Nagyboldogasszonyunk

Nagyboldogasszonyunk

 

Nagyboldogasszony napja a kommunista-liberális eszme térhódítása előtt még piros betűs ünnepe volt a magyarságnak. Szándékosan összekuszált történelmünkben azonban nincs helye a tisztán látásnak, az a jó, ha minél nagyobb a kevercse, minél nagyobb a zűrzavar. Ahogy éppen a Nagyboldogasszony napnak az értelmezésével. Mert augusztus 15-e Szűz Mária édesanyjának, az ÖRÖK ANYÁNAK, Szent Annának a születése napja, hiszen ő a Nagyboldogasszony. Mária szeptember 8-án szentült le a földre, Jézushoz hasonlatosan, angyali üdvözlettel, angyal hozta maggal. Nem véletlen, hogy szeptember 8-a a Kisasszony napja. S az is tudatos, hogy Máriát az édesanyja születése napján, augusztus 15-én véteti fel a mennybe egyszülött fia, hiszen ezzel is az örök életet szimbolizálják. De hiszen annyi a tudatos zűrzavar, hogy ne lássuk meg azt, ami itt van a szemünk előtt. Hiszen az EGYHÁZ elnevezés is micsoda hazugság, milyen hamisság. Hát az EGY nem azt jelenti, nem az az értelme, hogy egy van belőle? S nézzenek szét a nagyvilágban, hány „egyház” is hirdeti az igét. A saját igéjét. A földi hatalom megszállottjai, mammon isten szolgái. Mert a sokszor átírt, meghamisított bibliából azért azt nem merték kihagyni, hiszen akkor sok tétele értelmét veszítette volna, amikor is Jézus figyelmeztet: az Istenhez való fohászkodáshoz nem kellenek közvetítők. Azaz az „egyház”-nak csak az volna a dolga, amit az ateisták a pszichológusaikkal akarnak megoldani; tehát segítsenek a lelki bajok feloldásában, igazítsák el az úton a hozzájuk segítségért fordulókat. Na de ezért miért kellene fizetni? Miért kell félelemben tartani milliókat és milliókat? Mi köze van ehhez a háborúknak, a fegyverek megáldásának, a születésnek? Miért nyomorgatják még most is a lelkeket, hogy bűnben fogant az emberiség? Miért riogatják, hogy aki nem fizeti meg az „egyház”-i adót, az pokolra jut? Hát van a bibliában akár csak egyetlen kitétel is arra vonatkozóan, hogy aki nem ad pénzt a papoknak, szektavezetőknek, azok elkárhoznak? Hát nem verte ki még ostorral is a kufárokat a templomból Jézus, amikor meglátta, hogy miféle istentelenséget folytatnak ott, éppen Isten nevében? Hogy ezekkel a gondolatokkal ne foglalkozzunk, ezért a zűrzavar még Nagyboldogasszonyunk és Szűz Mária, azaz Kisboldogasszonyunk élete körül is. Szűz Mária mennybe vételekor Boldogasszony anyánk lett, Nagyboldogasszonyunk azonban Szent Anna, akinek az életéről még annyit sem lehet tudni, mint lányáról, Máriáról. Hiszen akkor az elhazudott történelemből kitetszene, hogy ki is volt Szent Anna, ki a családja Máriának. Márpedig Jézus Urunk öreg anyja, azaz ÖRÖK ANYJA királyi család leszármazottja. Hercegnő volt és korának legnagyobb gyógyítója. Férje is magyar volt, Egyiptomból származott. Jeruzsálemben királyi pompában éltek. Isten nagyon szerethette, hogy ötvenhét évesen, Máriát Ő szülhette. Tetteiért, jóságáért ő is felkerült a mennybe. A mai napig szentként tiszteljük, szeretjük, Meghitt óráinkban hozzá is imádkozunk.

