PROGRAMOZOTT GYILKOSSÁGOK (2.)
Bináris fegyverek, „Die Nadel” („Csendes háborúk néma fegyverei”)
Beszélgetés Dr. Lee Merritt U.S.- haditengerészeti orvossal, kutatóval. (*)
Ki fogja megmondani a rendőrnek, hogy minden egyes ütésével a saját jövőjét üti? A (zsidó)Nemzeti Nyomozóhivatalnak, hogy azokat az orvosokat tartóztatják le, akik igazat mondanak, és talán az ő családjuknak és szüleiknek, gyermekeiknek a túléléséért is teszi azt, amit tesz? Mert a kiszsidó élete sem számít! „Nem számít minden élet!” Kiragaszthatják akár az égre is, ez mind hazugság! Csak és kizárólag a pénz és a vagyon számít! Legalább is egyelőre... Egy elmebeteg, embertelen világban senki sem lesz biztonságban, még azok a minősített orvosi esetek sem, kik most a hazug korrupción keresztül a világ urainak vizionálják magukat! Miért buknak el? Egyszerűen azért, mert az idejük letelt, nagy öntelt baromságot műveltek; egy egész világot ébresztettek fel álmából! „Igazsággal viseljünk háborút!” „A mi vallásunk az Igazság kimondása!” A SZELLEMI HADVISELÉS KÉZIKÖNYVE (XIII.) „ A Biblia Katonai Szemmel” (Táblázat) -”A Kétarcú Biblia”- (*) A Teremtő Jóisten és egy magát istennek képzelő Főparazita együttes jelenléte! A SÁTÁN AZ ISTEN A ROSSZ ÉS A PUSZTÍTÓ A JÓ ÉS A TEREMTŐ A sátáni összeesküvés A Teremtő Jóisten, Napisten alacsonyabb rendű létezés(*) magasabb rendű élet(*) megnevezése; „Úr-(am), Mammon, Jahve, Jehova, Jóisten, Mindenható, Y(J)ótengrit vallása; sátáni-judaizmus, zsidókereszténység, Őskereszténység, Napvallás, gyűlöletalapú érdek-(pénz)-vallás szeretetalapú jóságvallás jele; a hosszú szárú kereszt, fordított ötágú csillag az egyenlő szárú kereszt terjedése; hazugság-becsapás-erőszak igazság és jószándék eszköze; terror, élősködés, pénz, hazugság, alkotó és teremtő munka faja; hamita-semita-negroid parazitafaj -alapvető faji ellentét!- a teremtett ember, vezérelve; csalás; „mindig csak vegyél el!” Igazság, Törvény, Hit, jelenléte; gyűlölet, viszály, nyomor, becstelenség, szeretet, béke, harmónia, gondolkozása; alá-vagy fölé rendelő hatalmaskodó mellérendelő, együttműködő, szaporodása; mennyiségi alapú minőségi alapú, szexuális aberráció, fajtalankodás, perverzió, hűségalapú szerelem, család; jólétalapú érdekközösség, szeretet-és igazságalapú, tevékenység; élősködés, teremtésképtelenség, munkaundor, alkotó és teremtőképesség, alkalmazott eljárás; sátáni explózió(szétválasztás) implózió (egyesítés), életvitel; rendetlenség, haszonlesés, anyagiasság, rendszeretet és bőkezűség, együttműködésre képtelen (homloklebeny hiánya!) együttműködésre képes, kultúrátlan; munka nélkül nincs kultúra, világméretű kultúra és hagyomány, tevékenységének következménye; pusztítás, fejlődés, béke, boldogság, helyszíne; Róma, a zárt Vatikán, Pilis, a nyitott természet, HALÁL ./. ÉLET A Sátán legnagyobb sikere, hogy elhitette nem létezik, a népének pedig az, hogy ők is emberek! Alaposan figyeljük meg a fenti Táblázatot, melynek tudatában egyértelműen megállapíthatjuk, hogy egy időben és egy helyen, kétféle élőlény-tipus található és mindkettő embernek képzeli magát, holott csak az egyik az, a másik pedig mesterséges! Ez a földi ellentétek igazi forrása! Nézzük meg pontról-pontra, és nagy, szembetűnő igazságra fogunk rájönni. Ez a két faj, az alapvető tulajdonságai, életről