Nem kinyilatkoztatások, csak nyíltan vállalt renitens gondolatok

Nem kinyilatkoztatások, csak nyíltan vállalt renitens gondolatok, fenntartva a tévedés jogát

 

 

„A hivatalos hazugságok olyan mélyen gyökereznek a köztudatban, hogy a teljes felvilágosítást a közvélemény nem tudná elviselni, és nem tudna a hirtelen feltárt igazságban hinni. Csak lassan, fokozatosan dereng előtte az igazság, úgy és olyan mértékben, ahogy a lelkiismeret, a viszály vagy hiúság egymás után megszólalásra kényszeríti az egykori szemtanúkat…” (egy francia diplomatától, neve ismeretlen, Henry Pozzi könyvéből)

 

Az újkori népvándorlással kapcsolatban számomra az a legijesztőbb, hogy látom: az úgynevezett magyar nemzeti oldal hihetetlen mértéken manipulálható. Önállóan végiggondolni ezt az egészet nem is akarja, – talán nem is képes – csak a hivatalos propaganda szöveget szajkózza. Kíváncsi lennék, hogy a sok hivatalos nagy manipulátor, vérlázító provokátor (csürhéző, tulok-csordázó, hordázó, terroristázó politológus, újságíró, biztonságpolitikai szakértő) felmenői mely migráns csoporttal, mely történelmi korszakban érkeztek Magyarországra.

Nem hiszem, hogy a menekült-kérdés nemzetközi jogi kérdés lenne. Ez bizony keményen politikai kérdés, ami nem oldható meg kerítéssel, pénzzel, imával!

Kiutasítás? Visszatoloncolás? Hova? Szerbiába? Számomra Szerbia: Szabadka, Zombor, Újvidék! Kerítést húzni az elszakított magyar országrészek közé? (Igaz! A Fidesz lélekben egyesítette a nemzetet…”határtalanul”) El sem tudom képzelni, ki adja a tanácsokat!

Migránskérdés? Talán tisztázzuk először is a saját viszonyunkat az Európai Unióhoz! Hogy is kerültünk bele egyáltalán? Ki akart menni az EU-ba? Miből gondoljuk, hogy Szerbiának az lenne jó, ha felvennék az EU-ba? Legfeljebb azzal állhatnánk rajta bosszút, ha sürgetnénk a felvételét! Miért legyen neki jobb, mint nekünk? Az EU maga a gyalázatos csapda, kaloda, tébolyda…

Ma már bizonyított és köztudott, hogy a magyarság a Kárpátmedencében őshonos. (Az iskolai tankönyvírók még nem tudják.) Az emberi civilizáció kezdetei óta magyar népek lakják. Az őshonosság, a bennszülöttség ténye meghatározó ama tulajdonságunk kialakulásában, amit végzetes és önveszélyes jóhiszeműségnek nevezhetünk.

Szent István a büdös életbe’ nem írt Intelmeket Imre fiához, innentől kezdve érvénytelen, értelmetlen minden erre való hivatkozás. (Hogy kik írták, és milyen céllal? Hát ugyanazok, akik a Bibliát írogatták-átírogatták, különböző hamisítvány gyűjteményeket kanonizáltak, pillanatnyi vagy éppen hosszú távú politikai céljaik érdekében. Lásd: I. Miklós pápa „Pseudo-Isidor” Kódexét, vagy folyamatosan átírják, – mert megtehetik! – a történelmet, a múltat, hogy megfeleljen a jövőt illető szándékaiknak.)

Az Új Világrend kiagyalói és könyörtelen alakítói világszerte felszámolták a szerves társadalmakat, ezzel olyan problémákat keletkeztettek, amelyek korábban nem léteztek. (Pl.: megszűnt az önellátás-, önfenntartás,- önvédelem képessége, a hagyományos törzsi népességszabályozás, a társadalom természetes, egészséges hierarchiája… amiben nem volt minden hülye ostobának szavazati joga!)

