É B R E D É S...
(….) „Az egyetlen, mondjuk adatot, amely az Antikrisztus felől kétségtelen, senki nem érti. János Apokalipszise (a szó jelentése; „Felfedés”) azt mondja; Hatszázhatvanhat. Fejtse meg, aki tudja. És hozzáteszi; „Ime a bölcsesség - hódé hé sophia estin”(*) Fejtse meg, aki tudja. Mint oly sok tudás, kezünkben van, és nem tudunk vele mit kezdeni. „Hódé hé sophia estin” De valami most már, ma, az Apokalipszis ilyen előrehaladott év szakában, holtbizonyos. Az Antikrisztus nem személy! Nem ember. Lehet, talán, nem biztos, hogy valamilyen formában emberi alakot is fog ölteni, de akkor minden inkább lesz, mint ember, inkább szörny, visszájára fordított zűrzavaros, hatalmaskodó lesz, borzasztó, megrontó, de ezenfelül, még erőszakos és vérengző, és hazug, és dühöngő is. Elég. Lehet, hogy ez mind majd a legközelebbi jövőben testet ölt, de akármilyen félelmetes és irtózatos, de kimerítő nem lesz. Az Antikrisztus nem alak, nem ember, nem lény, nem test-lélekszellem olyan egysége, mint amilyenek mi vagyunk. Hiszen éppen ez az. Ez a titka. Talán ez az, amire János azt mondja, hogy íme, a bölcsesség. Az Antikrisztus éppen a személytelen. A nem-ember, a nem létező, a semmi, a hiábavaló, az üres, a sötét, a bűn, a tagadás, a nem valami, nem valaki, hanem a semmi, amit az ember akkor tapasztal és él át, amikor szembekerül az átkozott és buta kényszerrel, a személytelen erőszakkal, azzal, amely mögött nem áll ember, hanem éppen a Személytelen. Szembekerül vele, megborzad, meg akarja nézni, megfogni, de a semmibe nyúl. Semmi. Nem létező. Talán ez a Hatszázhatvanhat. A személytelen terror. Rémület és reszketés. (….) Az Antikrisztus megszületését hiába várjuk. Soha nem fog megszületni. Fogunk továbbra is születni és egyre többen hitványak és pimaszok és vérengzők és hazugok és visszájára fordítottak, de az Antikrisztus nem születhetik meg, mert nem személy... Még csak nem is dolog. Az Antikrisztus a személytelenség ténye. A megszólíthatatlanság. A megsemmisülés ténye. Hatszázhatvanhat. Íme, a bölcsesség. Az Antikrisztus az aperszonális legázoló szükségszerűség. Az anonim borzalom, ami például a hivatal vagy a technokrácia, vagy a rémállam(!), az irtózatos tény, amellyel szemben védtelenek vagyunk, nem, mert tőlünk független, mert ezt a nemlétezőt mi valósítjuk meg, és mi csináljuk, és mi tartjuk fenn és mi ragaszkodunk hozzá! Egyetlen pillanatában sem valódi. Egyedül az Isten valódi! Az Antikrisztus testetlen és lelketlen és szellemtelen fikció. Hatszázhatvanhat. Ez az, ami most és ma van. Ebben a valótlanban élünk. Ez az Apokalipszis végső szakasza, a személytelen terror megjelenése, mindenki reszket, mégis itt van és tény és mindenki csinálja. Semmi és mégis tény. Senki sem személyesítheti meg. Mégis itt van.” (Idézetek a; „Titkos Jegyzőkönyv”-ből.) Írta Hamvas Béla (1897-1968) Eperjes, Felvidék. Megjegyezni kívánom; Hamvas Béla akkor még nem találkozhatott a számítógéppel és a világhálóval. Nem volt internet. Víziója azért döbbenetes, mert pontosan a lényeget, a számítógép személytelenségét és a kibontakozó ellenállhatatlan hatalmát és kényszerét fogta meg. Hatszázhatvanhat! Az ördögi mindenütt jelenlévő 666, amely nem véletlen. Ez a Sátán száma! A héber abcnek számértékei is vannak. A 6, vagyis a „váv i” írott jele a „w”! Nem véletlen. A három „w” jelentése, mint www. rejtetten ez jelenti 666-ot, vagyis az Antikrisztus (Sátán) számát! A zsidók még ezen keresztül is rejtetten, - de a mi közreműködésünkkel!, - a személytelen terrorhoz kötnek minket! Íme, a bölcsesség, napjainkra ez is bizonyosságot nyert! Hatszázhatvanhat! „Az Antikrisztus az aperszonális legázoló szükségszerűség. Az anonim borzalom, ami például a hivatal vagy a technokrácia vagy, a rémállam(!), az irtózatos tény, amellyel szemben védtelenek vagyunk, nem, mert tőlünk független, mert ezt a nemlétezőt mi valósítjuk meg, és mi csináljuk, és mi tartjuk fenn, és mi ragaszkodunk hozzá! Egyetlen pillanatában sem valódi. Egyedül az Isten valódi! Az Antikrisztus testetlen és lelketlen és szellemtelen fikció. Hatszázhatvanhat. Ez az, ami most és ma van. Ebben a valótlanban élünk. Ez az Apokalipszis végső szakasza, a személytelen terror megjelenése, mindenki reszket, mégis itt van és tény és mindenki csinálja. Semmi és mégis tény. Senki sem személyesítheti meg. Mégis itt van.” 666 a száma, erről felismerheted!(*)
F.F