Meddig még?

Meddig még?

(Van ezeknek jegyük?)

 

“Az embert önkeze teszi legszerencsétlenebbé, s ki valaha

e gondolatra rájött, hogy minden szenvedést emberi kéz,

emberi fő teremte, e fájdalomból ki nem gyógyul soha!”

                                        [Jókai Mór]

 

Hiába minden, azért nekünk mindig sikerül beleszaladnunk egy jó nagy pofonba! Ahogy azt a történelem is igazolta, mi magyarok kb. 500 éve valamiért nagyon kihúztuk a gyufát a jó Istennél! Ezt bizonyítja az a jelenlegi tény is, hogy az EU összes tagországa azt forgatja a fejében, hogy pont hozzánk toloncolják vissza az összes önkényes honfoglaló sáskát, ugyanis rájöttek arra, hogy még midig mi vagyunk Európa örökös paprikajancsijai és hulladéklerakó helye, akikkel azt csinálhatnak, amit csak akarnak. És ezek a sáskák csak jönnek és jönnek megállíthatatlanul, mintha csak vendégségbe lennének hivatalosak és a legkevésbé sem érdekli őket, hogy senki nem kíváncsi rájuk Európában! Életerős, debella, fiatal bozótnégerek és beduinok százezrei (nemsokára milliói!) pajzsként hurcolják magukkal az egész vélt, vagy valós népes pereputtyukat is, ravaszul a humanizmusra apellálva. (Itt jegyezném meg, hogy próbálnák csak én erőszakkal belépni az USA, vagy Ausztrália területére, szinte biztos, hogy tésztaszűrőként végezném!) Jelenleg ott tartunk már, hogy hivatásos katonaság és határőrség híján önkéntes kubikosokat (garasos közmunkásokat!) keresnek a kerítés építéséhez, úgy magyar módra! Itt jelezném, hogy a nemzeti színű avató szalagot még nem vágta át a Pintér belügyér, de a már eddig elkészült kerítés részt, azt már igen, de nem ő, hanem az állatias betolakodó agresszív horda! És azt is csak halkan rebegve jegyzem meg, hogy ez a kerítés már most annyit ér, hogy egy rátermett mandinka, vagy szuahéli harcos akár helyből is átugorhatja -, ha éppen akarja. A helyi viszonyokat ismerve, szerintem még a dózereket is kölcsönbe kaptuk a tót és cseh testvéreinktől az internacionalista kölcsönös segítségnyújtás jegyében. A cseh elvtársak már odáig is elmentek, hogy katonai sátrak százait is adták ajándékba, csak oda ne menjenek lakni az atomkori tatárok. A tili-toli jegyében, a mindig is vastagbőrű, ravasz osztrák sógorok meg egész egyszerűen fejpénzt fizettek az anyagias (kakarágó) tótoknak, hogy fogadják be ők azt az Ausztriába tévedt 500 fölös menekültet. (A románok meg a zsidók is így csinálták nem is olyan régen, csak éppen fordítva!) Gondolom nem látok túl setéten, ha azt jósolom, hogy ez a tömeges menekültekkel való sakkozás nemsokára szabályos migráns háborúvá fogja kinőni magát és nemcsak a földrészünkön, hanem az egész világon, miközben az ötletgazdák és a végrehajtók jót röhögnek a markukba a háttérben! Mivel a háttérhatalom által pénzelt naplopó ál humanitárius európai liberátor bandának köszönhetően ez a most már félelmetessé vált probléma nem lett már csírájában elfojtva határozott módszerekkel, így mára már lehetetlen kezelni, pláne humánusan! Ennek igazolására elég csak odapillantani a La Manche csatorna két partjára és a Földközi tenger egész partvidékére és lehet most már komolyan és rémülten visszaszámolni! De, hogy csak a hazai migráns pokollal foglalkozzak, most már nem csak a déli határvidék vált militarizált övezetté, hanem maga Budapest is! Tehát, magyarul kimondva nálunk nem az van, hogy ezt, azt egyre erőszakosabb, aberráltabb, gátlástalanabb és minden tekintetben vadidegen sáskatömeget a szigorúan vett határszélen tartják, hanem egyenesen egyre beljebb invitálják az ország belsejébe! (Sárgarigó, vak veréb, jöjjenek hát közelébb!) A legújabb potenciális áldozatok sorát gyarapítják, Martonfa és Sormás gyanútlan, jámbor lakossága. E két, eddig viszonylagos békés szegénységben élő kis falú lakossága hiába tiltakozik minden lehetséges eszközzel a betelepítés ellen, minden hiába. A mi kormányunkat marhára nem érdekli a saját állampolgárai véleménye és a viszonylagos nyugalma. Olyannyira nem, hogy a helyszínen tiltakozó jámbor jó népet igazoltatásokkal és “felírásokkal” vegzálják a Pintér huszárok! (Ehhez értenek, a radarozáshoz, a bírságoláshoz, na meg a csempészéshez!) Az összes illetékes hájfejű elvtárs meg mossa a kezeit, senki nem tud semmiről, ők csak úgy felmarkolják a többmilliós “sikerdíjaikat” és telefonnal a fülükön ördögi ravaszsággal kerülik az őket faggatni vágyó riportereket. Magyarul kínosan ügyelnek arra, nehogy belekakáljanak véletlenül a zsíros állást adó pártjuk kezébe. (Kivéve a miénket!)

