korona„Sötét tél”
Címzetes érsek, az USA volt apostoli nuncius Carlo Maria Vigano Nyílt Levele, az USA Elnökének
Elnök Úr!
Engedje meg, hogy ebben az órában szólíthassam meg Önt, amikor az egész világon az Isten és az egész emberiség elleni globális összeesküvés fenyegeti. (*) Érsekként írok Önnek, mint az Apostolok utódja, mint az Amerikai Egyesült Államok volt apostoli nunciusa. (...)
Naponta tapasztaljuk azon erők egyre gyakoribb támadását, akik meg akarják semmisíteni a társadalom alapköveit. A természetes családot, az emberi élet iránti tiszteletet, a hazaszeretetet, az oktatást és a gazdaság szabadságát. Államfőket és vallási vezetőket látunk, amint a nyugati kultúrát és annak keresztény szellemiségének öngyilkosságát segítik előbb, csakúgy, mint a polgárok és a hívők alapvető jogait, mint olyan egészségügyeket, amelyek most nagyobbak, mint inkább az emberek, az arctalan zsarnokok megteremtése eszközzel rajzolódik ki.
A „Great Reset”, - a „Nagy Lenullázás”, - nevű globális terv van folyamatban. Tervezője, globális elit, amely az egész emberiséget akarja kényszerintézkedések bevezetésével leigázni, ezeket az egyéni szabadságjogokat és az egész lakosság szabadságát drasztikusan emiatt korlátozni! Ezt a tervet már számos országban helytálló és finanszírozták, más országokban még korai stádiumban van. A világ országainak vezetői mögött, akiknek bűntársai és végrehajtói ennek a projektnek, a személyiségének személyes jelentősége, akik a Világgazdasági Fórum és az olyan személyek, mint az „Event-201” -et finanszírozták és a saját terveik megvalósítását eredményezik. A „Nagy Lenullázás” fontos egészségügyi diktatúra bevezetése, amely a szabadság megszüntetésére intézkedési csábító ígéretekbe, - mint a garantált jövedelem, és az egyéni adósságok elengedése, - mögé rejti. A Nemzetközi Valutalap ezen engedményeinek ára a magántulajdonról való lemondás, valamint a Bill Gates és a nagy gyógyszeripari vállalatcsoport együttműködésével támogatott Covid-19 és a Covid-21 oltási program átvitele. A „Nagy Lenullázás” híveit motiváló hatalmas gazdasági érdekek mellett, az oltás bevezetése, az egészségügyi igazolvány vagy útlevél, valamint a digitális személyi igazolvány bevezetése, mind a világ lakosságának nyomon követése köd vezetni! Azokat, akik nem fogadják el ezeket az intézkedéseket, internáló táborokban, vagy házi őrizetben fogják tartani, és minden vagyonukat elkobozzák! Elnök Úr! Feltételezem, hogy Önnek tudomása van róla, hogy a „Nagy Lenullázás” egyes országokban ez év végén és 2021 első felében kerül bevezetésre. Ennek érdekében további lezárásokat terveznek, a hivatal hivatalosan a pandémia állítólagos „Második, és Harmadik Hullámával” indokolnak! Ön nagyon jól tudja, hogy a pánikkeltés és az egyéni szabadságjogok, drákói korlátozásának feljogosításával milyen eszközöket használnak, amelyek rafinált módon globális gazdasági válságot váltanak ki. Tervezői szándékainak megfelelően ez a válság arra fog szolgálni, hogy lehetetlenné tegye a nemzetek visszavezetését a „Nagy Lenullázás” -ból és ezáltal a végső csapást gyakorolja egy olyan világban, hogy a létét és emlékezetét teljesen ki akarják törölni!
Elnök Úr!
