultúrák, ahol ez megszokott és elfogadott jelenség, de, ha csak papíron is, ez még egy keresztény Európa! Nekünk nem a Leonardo da Vincivel, a Nagy Sándorral, Michelangeloval, Csajkovszkijjal, Chagall-al, Arisztotelésszel, Anthony Perkins-el, Nureyev-el, Ferencsikkel, Oscar Wilddal stb. van bajunk, hanem azokkal, akik erőszakkal ránk mórikálják magukat úgy, hogy soha semmit nem tettek a közösség asztalára, ellenben a fent említett zsenikkel. Mert, mi lesz majd, ha Európa visszatér az ókorba és természetes jelenség lesz a homokosság és a deviancia? Mi lesz, ha a gyerekeket örökbe fogadó homokos párok ugyanolyan szociális és egyéb támogatásokat fognak élvezni, mint a társadalmi reprodukcióban résztvevő párok? Mi lesz majd, ha a most még papíron normális szexuális irányultságúnak számító többség kiégve és fásultan fogja nézni azt, hogy a közösségi tereken a homokos párok tömegei gyerekkocsikat tolva, vagy a nélkül önfeledten csókolóznak és ölelgetik egymást? Mi lesz, ha már nem lesz kit megpukkasztani, hergelni meg kikergetni a világból? Mi lesz, ha már egyetlen buzi sem fog kapni se szánalmat, se együttérzést, se lájkot, se színházi tapsot, csak azért, mert meleg? Mi lesz, ha majd mi is úgy csinálunk, mint Pelikán elvtárs a házkutatáskor önmegadóan mondva, hogy: “Bánom is én, csinálják csak!” Miből fog majd élni a tengersok megélhetési here jogvédő, meg ál humanista? És nem utolsó sorban, mi lesz a rengeteg szavazatvadász, parazita, számító politikussal? Hát megmondom én amicéim! Egy hatalmas rakás végtermék kupac lesz! Egy hatalmas űr, egy nihil lesz, egy dög unalom! Nem lesz már se nyilvános seggrázás, se nyivákolás, se gyerek, se semmi! Mindenki néz majd ki üres, üveges tekintettel a fejéből és számolja a napokat, hogy vajon mennyi van még neki hátra ebből a földi pokolból! Ha hiszik, ha nem, ilyenkor néha visszasírom a jó öreg Torgyán “Pubi” Józsi bácsit! Azért én biztos vagyok benne, hogy a mi derék, veterán, szófosó prókátorunk most is kitenne magáért és kiállna értünk! (Én kis hősöm!) Mert, azért azt el kell ismernünk, hogy az öreg nagy orátor volt a maga nemében, a show-bizniszben is megállta a helyét, azon belül is a stand-up-os műfajban. Mivel az amerikaiak most jó pénzért vele kínoztatják a terrorista gyanús foglyaikat Guantánamón, ezért bele kell nyugodnunk, hogy hazánk lesz a második San Francisco!

Egy valamire azért büszkék lehetünk, mert most már hivatalosan is mi vagyunk Európa fesztivál és stadion nagyhatalma az évi 25 (huszonöt) fesztivállal! Ha, a megváltónk, Jézus urunk köztünk járna, még ő is szégyenkezve lesütné a szemét ennyi degeneráltság láttán! (Ide már kevés lenne az ostor!) Mert az a nagy igazság emberek, hiába hagyjuk mi szó nélkül, hogy a létszámukhoz képest erősen felülreprezentált, hatalommal bíró liberálisok a fejünkre csináljanak, mi az ő szemükben akkor is csak egy balkáni, intoleráns, rasszista, náci, bőgatyás, karikás ostoros, ázsiai területhódító horda maradunk! Sajnos, már nem sok választ el minket attól, hogy újra Virág elvtárs ossza nekünk a fagyott krumplit a Csepel teherautó platójáról. (Csak rá nem boruljon, mint ’45-ben!) De, minket nem olyan fából faragtak, hogy lázadjunk! Hol van már az? Mi most már a hétköznapi realitásokat meghazudtoló módon tűrjük, hogy egy hozzánk (a többség) képest egy maroknyi kapzsi aberrált, hazug banda kihúzza a lábunk alól az anyaföldet, a megélhetéshez, a gyógyuláshoz való szent jogot és nem utolsó sorban a nemzet reprodukciós képességét! Ezt az utóbbi szót takarja, a jóravaló, dolgos fiataljaink szándékos elüldözése a honi nyavalyás garasos fizetésekkel és a fent említett korcs deviancia ránk szabadítása, amely ellen a fokozott védelmük folytán tehetetlenek vagyunk. De, ez a nép nem csak a fentieket tűri el jámbor alázattal, hanem azt is, hogy azok, akik 60 és 10 évvel ezelőtt az utcákon céllövő versenyt rendeztek a fegyvertelen magyar tömegben, azok most is szabadon és a legnagyobb jólétben röhöghetnek bele a pofánkba. Ezek azok az aljas gazemberek, akik a mindenkori hatalom hathatós segédletével vádlottból vádlókká válhattak, miképpen Dimitrov elvtárs a vér kommenista legendáriumból. De, nem áldoznék kellőképpen az igazság oltárán, ha nem vetném fel a mi súlyos felsősségünk mérhetetlen súlyát ennek a mai horrorisztikus helyzetnek a kialakulásában! Mert azért lássuk be, minden nap beigazolódni látszik az a profán provinciális igazság, hogy “mindig van lejjebb!” egy olyan országban, ahol egy állítólag keresztény, sportbuzi kormány kampányait egy republikánus amerikai ortodox zsidó, bizonyos Finkelstein irányítja! (Így volt ez a Ferenc uralkodásának idejében is!)

Aztán az sem egy legyintésre méltó igazság, hogy egy “Kétfarkú Kutya Párt” nevű biznisz pártocska ellenplakát kampányára a várt 3 millió forint helyett 33 milliót dobott össze önként és dalolva az állítólag nyomorgó magyar nép! Mit nekünk az össz-nemzeti káosz? Mit nekünk a testünket zabáló munkanélküliség? Mit nekünk a garasos afrikai fizetések, az egészségügy, az ipar, a mezőgazdaság haldoklása meg az atomkori tatárjárás? Ide plakátok tízezrei kellenek, annyi, hogy még Londonba és Párizsba is jusson belőlük “a bőkezű adományokból”! Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy ennek az aberrált, gyökértelen beltenyészetnek itt aztán mindent szabad, ami csak az eszükbe jut. Ergo: őket ezért sem fogdossa senki össze, nem tördeli el se kezüket, se lábukat, senki nem zavarja őket a bányába követ törni és nem ülteti fel őket senki egy-két Tel-Avivba induló menetrendszerű charterjáratra, hogy ott rontsák tovább az áldott oxigént, életük végéig! Ezekről én most már azt is simán el tudom képzelni, hogy azt is meg tudják szervezni, hogy a turistaszezon kellős közepén béka emberek bukkanjanak elő a Balaton hűs habjaiból, ürge bőrbe csomagolt Kalasnyikovokkal, mint Tunéziában! A dörzsölt gazemberek megint lépre csalták a balekokat, dixi. Hiába na, ez Magyarország, a Vágási Ferik és a Taki bácsik országa!

 

Horváth András

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>