Práczki István: MAGYAR GOLGOTA 12.

Práczki István: MAGYAR GOLGOTA 12.

 

Szittya magyarok és a zsidók „vallási” harca Ábrahámtól Vajk-Istvánig, valamint Trianonig, illetve napjainkig

 

ŐSTALÁNY: Honnan, kiktől ered és miért létezik Európában egy megmagyarázhatatlanul izzó és alig csökkenő gyűlölet a magyarokkal szemben?

 

IGAZAK ÉS GONOSZOK

Remélem, hogy az eddigi magyarázatokkal és szittya-magyaros okoskodással sikerült éreztetni azt a jelentős üzenettömeget, melyet az ókori írások, mítoszok, regék, mesék, legendák és egyéb „információs források” tárnak az utókor olvasói elé. Talán az is kiderült, hogy ezek jelentős része az úgynevezett szakrális fogalmakat rejtegeti. Ezek értékelése azonban eddig eléggé vegyes vélekedéseket alakított ki. Sokak szerint ez valójában nem lehet más, mint a „professzionális”, tehát hatalmi politikát folytató vallások folyamatos agymosó kampánya. Nem is ok nélkül vélik azt, hogy a vallási vezetők isten földi helytartóiként maguknak követelik azt a jogot, hogy meghatározzák az emberek életét, de valójában a gondolkodását, viselkedését, vagyis az emberek és népek sorsát is. Ez a megítélés szinte mindmáig érvényes, bár az egyházak nagy része ma már a társadalom szociális érdekeit segítő szolgálatot lát el. Egyes egyházak azonban még ma is hatalmi, vagyis politikai célokat szolgálnak, hol közvetlen fegyveres beavatkozásokkal, hol „csak” közvetett módon, vagyis gazdasági – főleg fináncpolitikai – beavatkozással, amely talán kegyetlenebb, mint a fegyveres intervenció vagy háború.

Az ókori szakrális, vagyis szent dolgok azonban ennél jóval többet, mást jelentettek. A szittya-magyaros nyelv ezt ki is fejezi az „értőknek”, az ősi magyaros nyelvet jól ismerőknek.

A magam tapasztalatai arra kényszerítettek, hogy elfogadjam a „fent – szent” iránymutatást, és tovább kutattam a „világmindenség – univerzum” eredeti fogalmai mögé rejtett sok ezer éves „üzeneteket”. Munkámat nagyban motiválta egy igen sajátos felfedezésem: az, hogy a hímelvű vallások (főként a zsidó-keresztény egyházak) az emberiséget két nagy táborra osztották. Az igazakra és a gonoszokra. Az igazak természetesen saját híveik és szervezeteik, a gonoszok pedig az ő hitüket tagadó vallások hívei. Ezek főként a nőelvű vallások követői voltak, kiket pogányoknak és hitetleneknek neveztek, akik a napvallás gyerekei voltak, vagyis a szittya-magyaros népek és utódvallásaik, úgymint az ariánusok, nesztoriánusok, manicheusok, koptok, stb. (A hit és a hiszek fogalom a zsidó-keresztény egyházak alapeszméje. A szittya-pogány vallás viszont a természet törvényeire épült, azokat követte. Ezek vállalása adta a szittva vallás alapját. A szittyák mivel nem hittek a pápáknak, így „hitetleneknek” számítottak.)

A gonosszá minősítés azonban nem szólam és felületes megítélés volt csupán, hanem az ellenségnek tekintett „napimádók” halálos ítélete. Őket ugyanis minden eszközzel pusztították, irtották. Cinikusan máglyahalállal – autódafékkal – százezreket, sőt, valószínűleg milliókat pusztítottak el a középkor folyamán. Ezzel párhuzamosan azonban rendkívül szervezett szellemi offenzíva indult a pogányok és a napvallás minden megnyilvánulása ellen. A szittya napvallás minden szakrális fogalmát és nevét szitokszóvá tették, és a velük kapcsolatos információkat, ismereteket ellentétükbe forgatták. A szittyákkal kapcsolatos személyeket ördögként és gyilkos gazemberként kezelték, krónikáikban így jelenítették meg őket. A szittyák elleni könyörtelen háborúban, a népirtásban és más emberellenes cselekményekben „jeleskedő és élenjáró” személyeket aztán szentté avatták, vagy a nagy jelzővel tüntették ki.

Az ókori és a középkori krónikák, okmányok és más írások eseményei tehát indirekt információkat adtak számomra. Nagy – fiktív – Károly például azért lett nagy, mert a franciák adták a pápáknak a Vatikánt és tették őket a világ szellemi, majd politikai uraivá. Nagy Konstantin pedig azért lett nagy, mert államvallássá tette a római katolikus vallást, ami óriási hatalmat jelentett számukra. Szent Márton azért kapta kitüntető címét, mert sok ezer „turaini – turáni” pogányt ölt meg. Szent István pedig azért kapta a kitüntető szent jelzőt, mert hazánkat, az utolsó napvallási szittya országot szétverte, és a pápákhoz kötötte az akkori Európa – talán – legerősebb szittya országát. Így aztán eltűntek a szittyák.