Az igaz, hogy a Szemlő-hegyen és a többi kiemelt hegyvidéki és belvárosi luxus proletár helyen még nem láttak kóboroló afrikai ajaknégert (legfeljebb madarat), de már a Ferenc testvér is megnyomta a pánik gombot! A Ferencben, a nemzet Platonjában és első habzóbor szakértőjében felébredt a kölykeit féltő apatigris. A DK nevű családi szekta fejeként és tulajdonosaként egyenesen azt követeli, hogy a Fidesz azonnal dolgozzon ki egy hatásos intézkedési tervet, amely a Budapestre érkező migránsok szociális helyzetét humánussá teheti! Nem! Ez nem elírás, nem is rúgtam be, hanem az van, ami egyébként megszokott ő nála! Nem azt követeli, hogy tisztítsák meg a már amúgy is tetvekkel ellepett hazánkat, hanem bánjuk velük emberségesen, sőt lehetőleg adoptáljuk is őket, mert nekünk olyan jól megy! Mondjuk arról még nem érkezett hír, hogy a Feri a jó példával elől járva elsőként befogadott volna mindjárt három népes beduin, vagy bussmann famíliát a hatalmas lopott palotájába! Na, kb. ezt nevezik esemény horizontnak, ahonnan már nincs visszatérés! Innentől már az ideggyógyászoké a felelősség és a kihívás! Pedig, ha valaki megtehetné ebben az országban, hogy szamaritánust játsszon, akkor az a Ferenc, mert, ha valaki netán megtalálná és előásná Dárius kincseit, hát pont oda jutna anyagilag, mint ő! Csak, hát tudvalevő, hogy a Ferenc nem az az adakozó fajta, hanem pont ellenkezőleg! Neki már a papája meg a mamája, a Kató néni is amolyan parlagi gavallérok voltak a lejmolásban. “Lelkem ideálja! Nem adnál nekem 100 pengőt?” Jól is tartja magát a Kató néni, olyan hamvas és üde a bőre még most is, akár csak egy ipari tanuló lánynak az Úttörő Áruházban! Lehet, hogy ő is szamártejben fürdik hetente, mint asszony nénje, a Kleopátra. Na, de most már békén hagyom a nemzetes asszonyt, mert, ha ezt megtudja, még képes és békává változtat engem.

De, annak igazolására, hogy tehetségtelen élősködő nagyszájúakból sosem fogyunk ki, álljon itt egy szó szerinti idézet, az őskeresztény Harrach Pétertől! “A népvándorlás századunk talán legnagyobb kihívása, amelyben emberségből és életre valóságból vizsgázunk, és tisztességtelenek vagyunk, ha nem védjük meg az üldözötteket és tehetetleneket, ha hagyjuk, hogy elsöpörjön minket a népvándorlás áradata!” (Érdekes a saját népéért nem aggódik ennyire!) Na, ez az én olvasatomban nem jelent mást, mint az ősi zsidó gyökerű körmönfont sokértelmű szőrszálhasogatás magasiskoláját! És nagyjából ezzel az ésszel és teljesítménnyel lehetnek több ezren milliárdos kiskirályok ebben az országban hosszú életük végéig! Ilyeneket nyilatkozgatnak az elvtársak, miközben a már meglévő pondrók tetejébe újabb idegen százezrek zabálják fel az amúgy is megnyomorított népünk testét. Bizony, én nem tudom, hogy Péter nemzetes bátyám hány éves, hogy ennyi sok esze van, de szerintem a matrikulának még csak az eszméje sem volt meg, mikor ő megszületett. Minden esetre, lassú, álmos beszédű Péter bátyám olyan strammul tartja magát a hosszú, dologtalan jóléttől, hogy lehet több kalendáriumot fog elkoptatni még, mint én magam! Uram bocsá’, lehet, hogy még Kossuth apánkkal is pilinckázott és bigézett gyerekkorában. Minden esetre a jó Isten megkönnyíthetné már az ágyának a szalmáját sok hozzá hasonló kártékony matuzsálemi zsenivel egyetemben! Hát igen, ez van, amikor az ember üvegen keresztül nyalja a mézet és ezért nem érzi az ízét!

