magyar feltamadasMagyar feltámadás
„Csak tiszta forrásból”
Mikor e sorokat olvassák, éppen bíróságra citálták Bolvári Istvánt és élete párját, Hodován Ágnest, hogy bizonyítsák-igazolják: a kicsi BátorNyilas vajon az ő gyermekük -e. Az idézést éppen a kicsi fiúcska egy éves születésnapjára küldték ki, miután a szülők majd 8 hónapja már nem láthatták, azt sem tudhatták, él-e, hal-e. Olvasom a hivatalos iratokat, a törvényi passzusokat és elszomorító, hogy az érintettek egymásra mutogatva bizonygatják igazukat.

Így kell történelmet hamisítással csinálni /4./
Délvidék

Előzetesként, szabadkai születésű vagyok, fél életemet Szabadkán éltem le. Vannak élményeim tapasztalataim is azzal kapcsolatban mit jelent kisebbségben, akkor még bújtatott, de állandóan jelenlévő gyűlölet érzésével élni, nap, mint nap. Az iskolában, az utcán, az egész városban, csak akkor még kevesebben voltak „honfitársaink”, a szerbek. Az 1980-as évektől kezdve már gátlástalanul arcába ugatták az embernek megvetésüket, amelyben benne volt, egyre gyakrabban a gyűlölet kitörésének hamaros eljövetele. A délszláv háború bekövetkeztével ez valósággá vált. Vitték a magyar lakosokat a frontra, ágyútölteléknek, golyófogónak.

A nemesedés világa – nemes nyelvünk virága

MAGunk rovata

 

Előző rovatunk feladványának magfejtése: A tapsra nem érdemes várni. A rugdosásra még kevésbé. Nem focilabda a magyar! Vedd MAG, még MA, a Püskinél beszerezhető Yotengrit köteteidet! Indulj el az egyetlen élhető irányba és kezdj el gondolkodni a magyar értékrend és hagyomány felszabadító keretein belül!

Miután átrágtad magad a Máté Imre által papírra vetett, egy évezreden át titokban, szájhagyomány útján MAGőrzött tudás MAGvakon, már nem vakon fogsz tévelyegni ebben, a jelenlegi zombi-világban. A BElső lényedbe is világosságot hozó tudás és hagyomány, segít majd rendet rakni az értékek között. (Próbált már valaki sötétben rendet rakni?) Az alapvető, lényedet MAGhatározó MAG átértékelődése révén tud csak kitörni szellemi tudatosságod a hőn vágyott fény felé! És a világba világosság-hozásnak is ez az útja. Belső világod világít utadon. Így MAGtapasztalhatod az „amint bent, úgy kint” elvét. Is.

Magyar feltámadás
„Éhe a szónak”

Rekkenő hőségtől szenved a táj ezen az augusztus idusán. Előtte heteken át minden nap esett, hol keveset, hol bőségesen locsolta az égi áldás a földeket, most hetek óta harminc fok fölé fut a hőmérő higanyszála. A buszváró padján egy idős ember várakozik. Kicsit korábban értem, hiszen a nyári menetrendben nem tudni, mikor van az indulás, s a következő járat két óra múlva jön, az emberfia inkább várakozik, mintsem lekésse.

ÉRTÜK NEM TÉRDEL SENKI ...

 

Agyonvertek egy francia autóbuszvezetőt. Halálra vertek egy európai fehér őslakos franciát, aki végezte a munkáját. Gyilkosai megnevezhetetlenek, mert nem fehérek és nem európaiak. Gyilkosait védi a liberális jog. Az a jog, amely megkülönböztet és végtelenül elnéző akkor, ha fehér európai, őslakos az áldozat. Halálra vertek egy fehér autóbuszvezetőt... Philippe Monguillot meghalt. Ő nem George Floyd...