alkotott felfogása és az élettérben tanúsított magatartása miatt egyáltalán nem képes az együttélésre! A két ellentétes faj között csak egy kapcsolódási pont van, és ez sajnos éppen a fajfenntartás! A Táblázat értelmében a teremtett ember faji színvonala, a sorozatos faji keveredés hatására lefelé száll, minőségében kezdi átvenni a mesterséges,- szintetikus,- faj genetikai parancsát és jellemzőit, melynek sátáni következménye a természeti élet mindenképpeni elpusztítása! Ez a mesterségesen génszerkesztett parazita csak egyetlen parancsot ismer; az „én-t”! Vagyis alárendelő viszonyt alakít ki, ellentétben az igazi teremtett ember mellérendelő, „egyenrangú” felfogásával, amely nem akar uralkodni és parancsolgatni, kizsákmányolni! Ebben a helyzetben kétségkívül előnyt élvez az, aki a másikra nincs tekintettel, és egy csak egyetlen cél vezérli; „mindent vegyél el!” Ez a felfogás az állatvilág alatti parazita szinvonala, amely nem törődik tettének következményével és azt sem képes felfogni, hogy ebbe ő is bele fog pusztulni!(*) 6/5 „Elmebetegek irányítják a világunkat, elmebeteg célokért...” (*) Keresetlen, de őszinte szavakkal a jobb megértés érdekében... „Aki hülyének született, az hülye is marad, de eközben borzasztóan bölcsnek képzeli magát. Kórosan csökkent szellemi képességű személy, aki gyengeelméjű, vagyis elmebeteg. Megmagyarázhatatlan, érthetetlen cselekedeteket követ el, illetve erőltet.” (A „hülye”orvosi definíciója) (*) „Maszkot egyet hordjak, vagy kettőt, ha lökött vagyok?” Tony Fauci (WHO) legújabb ajánlása a kettős maszkhordásra, bár szerinte a három(!) nagyobb biztonságot ad... Lesz, aki hordani fogja. Régebben az udvari bolondok többsége is a zsidók közül került ki, hogy szórakoztassák és idétlenségükkel, hülyeségükkel szerepeljenek az uralkodók előtt. Most ezeknek az udvari bolondoknak a leszármazottai irányítják a világunkat. Ebben az a veszélyes, hogy a hülyeségüket az alárendelt katonaságon és rendőrségen keresztül tartatják be, az ezt felismerőket pedig üldözik! Egy leleplezett hülyén gyilkos indulatok lesznek úrrá, és ez az ami annyira jellemzi a zsidó „identitás tudatot!” Egy született hülye számára a hülyesége természetes. Mi viszont ezért állunk értetlenül ha a „kormányunk” hülyeséget akar velünk betartatni! Mert nem értjük, hogyan lehet ennyire hülye! Nem előre megyünk, hanem hátrafelé! Egy autós hasonlattal élve; a hülyéje hátrafelé vezeti az autót, miközben arra kényszerít minket, hogy elhiggyük előre megyünk! És aki ezt észreveszi, az ellen kegyetlen rágalom hadjáratot indít! Mert a hülye az még tévedhetetlennek is képzeli magát. Nem fejlődés van, hanem éppen ellenkezőleg, nagy visszafejlődés! Elmebetegek elektronikus játszótérré akarják változtatni világunkat! Játékkaszinókká a városokat, dodgemekkel a közlekedést és web4–es és web-5-ös bioelektromos rabszolga „emberekkel”pedig a valamikori emberiséget leváltani, felcserélni! Persze kéjelegve mindent megfigyelve, ellenőrizve, mert ők a „kiválasztottak” Mégis mire!? Kérdezhetnénk, mert ekkora hülyeségeknek fel kellene tűnnie másoknak is... Egy cionista világhatalom csak a korcs népeken (mutánsokon) képes uralkodni! (*) Okos zsidó nem létezik, csak okoskodó. A kettő nem ugyanaz, hanem ég és föld a különbség! Az „okos zsidó”egy általuk szorgalmasan terjesztett