Minden esetre, hogy a jó Pelikán elvtárs szavaival éljek: lehet, hogy én egy elmaradott hülye vagyok, és nem vagyok ideológiailag eléggé képzett, de valami azt súgja nekem, hogy roppant egyszerű lenne megállítani ezt a jelenlegi inváziót. Mivel az amerikaiak, az angolok, a franciák és a németek a totális pusztításuk folytán elindították ezt a bibliai méretű emberáradatot Európa felé, hát hozzák is helyre a bűnüket! Semmi mást nem kéne hozzá tenniük, mint azt, amihez amúgy is nagyon értenek, visszagyarmatosítani az általuk szétvert volt gyarmataikat! A tradícióikhoz híven küldjenek oda katonákat és egy maroknyi tisztviselőt, akik biztosítják a rendet és a közigazgatás újraszervezését. Ha már úgyis kifosztják ezen országok minden létező természeti kincsét, ennek fejében egyben ki is lehetne építeni az emberi élethez elengedhetetlen infrastruktúrát, oktatási rendszert, az egészségügyet, a mezőgazdaság és az ipar telepítésével emberek millióinak lehetne biztosítani az emberhez méltó megélhetést is! Ezek a nyomorgó, szerencsétlen természeti népek nem hogy tiltakoznának ez ellen, de egyenesen önként özönlenének vissza a saját hazájukba, hálától párás szemekkel! Ha meg netán mégse, akkor sajna maradna, a gólya viszi a fiát, de erőszakkal! De, hát itt szó sincs ilyesmiről, mert most már Európában akkora a humánus demokrácia, hogy csak dózerek és bányagépek ezreit küldik a volt gyarmatokra, na meg az azokat őrző elit katonák százait. Az már az őrület és a tehetetlenség netovábbja, hogy a gazdagabb országok fejpénzt fizetnek a szegényebbeknek a befogadásért, hogy megszabaduljanak a sáska tömegtől! Hogy ez után még mi jöhet, azt nem tudom, csak sejtem, de nagyon. Minden esetre jobb, ha felkészülünk a legrosszabbra, mert a négerek és a beduinok már a spájzban vannak! Legtávolabb áll tőlem szerény jóslataimat Kossuth apánk, Deák Ferenchez írott híres Kasszandra leveléhez hasonlítani, amelyben megjósolta előre Trianont, de higgyék el, sajnos sok mindenben igazam lesz.

