Kiűzetve az Édenkertből 9. – A Csodaszarvas futása

Kiűzetve az Édenkertből 9. A Csodaszarvas futása   Jankovics Marcell nagyon alapos gyűjtése segít eligazodni a Csodaszarvas legendáriumának agancskorona módjára elágazó szövevényében. Eredetmondánk csodaszarvasa ugyanis nem csak a mi népünk emlékezetében maradt fenn. Az ókor eurázsiai népeinek mitikus hagyományaiban meglepően sok helyen bukkanhatunk nyomára. A mondák lényegi része a következőkben foglalható össze: Napot, holdat, csillagot, […]

Kiűzetve az Édenkertből 8. – Nomádok

Kiűzetve az Édenkertből 8. Nomádok A XIX. századi történelemkutatás emlőin nevelkedett, nyugati szemléletű szakemberek rossz szokása rálegyinteni az eurázsiai lovas-nomád társadalmak kultúrájának, történelmi szerepének kérdésére. Ők azon a véleményen vannak, hogy a nomádság gyakorlatilag a primitívség szinonimája, és nem kell vele komolyan foglalkozni. Honnan ered ez a lekezelő viselkedésük? És vajon helytálló-e? A kérdés megvilágításához […]

Kiűzetve az Édenkertből 7. – Meótisz

Kiűzetve az Édenkertből 7. Meótisz   „Mellőzve tehát az eseményeket, mellyek kezdett tárgyunknak színt adnak, vissza kell térnünk Menróth óriásra, ki a nyelvek megkezdődött összezavarodása után Eviláth földére méne, mellyet ez időben Persia tartományának neveznek, és ott nejétől Eneth-től két fiat nemze, Hunort tudniillik és Mogort, kiktől a húnok vagy magyarok származtak. De mivel Menróth […]

Kiűzetve az Édenkertből 6. – Árvák sorsa

Kiűzetve az Édenkertből 6. Árvák sorsa       Úgy gondoltuk, ezen a ponton egy pillanatra meg kell állnunk, hogy tisztázzuk, vajon miért fontos, hogy az ősi, Gilgameshez – Nimródhoz kötődő tudáselemeket firtassuk. Arról is szólnunk kell, hogy nekünk, magyaroknak miért is fontos, hogy van-e kötődésünk az ősi legendákhoz, vagy nincs. És egyáltalán, hogy jön […]

Kiűzetve az Édenkertből 5. – Nimród apánk?

Kiűzetve az Édenkertből 5. Nimród apánk?   „Én az ország érdekeit kell nézzem, és ezért a külső tekintély szempontjából az előnyösebb finn-ugor származás princípiumát fogadom el, mert nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonokra van szükségünk. A kormány jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a finn-ugor eredet mellett törnek lándzsát.” – nyilatkozta állítólag 1877-ben […]

Kiűzetve az Édenkertből 4. – Vadak és vadászok

Kiűzetve az Édenkertből 4. Vadak és vadászok   „Hihetetlenül drágák voltak az Indiából hosszú hajóúton szállított fűszerek: mire egy-egy előkelő úr asztalára kerültek, olykor annyiba kerültek, mint egy egész uradalom. Alaposan „megtrágyázták fűszerszámmal” , sóval az ételeket, nemcsak a sokféle, nehéz szagú és ízű vadhús miatt, hanem a gazdagság fitogtatása végett is.” – írja 1980-ban […]

Kiűzetve az Édenkertből 3. – Fűben, fában van…

Kiűzetve az Édenkertből 3. Fűben, fában van…   A közhiedelem úgy tartja, hogy az ember ősidők óta használja a gyógynövényeket legkülönfélébb bajai orvoslására. De mit kell értenünk az ősidők alatt? Hiszen azok attól ősiek, hogy nyomuk sem maradt! Másféle módon feltéve a kérdést: mikorra tehető a gyógynövények felhasználásának kezdete? Bármilyen hihetetlenül hangzik, rendelkezünk írásos feljegyzéssel […]

Kiűzetve az Édenkertből 2. – Sók, oldatok, koncentrációk

Kiűzetve az Édenkertből 2.   Sók, oldatok, koncentrációk   Szemmel láthatóan komoly és végzetes változások álltak be az emberi élet hosszában és minőségében, a Vízözönt követően. Vajon mi változott meg véglegesen? Egyáltalán, megtörtént a Vízözön? Materialista oldalról számtalan támadás, kritika és kifejezett tagadás érte már a Vízözön történetét. A vallási tézisekre általában jellemző módon, a […]

Kiűzetve az Édenkertből 1. – Betegség, öregedés, halál

Kiűzetve az Édenkertből 1.   Betegség, öregedés, halál   Az élet elmúlásával kapcsolatosan a materialista és az idealista szemlélet homlok-egyenesen mást állít. A materialista felfogás szerint a majomtól származunk (vagy egy közös őstől), s a rövid élettartamú elődöket követően, az evolúció eredményeként, egyre nagyobb kort értek meg az egymást követő emberi generációk. E fejlődés következtében […]