Az absztrakt gondolkodás lehetővé tette, hogy téveszmék, rögeszmék, dogmák alakítsák a szép új világot, amelyben a civilizált emberek tömegei már majdnem képtelenek felfogni a valóságot.

Ha a népvándorlás valóban tovább folytatódik, és eléri a kritikus tömeget, akkor a felelősök talán kénytelenek lesznek a gyökereknél megoldani az általuk előidézett problémát. (A háborúknak, sőt a klímaváltozásnak is megvannak a felelősei! És a tulajdon- és az elosztási viszonyok?) A migránsok számára ismét élhetővé kell tenni a fehér ember által tönkretett, kirabolt szülőföldjüket. Ha nem megy, akkor valóban itt van a Föld-történet hatodik kihalása…

Migráns-hullám! Nagy a gyanúm, hogy, aki elsütötte a startpisztolyt, fogalma sem volt a következményekről! Valószínű, nem is érdekelte! Ma sem érez felelősséget, lelkiismeret-furdalása sincs. Számára ez legfeljebb érdekes kísérlet

Ha a röszkei roham, a kerítés-bontás, kődobálás, vízágyúzás és könnygáz provokáció volt, – lehet már a kerítésépítés, és a hosszú táboroztatás a Keletiben ugyan csak – az annak az érdeke, aki mindenáron be akarja vezettetni Magyarországon a rendkívüli állapotot.

A bevándorlók első tömegei egészen biztosan menekültek voltak. Ahogy telt az idő, megjelenhettek köztük a provokátorok, akiknek épp a bevándorlók elleni hangulatkeltés a feladatuk.

A megoldáshoz vezető első lépés: Ha komolyan vesszük, hogy a keresztény fehér ember Európa illetékes lakója, akkor talán ki adhatnánk a jelszót: minden keresztény fehér ember térjen vissza az európai őshazájába, azaz húzzon haza minden fekete, sárga, vörös … stb. földrészről, melynek nem őslakója!

(A szudáni fehér-kukorica története egy iraki agrármérnök barátom doktori disszertációjának a témája volt.)
Egyszer volt, hol nem volt… Volt egyszer egy ország, valahol Afrikában. Népének a fehér kukorica adta a munkát és az élelmet. Mígnem egyszer csak megjelent egy jóságos fehér ember, az amerikai nagybácsi – aki úgy visz, mintha hozna – és így szólt: Drága fekete testvérem, ne fáradj olyan sokat ebben a rekkenő melegben. Van nekünk annyi fölösleges búzánk, hogy szívesen segítünk nektek! És özönlött a segély-búza! A fehér kukorica elfelejtődött… (mint a magyar paraszt, aki már nem tudott mit kezdeni a kárpótlásban visszakapott földjével!!!) A nép már azt is elfelejtette, mikor kell vetni, milyen sor és tőtávolságra… Telt, múlt az idő. Egyszer aztán a jóságos fehér ember így szólt: Drága fekete testvérem! Nem tudunk több búzát adni, csak, ha megfizeted az árát. Ha nem tudsz fizetni, vegyél fel kölcsönt, annak fedezete legyen a földed, majd mi termelünk búzát is, fehér kukoricát is. Azóta a drága, fekete testvér kicsi kínai műanyag piramisokat, és más csecsebecséket árul a bazárban…

Még mindig nem vagyok biztos a diagnózisban. Hosszabb időnek kell eltelni ahhoz! És visszamenni pl. 20-25 évet, amikor is a fideszes Szájer Jóska javaslatára törölték a sorkatonai- és bevezették az alternatív katonai szolgálatot. Akkoriban az volt az aktuális vicc: Hogy néz ki a fideszes határvédelem: 1 ágytál, 1 fideszes… de visszamehetünk cc. 2500 évet is, amikor is az Ézsdrás nevű héber pap Babilonból visszatérve Jeruzsálembe, hihetetlen politikai éleslátással megújította a zsidó vallást. Nagy a gyanúm, hogy a migráns-probléma is csendben lecseng! Háromhavonta új gumicsont! Felépült a kerítés, de bejön a tél… S vajon miért nevezik Iszlám Államnak ezt a valamit, aminek nemcsak, hogy semmi köze az iszlámhoz, hanem épp azért hozták létre, s azért nevezik „iszlámnak”, hogy féktelen gyűlölet ébresszen az iszlámhívők iránt, és páni félelmet a keresztényekben… Bármely vallás korlátozza a szabad gondolkodást. Indokolt lenne minden világvallás valódi történetének, vallási dogmáinak, a mögöttük megbújó politikai céloknak – valamint híveinek-vezetőinek – a mai világrend kialakulásában, fenntartásában való felelősségét feltárni, megismerni.