Jó lenne már végre tudomásul venniük a honi illetékeseknek, hogy az már itt nem elég, mint régen, hogy lemennek az elvtársak az Audikkal Budapestről, egyenesen a pártközpontból a határ menti falvakba megnyugtatni (agitálni) a frászban élő helyi lakósságot! Itt már nem csak arról van szó, hogy néhány hegylakó és lipóciai idióta humanista kedvéért havonta annyi keserves adó milliárdot szórunk el a hívatlan vendégek zabáltatására és életben tartására, amennyi elég lenne akár három kórház normális működésére! Itt már egyenesen arról van szó, hogy amíg egyesek még ebből a katasztrofális helyzetből is politikai tőkét igyekeznek kovácsolni, addig mi mezei magyarok rá fogunk menni egy szálig! Mi már csak abban reménykedhetünk, hogy a mindenható brüsszeli pártközpontból indul el valami végleges és üdvözítő megoldás, mert, ha nem, akkor a mi idiótáinktól akár fel is borulhatunk. Ezért most innen üzenem a magam és az ország nagyobbik és okosabb felének a nevében! Kedves Elvtársak! Kedves budapesti, a Nagykörúton belül osztódással szaporodó, habzó szájú pájeszes értelmiség! Lipótváros-i főállásban rettegő nácizók! Hegyvidéki zugfilozófusok! A papa, mama nyakán élősködő romkocsmákban segget vakaró forradalmi ifjúság! Még mi, fehérek sem választhatjuk meg, hogy hol élhetünk a földön és melyik ország nyakára menjünk, nem hogy a balkáni cigányok, a bantu négerek, vagy a sivatagi berber törzsek képviselői! Ha itt, iskolázott, kulturált európai fehér emberként valaki kitalálja, hogy EU-s állampolgárként az USA-ban, vagy Ausztráliában szeretne élni -, nem teheti meg! Ugyanis úgy kirúgják onnan már a határon, mint a macskát kakilni! Pedig bizony tud írni, olvasni, számolni, késsel-villával enni és még azt is tudja, hogyan kell a WC-t lehúzni! Ez már nem tréfadolog Elvtársak! Ezek már ellepték az országunk belsejét is, ezek ott alszanak, esznek, isznak, ürítenek és szemetelnek, ahol éppen vannak! Eközben mindezt nem engedjük meg a saját szerencsétlenné tett hajléktalanjaink tízezreinek! Miközben a békésen tiltakozni merészelő, adófizető honfitársainkat halálra vegzálja a marha bátor és tisztességes Pintér huszárság, addig ugyanazok kedvesen útba igazítják a beszökött és eltévedt vadidegeneket, hogy hol is kell jelentkezniük koszt-kvártélyra az aprócsaláddal együtt! Persze a többsége nem megy ám oda, mert Kálmán Olgika szerint is ott nagy a zsúfoltság és a hónaljszag! Inkább csöveznek (most már a nagyvárosokban is), beszöknek a kórházakba meg az áruházakba zuhanyozni meg könnyíteni magukon, meg ezt-azt beszerezni. És ez nem vicc, tényleg ez van, csak ezt mélyen elhallgatja a hirdetésekből pompásan jól élő lojális hűbéres média had! Mind eközben a Gyurcsány, ez a többszörösen visszaeső hazaáruló métely, nem győzi feljelentgetni a saját hazáját a brüsszeli elvtársainál az önvédelmi kerítés miatt. És mivel ez egy civilizált ország, és ő meg egy jó nagy kövér pondró, ezért nem ad neki senki egy-két csendőrnyakast hirtelen felindulásból, hányingerrel küzdve! Tehát a Ferenctől, ettől az elmebeteg milliárdos tolvajtól és még nagyon sok hozzá hasonló társától, hazánk simán lehetne átjáró ház bárkinek, akinek éppen kedve szottyan megpattanni a sivatagból, vagy az őserdőből. Amíg ezek az elvtársak pitiző kutya módjára a brüsszeli vezéreiktől várják a “közös európai megoldást”, addig minket ellepnek a menekültek meg a betegségek. Nem, nem vagyok rasszista meg idegengyűlölő, csak egyszerűen féltem a hazámat és a fajtámat -, és azért ez nagy különbség! Van itt nekünk éppen elég saját nyomorult koldusunk, hajléktalanunk meg randalírozó komancsunk nélkülük is, nem bírunk már el többel! Az a legnagyobb baj ezekkel ott fönt a Rózsadomb tetején meg a belváros sötét bugyraiban tenyészőkkel, hogy nem csak teljesen alkalmatlanok egy ország vezetésére, hanem ráadásul még abszolút érzéketlenek is minden emberi nyomorúság iránt, amely az ország 80%-át gyötri! A kutyát sem érdekelné az, hogy ők hány milliárdot lopnak és milyen földöntúli luxusban élnek, ha itt minden honfitársunk úgy élhetne, mint tőlünk 250 km-re az osztrákok. Addig, amíg kiskirályaink nem képesek megérteni a magyar kisközértesek, a kereskedelmi multi rabszolgák, a kórházi rabszolgák, a lépre csalt devizahiteles áldozatok, az elvándorolt fiataljaink százezreinek, a szexuális deviancia ellenzőinek, a déli határon élők és a tisztességes, dolgos adófizető éhbéres állampolgárok mindennapi Golgotáját és hazájuk sorsa iránti aggódását, addig itt soha nem lesz béke, jólét és szeretet! Addig, amíg a hazánkat megszálló idegen multi tömeg Hercules gépekkel szabadon hordhatja ki innen a sokmilliárd eurós véres profitjukat, nem lesz itt jó világ! Arról már nem is beszélve, hogy a mindenkori “magyar kormányok” a magyar nép keserves adó százmilliárdjaiból édesgetik ide őket, ráadásul úgy, hogy hosszú évekig nem kell adót sem fizetniük, miközben a magyar rabszolgáiknak aprópénzt csorgatnak a nyugati bérszínvonalhoz képest, ugyanazért a munkáért! De, ez mind nem baj! Mert lesz barackos, pálinkás, buborék torta, tönkölyös kenyér meg sok milliárdba kerülő tűzijáték megint az “Alkotmány ünnepén”! Azon túl, hogy az ilyenkor szokásos össznépi cirkusz is meglesz, de a tűzijátékot lebonyolító szokásos haveri cég is újra megkeresheti az őszire meg a télire valót! A kb. 20 perces vircsaft árából egy komplett kórház egy évi zavartalan működését lehetne biztosítani -, de hát ez is kit érdekel? Úgy látszik Néró óta nem sokat változott a világ, de ahogy elnézem nem is fog egyhamar.