Jelenleg még a világban foglalja el az emberek vonzalmát, szeretetét, intézményeket, hitét, kultúrát, hagyományokat és eszméket. Emberi értékeket, például nem automataként működnek, nem gépként engedelmeskednek, még lelkünk és szívünk van, s mert olyan spirituális kötelék köti össze őket, amelyek felülről meríti az erejét, attól az Istentől, akit ellenfeleink leginkább le akarnak győzni, ezt ezt Lucifer próbálta meg az Idők Kezdetén, az ő „non serviam-mával” (…) Néhány hónappal ezelőtt még könnyű volt „összeesküvés elméletként” megbélyegzéssel rágalmazni azokat, akiket lelepleztettek ezek a szörnyű terveket, amelyek a megvalósítás manapságát a legapróbb részletekig látják. Ez év februárjáig senki nem gondolta volna, hogy városaink polgárait letartóztatják csak azért, mert kimennek az utcára, üzletüket nyitva tartják, és vasárnap templomba akarnak menni. De, most ez történik az egész világon. (…) És míg a politikusok elbarikádják magukat a palotáikban és olyan rendeleteket hoznak, mint a perzsa satrapák (zsarnokok), addig a vállalkozások csődbe jutnak, az üzleteket bezárják, és az embereket képesek abban, hogy éljenek, utazzanak! Ezen akciók katasztrofális pszichológiai következményeit már most láthatatlanul, kezdve a kétségbeesett vállalkozóktól, egészen barátságos és osztálytársaiktól elszakított gyermekeink öngyilkosságáig, akik azt mondják, hogy tanóráikat otthon, egyedül, a számítógép előtt ülve kövessék. (…) És mégis e borús kép közepette, a „láthatatlan ellenség” látható, feltartóztathatatlanul előre tör a remény! Az ellenség nem tud szeretni, és nem szigorúan fel, hogy nem elég egy általános jövedelmet biztosítani vagy a jelzálogkölcsönt törölni ahhoz, hogy leigázhassa és meggyőzze a tömegeket, hogy hagyják magukat jószágként megbélyegezni! A nép, amely túl sokáig tűrte a gyűlöletes és zsarnoki hatalom visszaélését, újra felfedezi, hogy van lelke, felismeri, hogy nem hajlandó a szabadságot az azonosítás egységesítésével és törlésével felcserélni! Kezdi megérteni a családi és társadalmi kapcsolatok értékét, a hit és a kultúra kötelékeit, amelyek a tisztességes embereket összekötik. Ez a „Nagy Lenullázás” azért van bukásra ítélve, mert azok, akik egészségesen, nem értik, hogy még mindig vannak emberek, akik hajlandóak kimenni az utcára, hogy megvédjék a jogaikat, megvédjék a szeretteiket, hogy biztosítsák gyermekeiket és unokáik jövőjét! A globalista project mindent egyenlősítő embertelensége szánalmasan összeroppan a Fény Gyermekeinek határozott és bátor ellenállása által! Isten Áldja az Amerikai Egyesült Államokat! ”
A levelet Vigano érsek 2020. november elején juttatta el az Egyesült Államok 45-ik elnökének, Donald John Trump-nak, akiről illik tudni, hogy szülei német- és skót bevándorlók voltak... Az elnök neve is sokatmondó a szimbólumok és rejtett jelentések ismerőinek; a „trumpet” szó harsonára utal, és ebben a mostani helyzetben, ezekben a sorsfordító időkben, nem kevesebbet, mint a „Végzet Harsonáját!” valaminek a kezdetét...(„Dark Winter”= „Sötét Tél”) Isten óvja az emberiséget!