István királyunk Szűzanyánknak – és nem Nagyboldogasszonyunknak – ajánlotta fel a Szent Koronát. Csupán augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján tette ezt, mert tudta, hogy Szűzanyánk ekkor emelkedett fel Fia mellé és ekkortól lett Boldogasszony anya, egyúttal a magyarok védőszentje. Hogy az „egyház” soha nem bocsátotta meg István király tettét, erre jó példa, hogy 800 esztendő után voltak hajlandók még csak elfogadni is a rómaiak, hogy Szűzanyánk a magyarok Matrónája – és nem Patrónája, ahogy régi imádságunkban még ezt is meghamisították -, a reformáció – amelyet már a rómaiaknál is jobban áthatott a zsidó métely, mind a mai napig nem hajlandó tudomást venni a Mária ünnepekről. Legföljebb ma már nem tiltják az emlékezést. István királyunk körül, akit annyiszor gyaláztak már az akkori unió és a római légió pápai követei, hogy legalább ez felkelthetné a gyanúnkat, itt nincs minden rendben. A habsburgok által átírt történelmünkben lesz csupán pártütő, saját népe, faja ellen forduló. Addig szentként tisztelik, szeretik, aki a ránk küldött migránsok miatt, kiket a bajor Gizellával importáltak hozzánk, bizony ádázi küzdelmet folytatott Hazánk védelme érdekében. Nem véletlen, hogy gyermekeit – hiszen hét lánya is született – legyilkolják, rejtélyes módon nyomuk veszett, majd Imre herceget is elveszejti a Vatikán, vadkan formájában. Aztán még a jobbját is levágatják, nehogy halála előtti pillanataiban az esztergomi érsek jelenlétével kiadhassa utolsó dekrétumát, a magyar trón örökösének megnevezésével. A „szent jobb” – a barbár csonkítás mindig is magyaridegen volt, ez elsősorban a sémi népségre volt jellemző, hiszen arab földön ma is dívik a csonkolás. Ezért hordatják végig évről-évre a „szent jobbot” a rómaiak, hogy borzongjunk, lelkünkben, tudatalattinkban rögzüljön: így jár mindenki, aki az unió útjában áll. Székelyföldön régi balladáinkban, imádságos énekeinkben még őrzik István király nagyságát, aki utolsó erejével még Vazul három deli fiacskáját saját testőreivel kimenekíti az országból, hogy az Árpád-vér, a Turul dinasztia ki ne haljon. Aztán utolsó erejével még egy soha meg nem bocsátható tettet hajt végre, üzenve nekünk, az utókornak és üzenve a rómaiaknak, az uniósoknak, hogy nem lehet bennünket legyőzni: Szent Koronánkat felajánlja Szűzanyánknak. Rómaiak, akkor hát vegyétek el tőle, harcoljatok vele! Hát ezért, hogy 800 esztendeig még hallani sem akartak Szűzanyánkról, Mennybevételéről, Boldogasszonyságáról, Nagyboldogasszonyunkat pedig ki is törölték a tudatból, nehogy valami itt derengeni kezdjen. Aztán, hogy ezer esztendő alatt sem szűnt meg Boldogasszony anyánkhoz a fohász, hát ősi imánkat is kiforgatták. Reginánk, Matrónánkból lett Régi nagy patrónánk, azaz öreg pártfogónk, hiszen a patróna férfinemű. Miért régi az örök? Miért patróna az anya? Mert Boldogasszony anyánk reginánk, matrónánk, azaz királynőnk, örök anyánk, s helyesen végre így kellene mindenkinek énekelnie régi imádságos énekünket, legalább ennyiben tiszteljük múltunkat. S amikor István királyunkat szidatják velünk, gondoljunk arra, hogy milyen isteni erő kellett ahhoz, hogy utolsó leheletével is védje a nemzetét! S még a „koppánykodóknak” is jó volna utánajárni, hogy vajon nem Ottó, a rómaiak küldötte volt-e, aki legyilkolta orvul, s felnégyeltette a magyar törvények szerint soron következő uralkodónkat? Miért, hogy a „gyűlőlt” ellenséggé lett Koppánynak István monostort állíttat, minden évben szertartással emlékezik reá, s halálát is keservesen megsiratta, meggyászolta. A Képes Krónika 1368-ban még egy szót sem ejt felnégyelésről, pártütésről, széthúzásról. Nem így a habsburgok lipótja idején és később. S nem lehet elégszer feltenni a kérdést: Szent Anna – azaz a Szent Anya miért, hogy a Mária nevet adta leányának a sajátja helyett? A Mária név üzenete: Imára. S ha ezt megfordítják, akkor megkapják, hogy szent Fia milyen nyelven szólt az emberekhez. Imára azonban csak Szent Anyánkhoz, Boldogasszony anyánkhoz, a Teremtőnkhöz és Isten Fiához nyíljon a szánk. A rómaiak és az összes „egyház” hamissága maradjon csak meg a mammon istenének, akik faragott szobrokkal, aranyborjúval, bálványokkal és hamis prófétákkal butítják immár sok ezer éve az emberiséget. Meg is van az eredménye!

Rozgics Mária

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>