Ezzel ellentétben, az első „őskeresztény” vallási vezetőket, például Mánit és Ariust kivégeztették. A keresztes lovagrendeket azért oszlatták fel, és a lovagok közül sok százat azért végeztek ki, mert azok rájöttek, hogy a „Pál – Sauli” zsidó-katolikus egyház közel-keleti történetei és tanításai hazugságokra épültek. A keresztesekről tehát azt hirdették, hogy megtagadták az Istent és sátánista szertartásokat tartanak, sőt, fajtalankodó homoszexuálisok stb., így méltók a megsemmisítésre. Ettől kezdve fontos jelzésként értékeltem a katolikus vallás történelmi minősítéseit és tanításait, mint az esetek nagy részében a valósággal ellentétes fogalmazások és eszerinti tanítások mutatóit. Ez azért meghatározó, mert a korabeli „irodalom” és hírszolgáltatás teljesen az egyház kezében volt. Sajnos, szinte hézagmentesen uralták az európai irodalmat és történetírást. Könyves Kálmán például azért lett „púpos és gnómszerű” király, mert megtiltotta a pogányok kivégzését. (Boszorkányok pedig nincsenek.) Kun László azért „lett” nőcsábász és méltatlan király, mert vissza akarta állítani a kunokkal újra megjelent szittya Napvallás legalitását. A megvakított nagyapja, Vazul szittya vallását kedvelő, és azt visszaállítani kívánó, tehát rendkívül népszerű I. László királyt a szittya kunok elleni győzelmekkel igyekeztek kisajátítani, szentté avatásával pedig a katolikus egyház kiemelkedő harcosává tenni. Olyanná, aki a „sziklából – kőből” kardjával beleszúrva vizet fakasztott. Vagyis megölte a szittyák Kő(Kőszikla)istenét. A „Corvin – Hunyadi” családnak is azért kellett kihalnia, mert tagjai szembehelyezkedtek a római pápával, és követelni merték az elszabotált „magyar-római császári” koronát, melyet a pápák a „rámai király” címével kívántak cinikus pimaszsággal helyettesíteni. Megjegyzendő, hogy Ráma királysága, mint állam, nem létezett. Ráma területét a latin nyelvű magyar fordítások Bosznia szinonímájaként használták. Bosznia délkeleti csücskében található terület neve volt Ráma. Meg kell említeni azonban azt is, hogy ez a hely, amely napjaink agyonhallgatott világszenzációjának színtere, a boszniai piramisok földje.

A magyar-római császári cím és korona elszabotálásával vérig sértve alázták meg az Árpád-házi apostoki királyok szakrális méltóságát. Ősapjuk ugyanis „András – Endre”, azaz Ender (az Emberfia- Krisztus) véri apostola volt. Ezzel ellentétben a pápa „Saul-Pál” zsidó rabbi örököse, hiszen Péter sohasem járt az itáliai Rómában. A pápaság és a Fugger-ház az addig jelentéktelen Habsburgokkal akarta helyettesíteni az Árpád-házat. Velük szegült szembe a „Szibér–Szebeni” Hunyadi család. Őket kellett láb alól eltenni, hogy a Habsburgokat tehessék a magyar trónra. Ez végül, – bár hosszas és véres árulásokkal kísért kegyetlen összeesküvés-sorozat által –, tökéletesen sikerült. A „pápai kampánynak” volt a magyar nemzet elleni gyalázatos eredménye: Hunyadi János kétszeri – várnai és rigómezei – elárulása, Hunyadi János királyjelölt László fiának a kivégzése, és Mátyás megmérgezése. Nagy csapás volt Mátyás első fiának születéskori megölése, valamint másik fia, Corvin János cserbenhagyásos megöletése sem a véletlen műve volt. Persze, azt sem véletlenül visszhangozzák a magyarok immár ötszáz esztendeje, hogy: Meghalt Mátyás, oda az igazság! Magyarul, elveszett a szittya-magyarok „égiessége, égi-őssége”, vagyis a szittya összefogás és egyesülés. (A latinban az igazság „veritas”, vagyis „vér-itass”. Kössetek tehát Vérszerződést, és újra tiétek lesz az égi-esség, az igazság! A németben az alkotmány, mint tudjuk, „Vervassung”, azaz Vérivásunk.) Vegyük tehát tudomásul, hogy szittya vérrel szentesített egység, vagyis egyetemes összefogás nélkül nincs, és nem is lesz magyar feltámadás!

 

One thought on “Práczki István: MAGYAR GOLGOTA 12.

  1. Nagyon érdekelne hogy egyben,könyv vagy füzet formájában megvan-e az összes rész .
    A világhálón nem találtam,de attól még hátha megvan.Nagyon várom a választ.

    Tisztelettel Veronika

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>