Human Moral Disorder (HMD)(*) (Emberi Erkölcsi Kiüresedés)
Napjaink betegsége a HMD-kór, vagyis a lelki-és erkölcsi kiüresedés. Ez az állapot örökölhető és kémiai-biológiai eszközökkel elő is idézhető. Az ebben a betegségben szenvedő ember erről nem tud, külsőleg, - ránézésre, - nehezen felismerhető. Azonban a nevezett személyek viselkedéséből, cselekedeteiből, ez könnyen megállapítható. Gátlástalanok, hazugok, következetesen ragaszkodnak az általuk kimondott, önkritikátlan és bődületes ostobaságokhoz. Egy HMD-kóros a hibáit sohasem ismerheti be, önmagával szemben kritikát gyakorolni képtelen, véleményét sohasem vonja vissza. A betegség lényege az emberi morál teljes hiánya, amely sznob beképzeltséggel társulva, olyan fokú jellemtelenséggel azonosul, amely gyakorlatilag a személyiségének a részévé válik. A HMD-kórosok egyben megalomániások is. Mindenre képesek a hatalom és a hírnév megszerzése érdekében, ennek bármi az ára, a következménye, számukra semmit nem jelent. Az ilyen beteg, - mert ez betegség, - a pszichopata és a súlyos orvosi elmebetegség keveréke, mivel cselekedeteinek emberi következménye nem érdekli, amennyiben számára az haszonnal jár. Jelen helyzetünkben, a társadalom különféle szintjein tömegével találhatók ilyenek. A HMD-kórosok viszonya egymáshoz cinkosan elnéző, amennyiben a különféle hatalmi vagy szakmai szinteken nem keresztezik egymás ügyeit, a közös nevezőjük pedig az anyagi haszonszerzés, melynek ellenállni képtelenek. Egy bármilyen intézmény, amelyben felszaporodnak, embertelenné válik... Átolvastuk és megértettük Vigano érsek aggodalmait az emberiséggel kapcsolatban a lelki, hitbéli oldaláról. Ideje, hogy a mostani eseményeket orvosi szempontból is megvizsgáljuk és reménykedem benne, hogy észrevesszük a bennük húzódó párhuzamot, hátteret. Mert ezek ugyanazok; Klaus Schwab, David Gergen, Bill Gates és társaik, mint nálunk a”Fekete Hó” a taxisblokádnál....
Dr. Rolf Kron németországi orvos nyilatkozata, amely 2021. 03.01.-én hangzott el
(...) először is nem tesztelek. Nem is tudom, hogy egy páciens koronás vagy sem, mert tudom, hogy ezeknek az embereknek alapvetően csak grippális fertőzésük van. Az emberek 99%-ának, akiket korona pozitívnak teszteltek, egyébként sincs tünete. Mint ez a PCR-teszt, már a legelejétől fogva egy nagy hazugság! Tehát miért teszteljek? Ha nem tesztelnénk egy teljesen normális, grippális megbetegedési képünk lenne, mint minden évben mégpedig, hogy egy bizonyos időszakban, december és április között az emberek grippálisan megbetegszenek. A páciensek, akik megbetegszenek, úgy fiatal, mint idősek is, de akiket jobban elcsíp, azok általában idősebb emberek, elő-megbetegedéssel. És itt pedig, mint minden évben, vannak emberek, akik grippális fertőzésben meghalnak, mert tüdőgyulladást kapnak. De ez mind egy teljesen átlátszó, kezelhető kereten belül mozog. Ha a hivatalos számokat valóban megnézzük, hogy az intenzív-ágyak foglaltsága milyen, hogy a halálozási-kvóták Németországban, illetve az egész világon milyenek, úgy egyáltalán nem látni túl-halálozást. Az intenzív-ágy regiszterből ennek után lehet járni, látjuk, hogy több mint 3000 ágyat építettünk le, 20 kórházat zártunk be az elmúlt évszakban, és ezt minden idők legveszélyesebb pandémiája idején. Sok kórház csökkentett munkaidőt jelent be. Szóval nem a legsúlyosabb megbetegedések egyikével van dolgunk. Ez minden évben ugyanaz. Minden évben télen adott ez a helyzet, hogy idős emberek elő-megbetegedésekkel, egy tüdőgyulladás következtében lélegeztetésre szorulnak, majd meghalnak.