„Nem láthatatlan sátáni erők tesznek tönkre. Nagyon is jól látható emberekről van szó.” Kötött Kéve: „Magyarországból nyomorországot!”(A felelősség elkenése: a „gonoszság” elvont fogalom, a gonosz emberek konkrét személyek!)

Migráció? Volt, van, lesz! A Magyar Érdek Pártja „7 igen”-es népszavazásának (1993)

  1. pont: „Megszigorítaná-e a legszigorúbb európai normák szerint a bevándorlást, és a magyar állampolgárság megszerzését szabályozó törvényeket?” (Hol volt akkor a többi párt? Pl. a Fidesz? Mai fideszes propaganda-szöveg: Ki gondolta volna, hogy ekkora bevándorlás lesz?)

Visegrád-Mogyoróhegyi 108 pont:

  1. Magyar állampolgár minden magyar, aki a történelmi Magyarországon (Kiegyezés, 1867) született vagy annak a leszármazottja.
  2. A magyar állampolgárság megadásánál legfőbb szempont az általános nemzetbiztonság.
  3. Az a nem magyar származású magyar állampolgár, aki a mindenkori magyar államhatáron belül él és olyan nemzet tagja, amely önálló anyaországgal rendelkezik: nemzetiségi. (pl. lengyelek, görögök, németek, zsidók.)
  4. Az a nem magyar származású magyar állampolgár, aki a mindenkori magyar államhatáron belül él, aki olyan nép tagja, amely önálló anyaországgal nem rendelkezik: etnikai kisebbségi. (pl. a cigányság)
  5. Vendég: a nemzetségi, az etnikai kisebbségi, a külföldi és a hontalan. (Megj.: a vendéglátás időtartamától függetlenül. )
  6. A vendég joga: vendégjog. (Megj.: A vendégnek sincs joga a házigazda éléskamrájához, pénztárcájához, hálószobájához. Ezekbe betolakodni a vendégjoggal való visszaélés.)

 

Visegrád-Mogyoróhegyi 108 pont (1996. 06. 22.)

Azonnali rendelkezések:

  1. pont: Az idegen bevándorlás és betelepülés leállítása: határzár.
  2. pont: Az elmúlt 10 év alatt nem magyarok részére kiadott magyar állampolgárság felülvizsgálata.

A migráns-hullám támadás a fehér faj(ta) ellen? Nem hinném! Vannak ugyan őrült elméletek, de nem hiszem, hogy a túlszaporodó népek tudatosan szeretnének pl. a fehérek fejére nőni!

Harmadik generációs migránsok Európában. Nem hálásak? Nem illeszkedtek be? Hm… Nem felejtenek! Nem bocsájtanak meg! Jogos! Nemde? Mi magyarok viszont nagyon felejtősek lettünk! Jól elvagyunk a gumicsonton, meg a mézesmadzagon. A világhódítók magyargyűlölete az őstörténetünkben gyökerezik, a mai magyar társadalom már a tegnapra sem emlékszik. (80%)

