Élni vagy létezni? – 9. Emeljük fel…

Élni vagy létezni? Emeljük fel…   „A természettudomány új módszerhez segítette az embert, amivel problémáit megközelíteni vagy megoldani tudja. A megismerésnek nincs határa. A világ mai nehézségei és veszélyei nem abból adódnak, hogy nem találunk választ kérdéseinkre, hanem abból, hogy a válaszokat pusztításra, uralomvágyunk kielégítésére fordítjuk. Így a haladást az ember történetében nem a tudományos […]

Élni vagy létezni? – 8. Leképezések

Élni vagy létezni? Leképezések   A barátaimmal és fejlesztő-társaimmal lefolytatott, kritikai célzatú és építő jellegű beszélgetések egyik konklúziója az lett, hogy rájöttünk, sok embert nem valami lelketlenség, esetleg rombolási vágy sodort a materialisták táborába. Lehet, hogy egyszerűen nem elégítette ki őket az az Isten-kép, amit a történelemben előfordult vallások, netán a ma divatos szekták nyújtani […]

Élni vagy létezni? – 7. Isten nem vet kockát…

Élni vagy létezni? Isten nem vet kockát…   A címben szereplő mondás Albert Einsteintől származik. Állítólag akkor hagyta el először a száját, amikor a születő-félben lévő kvantummechanikáról, az abban rejlő esetlegességekről nyilatkozott. Feljegyezték róla, hogy később is kedvenc mondásai egyike volt. Számomra az a meglepő ebben, hogy sokan, akik az ő munkásságára hivatkozva támadnak neki […]

Élni vagy létezni? – 6. Ki a tudatlan?

Élni vagy létezni? Ki a tudatlan?   Rendkívül nagyszámú, önmagában is bonyolult, finomra hangolt összetevő együttműködése, mely külső beavatkozás nélkül, a beépített protokolljaival éri el az integrációnak azt az igen magas fokozatát, melyen alkalmazkodásra, tanulásra is képessé válik, a működéséhez szükséges információit pedig sokszorosítani és örökíteni képes. Nagyjából ennyiben tudnánk összefoglalni az életre vonatkozó főbb […]

Élni vagy létezni? – 5. Hol lakik az életerő?

Élni vagy létezni? Hol lakik az életerő?   A technika fejlődésével, s a XX. század elejének politikai fordulataival a végletekig felerősödött a vita arról, hogy létezik-e az az „életerőnek” nevezett misztérium, ami a holt anyagnak eleven jelleget kölcsönöz. Az idealista és a materialista közelítés legmarkánsabb frontja e kérdés körül alakult ki. A materialista vonulat képviselői […]

Élni vagy létezni? – 4. Nézőpontok az életről

Élni vagy létezni? Nézőpontok az életről   A közelmúltban egyik barátom megkérdezte, nem érzem-e, hogy túl szigorú vagyok a materialista berendezkedés tudomány-művelésének kommentálásában. Beszélgetésünkből azután kiviláglott, politikai boszorkányüldözésnek is lehet értelmezni, amikor az Engels-Darwin tengely természettudományos működését ostorozom. Átgondoltam, amit mondott. A következőkre jutottam. Nem lehet átpolitizált az a törekvés, mely a politikától függetlenül létező […]

Élni vagy létezni? – 3. A kérdés marad: mi is hát az élet?

Élni vagy létezni? A kérdés maradt: mi is hát az élet?   Az engelsi nem-természettudományos, nem kellő körültekintéssel megalapozott, durván, de hiányosan anyagelvű élet-meghatározás a biológiai tudományokba széles spektrumon berágta magát. Az Akadémiai Kiadó által 1965-ben közrebocsátott Természettudományi Lexikon a következőket tartalmazza az élet fogalmával kapcsolatosan: „élet: a földi anyag történetileg kialakult magas rendű mozgásformája, […]

Élni vagy létezni? – 2. Mi is hát az élet?

Élni vagy létezni? Mi is hát az élet?     Azt gondolom, nem szorul különösebb magyarázatra, ha elvárjuk egy mesterembertől, hogy tudja, mi a munkája tárgya. Csak és kizárólag ekkor várható el, hogy közreműködése során a megfelelő anyagokat, erőket, eszközöket és eljárásokat fogja alkalmazni. Csak ezek megléte esetén remélhetjük, hogy a végeredmény az előzetes elvárásoknak […]

Egészségünk védelmében

Egész-ségünk védelmében   Ünnepek táján érdemes volna a régi népmeséből a Kisgömböc történetét újraolvasni. Most elsősorban nem is a legfontosabb mondandójára hívnám fel a figyelmet, hogy a kiskondás a bugylibicskájával belülről fakassza ki a felfuvalkodott gömböt, hanem e történetnek a mellékvágányát: minden falánkságnak előbb-utóbb ez lesz a vége. Még átvitt értelemben is. Hát ha még […]

Szamarak

Szamarak   A múlt héten telefonon beszéltem egy barátommal, aki Amerikában él, ám Magyarországon is sűrűn szokott tartózkodni. A lakáshelyzet volt e beszélgetés fő témája. Mondtam, hogy idehaza igen drágák lettek az ingatlanok, mintha mesterségesen vitték volna fel az árakat. Annak ellenére, hogy ez a hír számára jó is lehetne, hiszen az itteni lakását ő […]