A korona voltaképpen egy nátha kórokozó(*), amelyik persze bizonyos esetekben egyeseket erősen elcsíphet. Ez teljesen normális. Ha az influenza hullámot nézzük meg 2017-ről 2018-ra, ott jelentősen több haláleset volt. Ami most történik sajnos, hogy a 2500, illetve a 2600 emberből, akik Németországban naponta meghalnak, a legtöbbet közülük koronás-áldozattá nyilvánítjuk, ám eközben nincs túl-halálozással dolgunk. Ha motorkerékpár balesetben elhunysz most, és mondjuk januárban volt egy koronás fertőzésed vagy, ha balesetet szenvedsz a motoroddal, bevisznek a klinikára, csinálnak egy PCR-tesztet, post mortam, tehát az elhalálozás után, ha találnak koronát, akkor koronás betegként vesznek nyilvántartásba. Még Wieler is ezt mondja. Professzor Wieler az RKI-ből (Robert Koch Institute) Nálunk alapvetően mindenki, akinek egy pozitív koronavírus tesztje is van, koronás halottnak számít. És azáltal, hogy a Robert Koch Intézet és a Kormányzat kiadták, hogy a halottakat ne boncolják, - miközben okulhatnánk a halottaktól, - hogy valójában mibe is haltak meg. Azáltal, hogy nem boncolunk, vagy nem boncoltunk, így nem is tudunk mondani arról semmit, hogy mibe vagy minek az okán hunyt el valaki, és pontosan ez van az értelem és az ok mögött...
Professzor Püschl Hamburgban felboncolt száz hullát, és hitelesen meg tudta állapítani, hogy nálunk senki sem halt meg koronában, hanem maximum koronával! Amint viszont rettenetesen szaporodnak a gyakorlatban, azok az úgynevezett kollaterális károk! Emberek, akik felakasztják magukat, mert elvesztették az állásukat, emberek, akik teljesen depresszióba estek. Akik súlyosan betegszenek meg most az intézkedések hatására. Ez egy olyan dolog, amit őrületes módon vetek a Kormányzat szemére! Itt nem a koronáról van szó! Ez a véleményem, a személyes véleményem! Merkel is azt mondja (Angela Merkel, átvitt értelemben „Kereskedelmi Angyal”), „hogy ez egy politikai döntés!” Ha a kezdetektől fogva egy orvosi problémáról lett volna szó, úgy a kezdetektől fogva az orvosok véleményét is kikérték volna!(*) Nem pedig egy Drosten úrét, aki 2009-ben már ugyanezt eljátszotta a sertés influenzával mint most... Persze, ha klinikán dolgozol és abban a filmben vagy, hogy léteznek olyan vírusok, amelyek annyira megbetegíthetnek, hogy meghaljunk emiatt, és semmi másban nem hiszel. Minden krimiben, amit nézünk, ott van egy vírus, és egy oltóanyag. Ezt így verik a fejünkbe. De mit csináltak az emberek, mielőtt oltóanyagot fejlesztettek? A Jóisten valóban egy hibát követett el, amikor minket, tökéletes embereket, az immunrendszerünkkel az evolúció során odáig vitt el, ahol most vagyunk?! Nem! Nem követett el hibát! A hibát a gyógyszeripar adagolja be nekünk, mert beteg emberekkel végtelenül sok pénzt kereshetnek, mindenekelőtt, ha vírusról van szó. De, mi is van akkor most? Egy teljesen normális grippális hullám! Az embereknek ugyanezen tünetei vannak, mint minden évben! Előfordul szaglás vesztés, ami már 250-en éve, a homeopatikus reparatóriumainkban is benne áll! Szaglás vesztés, nátha által! Most ezt egy korona-specifikus tünetté teszik. Ez a nátha egyik teljesen normális tünete! Szóval számos orvos rengeteg pénzt is keres ezzel. Ugyanis ez valami más, ha van motivációm, (erkölcsöm) hogy pénzt keressek ezzel. Ha egy PCR-tesztet csinálunk 18 eurót kapunk érte. Ez egy másodpercnyi munka... A titkárnő kint felveszi az adatokat, bezacskózhatja a mintát, és elküldheti máris. 