A vörös terror 141. – Végjáték 4.

A vörös terror Végjáték 4.   „És mégis van egy hír, amely bizonyosságot ad. Ha felszínen úszik is még a hajó, de már süllyed, mert az első patkányok menekülnek. Károlyi Mihályt, aki hirdette, hogy “utolsó leheletig” kitart, aki elárulta és a bolsevizmusba taszította Magyarországot, feleségével és titkárával egy cseh határállomásnál letartóztatták és Prágába vitték. A […]

A vörös terror 140. – Végjáték 3.

A vörös terror Végjáték 3.   Július 28-án Kun Béla még mindig régi álmának, Ausztria bolsevizálásának lehetőségét forgatta a fejében. Böhm Vilmos, aki ekkor bécsi követként szolgálta a diktatúrát, ilyen értelmű utasítást kapott a külügyi népbiztostól. Később így emlékezett vissza az esetre: „Az antant Nyugat-Magyarországot Ausztriának ítélte oda. Ebben az ügyben Budapestről siffrézett távirat érkezett, […]

A vörös terror 139. – Végjáték 2.

A vörös terror Végjáték 2.   A gazdasági összeomlás felismerhetetlen jegyei az élet lehető legérdekesebb területein bukkantak fel ekkortájt. A Népszavai július 27-i számában közölte a népgazdasági tanács rendelkezését: „KÖZLEMÉNY A Népgazdasági Tanács az öblös, csiszolt és préselt üvegáruk árát 900 %-kal, a befőttes üvegekét 200 %-kal, és a világítástechnikai üvegáruk árát 700 %-kal emelte […]

A vörös terror 138. – Végjáték

A vörös terror Végjáték   Július 25-én Prohászka Ottokár püspök a következő naplóbejegyzést tette: „Tegnap szieszta helyett olvastam a Ma-t; desperált [kétségbeesett, reményvesztett], érzelem-elborzasztó kotyvalék. No, ez nem tesz kárt senkiben! Oly bárgyú, tartalmatlan, erőtlen erőlködés. Okvetlenül a beteg, meghibbant és vérszegény agyvelők görcsös vonaglása. Rám nagyon rossz benyomást tett; megsajnáltam e szegénylegényeket! Nincs bennük […]

A vörös terror 137. – Propaganda…

A vörös terror Propaganda…   Több, mint 30 évvel ezelőtt az Omega együttes előadott egy dalt a kenyérről és a hírekről. Molnár György és Sülyi Péter szövege a következőkben foglalta össze a testi és a lelki táplálék (?) összefüggéseit: „Táplálékunk kenyér és információ Mind a kettő frissen jó Összefügg a kenyér s az információ A […]

A vörös terror 136. – Csendőrtisztek 4.

A vörös terror Csendőrtisztek 4.   Fery Oszkár 1860. január 10-én született, Rimaszécsen. Édesapja intéző volt egy nemesi családnál. Szándékában állt fiából katonát nevelni, így elérte nála, hogy önkéntesnek jelentkezzen, egy év időtartamra. Ez az esztendő kihatott Fery Oszkár későbbi pályafutására is. Jogot tanult, s miután egyetemi éveit elvégezte, a bécsi és berlini egyetemeken folytatott […]

A vörös terror 135. – Csendőrtisztek 3.

A vörös terror Csendőrtisztek 3.   Cserny József – meglehetősen meglepő módon – azzal védekezett a bíróságon, hogy neki nem állt szándékában a csendőrtisztek kivégzése, mi több, a kedvező alkalmat várta, hogy szabadon bocsáthassa őket. Elég meseszerűnek tűnik ez a védekezés, de talán nem lesz haszontalan, ha utánanézünk a július közepi-végi külső-belső körülményeknek. Cserny terror-alakulatának […]

A vörös terror 134. – Csendőrtisztek 2.

A vörös terror Csendőrtisztek 2.   november 24. és december 9. között, dr. Stocker Antal kúriai bíró elnökletével került sor a Mozdony utcai gyilkosságok ügyében a 15 napos főtárgyalásra. 26 vádlott ellen, „a 4039/1919. ME számú rendelettel szabályozott gyorsított bűnvádi eljárás szabályai szerint folytatták le a tárgyalást. A történteket többé-kevésbé kronológia szerinti sorrendben vette számba […]

A vörös terror 133. – Csendőrtisztek 1.

A vörös terror Csendőrtisztek 1.   A mai Kiss János altábornagy utcát 1875 és 1921 között Mozdony utcának nevezték. Az utcában neves intézmény működött: a Tanítóképző Főiskola (ma az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara). Az Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter által, az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk alapján életre hívott intézmény 1869 őszétől a krisztinavárosi […]

A vörös terror 132. – Tarcaltól Mindszentig

A vörös terror Tarcaltól Mindszentig   Erdős József, 26 éves gépszerelő volt a II/21 székely zászlóalj politikai megbízottja Tarcalon, 1919. július havában. Tóth István, 19 éves, mádi illetőségű vöröskatona ennél az alakulatnál szolgált. Egy napon Tóth elunta a katonaéletet, s megszökött csapatától. Dezertált. Elfogták, s Erdős úgy döntött, forradalmi törvényszék elé állítja a fiatal katonát. […]