hazug mítosz! Önállóan képtelenek még egy takarítást is megszervezni, és ez pontosan a homloklebeny hiányának a legbiztosabb tünete! Egyetlen dologban azonban kimagaslóak; az öndicsőítésben, és önmagasztalásban, a saját nagyszerűségük fáradhatatlan hirdetésében! Előre megfontoltan gonoszságokat terveznek meg, majd elhíresztelik és mikor azt megcselekedték, mint „próféciára” hivatkoznak a nagyszerű beteljesedésével kapcsolatban...”Hogy mennyire tudták már előre, mert ők ennyire csodálatosak!” Ez nem csodálatos, hanem előre megfontolt és kitervelt elmebeteg aljasság! Ők erre büszkék... Ezeknek az udvari bolondoknak addig fog tartani az országlásuk, ameddig mi ezt meg nem akadályozzuk, mert nem értenek másból! Ezért hülyék! Időközben már annyira felszaporították a hülyék, a még hülyébbek generációit, hogy ezek számára már természetes a hülyeség! Éppen ezért ők nem a követendő példáink, sem viselkedésben, sem beszédben, sem pedig értékrendjükben! Ne vegyük át hadaró, hangoskodó, kapkodó, idegen szavakat köpködő beszédüket! Ők ugyanis nem képviselnek semmilyen emberi értéket, csak züllesztik nyelvünket és életfelfogásunkat, főleg a gyanútlan fiataljainkat véve célba! Mert a fiataloké a jövő, de csak ha megharcolnak érte... „Világunk felbolydult, és most az alja van felül!” Jelenleg ezt a bolygót körülbelül háromezer,- családilag belterjesen felszaporított,- szó szerinti született elmebeteg terrorizálja! Hatalmukat az emberiség söpredékéből kiválogatott bérenceiken keresztül érvényesítik. Aki gondolkozik az látja, aki meg nem, az meg fogja tapasztalni... A hülyékkel az a legnagyobb baj, hogy nem győzhetők meg a hülyeségükről! Ha egy hülye megértené azt, hogy ő hülye, már nem lenne hülye! Olyan okos ember még nem született, aki egy hülyével megértette volna, hogy hülye, főleg nem egy hülyék által irányított Kormány esetében! Gondolkozzunk el a következőkön; egy hülyék által irányított, megvesztegetett Kormány úgy tesz minket is hülyévé, hogy Törvénybe foglaltatja a hülyeséget, melyet azután karhatalmi erővel tartat be velünk! Ezáltal mi is a hülyeség részesei és közreműködői leszünk! Ezzel a módszerrel 6/6 később már bármit megkövetelhetnek tőlünk, hiszen a hülyeség felismerésével és az abba való beletörődésünkön keresztül már meg is törték az ellenállásunkat! Most ez a cél! Soha ne felejtsük el, hogy a hülyéket a hülyeségük élteti!(*) Gátlástalanul, erőszakosan, felelősség és önkritika nélkül! Nincs önkritikájuk, pedig az önkritika segíti elő a tényleges fejlődést is. A kritika felbosszantja őket és erre gyilkos, erőszakos, elmebeteg dühvel válaszolnak. Korunk legveszélyesebb teremtménye a „tudományos hülye”, mert az áltudományosságba csomagolja a hülyeségét! Ebből van most a legtöbb. Összegyűlnek találkozókon,- mint most legutóbb Davosban,- és elmebeteg hülyeként eldöntik, hogy, nekik mint hülyéknek, mi lenne a legjobb az elkövetkezendő években! Mitőlünk meg elvárják, hogy ebben az égbekiáltóan ártalmas hülyeségben „jog-és törvénykövetően”alávessük magunkat a rajtuk teljesen eluralkodott elmebetegségnek! Mire támaszkodnak eközben? Az általuk megvesztegetett, megzsarolt és céltudatosan a hatalomba emelt bérenceikben, vagyis az egyes országok „demokratikus, legitim vezetőiben!” Ezek a „törvényesen megválasztott demokratikus vezetők” (értsd; hülye bérencek) ugyanis gondolkodás és ellenvetés nélkül végrehajtanak mindent, amit mondanak nekik, mert erre lettek ők lefizetve!