Mi soha nem voltunk hódítók, gyarmattartók! A „harmadik világ” népei mindig pozitívan emlegettek bennünket. Most az EU, a NATO, és az USA (IMF) utolsó csatlósaiként magunkra húzzuk a vizes lepedőt! „Szabadságharcos” kormányunk az őrült értelmetlenségig ragaszkodik az un. uniós jogszabályokhoz. (A migráns-kérdés nem jogi kérdés. Még csak nem is gazdasági.) És majd a magyar társadalom féken tartására – talán más eshetőségre is számítva! – bevezeti a szükségállapotot. Érthetetlen! A menekültek nem akarnak Magyarországon maradni, mi meg nem akarjuk, hogy itt legyenek. Miért tartjuk őket mégis vissza? Miért regisztráljuk, ahelyett, hogy továbbengednénk őket? Miért hergeljük őket hetekig a Keletiben és a kerítéssel? Szabadságharcos miniszterelnökünk persze tudja, mit csinál! Maga idézi elő, provokálja azt a helyzetet, amire hivatkozva behívhatja a békefenntartó amerikai hadsereget, azok meg majd ideiglenesen beszállásolnak. Volt már ilyen a magyar történelemben…

Igazságtalan démonizálás: „iszlamista”!

1993-ban a szkínhedeket démonizálták? Három börtönből szabadult cigány asszony agyonvert egy 15 éves kopasz magyar gyereket (gyermekorvos édesanya egyetlen gyermekét!), több „magyar” félre-néző szeme láttára… Büntetlenül megtehették, mert kopasz volt az áldozat, ilyen volt a közhangulat… Érthető, nemde? Most a jobbikos operatőrnő fölbuktatja a menekülteket…őket megfullasztani, elgázolni, megrugdosni nem bűn… a jó-keresztény Hegedűs-família meg is ideologizálja… Úúúútálom a Jobbikot is…

Csak nem a Monsanto-bizniszt fenyegeti az iszlam halal-konyha? Vagy az IFF (International Flavors and Fragrancest? Nem ártana nekik!

(…) Valahogyan képtelen vagyok az “európai-fehér-keresztény kultúrával” azonosulni! Az EU-ellenes röplapunkon a szöveg (2003): Mit adott nekünk Európa az elmúlt ezer évben? Sorozatos cserbenhagyást, erőszakos keresztény hitre térítést, déli haragszót, Trianont, bolsevizmust, liberalizmust, kapitalizmust, gazdasági embargót, adósrabszolgaságot, nyitott társadalmat nemzetközi maffiákkal, kábítószerrel, menekültekkel, azaz semmi jót. Vigyázó szemünket hová is vessük? (Még annyi: Trianonban is csak a jóságos fehér emberek ültek az asztalnál!) Összegezve: ezt az egész eseménysort majdnem, hogy közömbösen nézem, és mintegy külső szemlélőként várom a végkifejletet.

Összedől az EU? Úgy kell neki! Én mindig ellene voltam! Tüntettem, lobogtattam a zászlót! Ha összedől, az nem a migránsok miatt lesz! Ők legfeljebb csak az összeomlás valódi okaink a leplezésére szolgáló fügefalevél… Tulajdonképpen mit jelent a keresztény-fehér-európai kultúra? Talán a Charlei Hebdo?A világ jelenlegi urai – az egész emberiséget nézve – közveszélyes elmebetegek. Mindenhatónak, istennek hiszik és hirdetik magukat. Jogot formálnak a megelőző csapásra… Vajon meddig működik, meddig tartható, meddig tűrhető ez a világuralmi téboly?

Mi az, hogy szíriai „polgárháború”?

„A logika a bölcsesség kezdete.”

Az első legfontosabb törvény az Arisztotelész-féle azonosság törvénye.

Rossz kérdés: Te a migránsokkal vagy, vagy ellenük?

2000 éves paradigmaváltás – de ki marad felül? (Eszeveszett a tempó!)

Fideszes Alaptörvény: kinek az érdekében írták át? Szavazati jog a bevándorlóknak? És mi is van az 500 ezer izraeli bevándorló befogadására kötött, minden párt által szentesített szerződéssel?

Kis gondolat-salátám lezárva: 2015. szeptember 18-án.

 

Király B. Izabella

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>