Sikító frászt kapott a Fidesz vezérkar arra az ideára, hogy a nők után a férfiak is elmehessenek nyugdíjba 40 év leadózott rabszolga viszony után! Ez mondjuk érthető is a részükről, mert egyrészt óvatos becslések szerint is ez kb. 250 milliárd forinttal terhelné meg a költségvetést, másrészt, és ami a legfontosabb, ezzel a lépéssel abszolút megszűnne az adózó géppark. Az sem elhanyagolható tényező, hogy ezáltal fennállna a veszélye annak, hogy sokkal többen élnék meg a kritikus 70-80 éves matuzsálemi kort, ezért vészesen megcsappanna az ellopható milliárdok mennyisége a naplopó életművészek számára! De, még mindig nem tudom befejezni a pletykálást, mert azt is megtudtam, hogy felemelik az amúgy siralmasan kereső MNB “dolgozók” fizetését -, úgy 25%-kal! Mint azt tudjuk az MNB és az ehhez hasonló zsíros állami cégek tökéletes melegágyai a politikai elit érdemdús kiszolgálóinak, ugyanakkor elfekvői is lehetnek a bukott, de lojális kádereknek. Ilyen helyekre teheti a mindenkori hatalom parkoló pályára az átmenetileg senkinek sem kellő (csak egyszerűen rokon, vagy haver) dilettánsokat, vagy a bevetésre váró, szépreményű ifjú titánokat, ahonnan aztán már húszon évesen meg sem állnak az államtitkárságig. Az is teljesen biztos, hogy ennyi élősdi, naplopó, öltönyös dilettánst még a világ legnagyobb és leggazdagabb országai sem engedhetnek meg maguknak a garasokból tengődő nép adójából. De, az MNB-nél maradva ez azt jelenti, hogy az övéit apatigrisként védő kancsali Matolcsynak köszönhetően ott még a legutolsó pitiáner slapaj is minimum 500 ezret gyűrhet majd a zsebébe miden hónapban! És ahogy említettem, ezek csak a ceruzákat hegyezik, kávét főznek a kotyogón, az aktákat hordják egyik szobából a másikba, na és teljesítik a vezérek minden óhaját-sóhaját. (És ezt tessék szó szerint érteni!) De, mielőtt még végzetesen elkanyarodnék Boccaccio világába, fontos azt is tudni, hogy itt egy ilyen állami hivatalba bejutni és ott sokáig meg is maradni kb. olyan nehéz, mint a Buckingham palotában titkári, vagy kutyasétáltatói állást elnyerni. De, visszatérve a lényegre, ennek fényében kell azt látni, hogy az éhbéres egészségügyi rabszolgák, pedagógusok, multi rabszolgák és a fizikai trógerek kénytelenek beérni a rendkívül megalázó 80-100 ezer forintos “csúcs gázsival”, amely még hidegvízre sem elég!

Mivel most már aztán tényleg ideje abbahagynom a szószaporítást, a legvégére azért van egy örömhírem is! Ez pedig nem más, mint hogy a hazai börtönökben is lesz végre rendszeresítve valódi törésálló mobil telefon, potom 42 millió adóforintból! Ezek után a liberális ejropaiság jegyében az is evidens, hogy legyen minden “zárt szanatóriumban” fűtött úszómedence, jaccuzi, mesterszakács, szobaszerviz, wellness-részleg, minden cellában plazma tv, műholdas pornócsatornával és végül, de nem utolsó sorban, egy lakájosan berendezett intimszoba a nagytermészetű, kigyúrt alfahímek számára! (Nem rossz étel a malachús, ugye rabtársak?) Na, de most már tényleg megyek és bekapok egy seduxent meg rá két kupica pálinkát, mert ezt már másképp ép ésszel nem lehet kibírni!

Horváth András

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>