(*) Az elmebeteg hülye egy fordított tükrön keresztül látja a számára érthetetlen világot és ezt próbálja nekünk a valóságként elmagyarázni. Gyakorlatilag nélkülünk életképtelenek lennének....(*) Eddig Isten teremtett, most az elmebetegek is kedvet kaptak hozzá. Ostobákat, félembereket, hülyéket és gépembereket, számítógépalapú kreténeket és motorizált parazitákat.Egy darabig lehet még hülyének is lenni, azonban ennek a mutációnak a jutalma a pusztulás. „A látható kormány mögött trónol egy láthatatlan (elmebeteg) kormány is, amely nem tartozik hűséggel a népnek és nem ismeri a felelősség fogalmát. Az államférfi feladata ennek a láthatatlan kormánynak a megsemmisítése, a korrupt üzleti és a korrupt politika közötti szövetség széttörése!” (Theodore R.)(*) Ebben az a sátáni, hogy most ők akarnak minket leoltani egy olyan teljesen felesleges vakcinával, ”persze az értünk való hatalmas aggódás szellemében,”amelynek a halálos mellékhatása, a tényleges főhatása!(*) Ennél sokkal emberibb lenne, ha megkérnének udvariasan, hogy legyünk kollektíven öngyilkosok, hogy ők jobban tudják itt élvezni a földi jólétet, mert ők a „kiválasztottak!” Ennél nagyobb, tökéletesebb ébresztőt még maga Adolf Hitler sem találhatott volna ki! Testamentumában ugyan említette, hogy pont maguk a zsidók fognak gondoskodni arról, hogy az emberiség szeme végre felnyíljon és meglássa azt, hogy miben mesterkedtek már évszázadok óta! A szemérmes, alázatos kis zsidó el fog tünni, és a helyébe hivalkodó, gőgösen beképzelt, technokrata zsidó fog lépni, ki ténykedésével mindent tönkretesz, amihez csak hozzányul, vagy hozzáfér... És igaza lett! Nos, a Német Harmadik Birodalom orvosai és tudósai rájöttek arra, hogy egy felelősségteljes emberi társadalom hierarchiájában, életveszélyes dolog lenne született elmebetegeket hatalmi pozícióba juttatni. „Még egy zavarodott ellenőrizhetetlen pillanatukban úgy dönthetnének, hogy hatalmi erőszakkal egyszerűen leoltathatnák az egész gyanútlan emberi társadalmakat...” „A belső ellenség mindig kíméletlenebb, aljasabb, becstelenebb, könyörtelenebb, galádabb, erőszakosabb és véresebb mint a külső! És mindezt a tulajdonságait nem nyíltan hordja, hanem burkolja, vallásosságba, felebaráti szeretetbe, hazaszeretetbe, mindenbe, csakhogy a célját ezzel is elérje! A külső ellenség mindig nyílt!”(*) Nem ártana komolyabban elgondolkozni a fentieken... „A legfontosabb most embernek maradni bármi áron!”(*) „Lelkünket meg kell tisztítani minden a jövőből felénk áramló terrortól való félelemtől. Mély bizalom kell, hogy bennünk éljen, mind az érzésben, mind az érzékelésben. Bármi történik is, afelé abszolút lelki egyensúllyal kell fordulnunk. Tudnunk kell, hogy minden ami áramlik felénk, egy bölcsességteljes Kozmikus Rendből fakad. Ez a tudás része annak, mit ebben a korszakban meg kell tanulnunk; abszolút bizalomból élni, minden egzisztenciális biztonság nélkül. Bizalom a Szellemvilág mindenkor jelenlévő segítségében. Ez az egyetlen létező segítség, ha reményünket és bátorságunkat nem adjuk fel. Fegyelmezzük az akaratunkat és keressük az ébredést saját magunkból minden reggel és minden este!”(R. Steiner)
F.F