18 eurót kerestem egy percnyi munkával! Ennyi pénzt még egy 20 perces ultrahangért sem kapok. Tehát, ha egy korona-tesztállomást nyitok, rendesen tudok vele pénzt keresni. Ugyanez van a kórházakkal is. Ha rendelkezésre bocsájtasz koronás intenzív-ágyakat, amelyek persze mind üresek, de rendelkezésre állnak. Ezekért a Kormánytól sok pénzt kaphatnak, hogy készenlétben tartsák őket. Ha egy Halotti Bizonyítványt állítok ki, amin a korona áll, teljesen más rá a térítés, mintha ez nem így volna. Tehát a motiváció, hogy valaki ilyet tegyen, sokak fejében más. Számos orvos kollégám van, akit ismerek, akik ezt ugyanígy látják, de ennek ellenére részt vesznek ebben, mert nincs kedvük a retorziókhoz. Nincs kedvük ahhoz, hogy holnap kimenjen hozzájuk az Egészségügyi Hivatal és bezárja őket. Ezért hordják a maszkot is. És mivel ez lukratív is (jelentése; nyereséges, jövedelmező,) így a PCR-teszteket is elvégzik, hátha van benne valami.” „
A végső cél nem a hatalom vagy a pénz, hanem a földi élet kioltása!”(*)
„Látásod kitisztul amint a szívedbe tekintesz. Aki kifelé néz álmodik, aki befelé néz felébred!” (Carl Gustav Jung) Tehát ideje felébredni és utána nézni a dolgoknak, mert a tudás hatalom. Volt egyszer egy amerikai bombázótiszt, ki a Második Világháború után kiadott egy Tanulmányt. Kelet-Németországban ez volt az első olyan kiadvány, melyet nem sokkal a kiadása után bezúztak. Az író Eustace Mullins, a Tanulmány címe pedig „A biológiai zsidó” volt. Rövid könyvében, mindössze negyven oldalon, szépen levezeti az emberiség, az emberiség részét nem képező zsidóság parazitizmusának felismerését, leleplezését. A Tanulmány teljesen ésszerű és az élővilágban megtapasztalható életformák összehasonlításával feltárja előttünk ennek a létkérdésnek az alapjait. Megállapításai örök érvényűek és az így megismert kórkép magában hordozza a gyógyulás lehetőségét is. A baj vagy betegség megnevezése nélkül gyógyulás nem lehetséges! Az első lépés, megismerni azt a kórt, ami emészt, pusztít minket. Ne tévesszen az meg minket, hogy ezt a megnevezést most tiltják, gúnyolják, tagadják és zsidótörvényileg üldözik is. Éppen azért, mert igaz! Egy rövid részlet a Tanulmányból; Ha megértjük a parazitizmus elméletét, akkor meg tudjuk érteni, - életünkben először!, - az összes „modern” szocialista gondolkodási iskolákat, mert fel tudjuk ismerni, hogy a környezeti pszichológiát a parazita fejlesztette ki a saját életciklusa köré. És mint ilyen, tagadja a gazda (nemzet) gondolkodását, céljait és kultúráját. Ezért látnunk kell, hogy a parazita, az ember és az emberi kultúra legelszántabb ellensége!(*) A mostani világhelyzet ennek az igazságára világit rá. Fel kell, hogy ismerjük, - hiszen rengeteg bizonyíték gyűlt már össze arra, hogy kik és milyen célok állnak az események hátterében, - azokat az összefüggéseket melyek letagadhatatlanok! Parazitafajú, rasszista indíttatású bűncselekmények egész sorozatával állunk szemben, amely az emberiség egésze ellen irányul! Minél nagyobb gyalázatot követ el ellened (valaki), annál inkább téged tesz felelőssé a tetteiért, mert mind önmagának, mind a környezetének, csak így tudja elfogadhatóvá tenni gátlástalan cselekedetét!(*) „A parazita az emberiség és annak kultúrájának a leghatalmasabb ellensége!”(*)
FF